Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych

Data: 23 lutego 2018

l

Opublikowane przez: admin

Od początku 2018 roku obowiązuje podatek od nieruchomości komercyjnych. Jest to jeden z wielu kroków, jakie podjął rząd, aby z jednej strony zrównać wobec prawa podmioty gospodarcze różnej wielkości, a z drugiej uszczelnić dziurę budżetową.

Podatek od nieruchomości komercyjnych będzie dotyczył głównie dużych podmiotów dysponujących nieruchomościami o dużej wartości. Ustawodawca chce w ten sposób zwalczać proceder optymalizacji podatkowych stosowanych przez duże podmioty gospodarcze, a mających na celu obniżenie płaconych przez nich podatków.

Kogo obowiązuje nowy podatek?

Ustawa wprowadzająca podatek od nieruchomości dotyczy zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Minimalny podatek dochodowy będzie dotyczył podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.

Celem ustawy jest doprowadzenie do równości względem prawa i ukrócenie naruszania zasad wolnego rynku. Duże przedsiębiorstwa bowiem zmniejszają swoją podstawę opodatkowania dążąc do zapłaty jak najniższych podatków.

Obowiązek podatkowy będzie dotyczył przychodu osiągniętego z tytułu własności nieruchomości komercyjnych o wartości początkowej powyżej 10 milionów złotych położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z reguły nie będą nim obciążanie mniejsi przedsiębiorcy, co ma skutkować właśnie zrównaniem szans na rynku w konkurowaniu z dużymi podmiotami.

Podatek od nieruchomości komercyjnych będzie w szczególności dotyczył takich obiektów jak domy towarowe, centra handlowe, galerie handlowe, markety, sklepy, butiki oraz inne punkty handlowo-usługowe.

Kwota podatku od nieruchomości komercyjnych

Podatek od nieruchomości komercyjnych będzie wynosił 0,035% podstawy opodatkowania, ale będzie różny w przypadku podatku CIT i PIT. Podstawę opodatkowania będzie stanowił przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca pomniejszonej o kwotę 10 milionów złotych.

Wyłączeniu spod przepisu podlegać będą te środki trwałe, od których nie dokonuje się już odpisów amortyzacyjnych wskutek zawieszenia wykonywania działalności albo jej zaprzestania oraz od środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie lub głównie na własne potrzeby przez podatnika będącego ich właścicielem.

O nowym obowiązku podatkowym, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r mówią nowo wprowadzone artykuły: art. 30 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 24 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *