NASZ ZESPÓŁ

Adwokat ADAM ZABORSKI

Moje doświadczenie zawodowe od kilku lat związane jest z wymiarem sprawiedliwości w różnych jego formach. Zanim zostałem adwokatem przez ponad 6 lat pracowałem na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. W tym czasie zdobyłem wiedzę oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do udzielania porad prawnych oraz reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, cywilnych i karnych. Praca w Sądzie pozwoliła mi na dogłębne poznanie zasad i mechanizmów wydawania orzeczeń sądowych, co z pewnością mogę wykorzystać w zawodzie adwokata.

W swojej praktyce zawodowej zdobyłem także doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności, w tym sądowej egzekucji roszczeń pracując w charakterze specjalisty ds. windykacji w dużym warszawskim przedsiębiorstwie. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka.

Adwokat JULIA MALINOWSKA-KURPIOS

Adwokat MACIEJ KURPIOS

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane z klientem, a jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy i jest związana z zakresem udzielonego pełnomocnictwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom Klientów oferujemy różnorodny model rozliczeń, uwzględniający charakter oraz specyfikę prowadzonej sprawy. Wynagrodzenie jest płatne z góry.

Zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią mailowo lub telefonicznie w celu omówienia zakresu potrzebnej Państwu pomocy prawnej i wysokości wynagrodzenia.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś

ŚLEDŹ NAS NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ NAS NA: