W jaki sposób odbywa się podział majątku wspólnego?

Data: 29 sierpnia 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

podział majątku wspólnegoObecnie do rozwodów dochodzi coraz częściej. Największym problemem niejednokrotnie jest wówczas podział majątku wspólnego. Jest kilka sposobów na wyjście z tej sytuacji.

W zasadzie w chwili zawarcia związku małżeńskiego na mocy ustawy między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa, która po rozwodzie przekształca się we współwłasność ułamkową. Podział tej współwłasności, a więc podział majątku może być dokonany w formie umowy działowej. Kiedy małżonkowie nie mogą się  porozumieć w tej kwestii, podziału może dokonać sąd w czasie procesu rozwodowego lub w osobnym postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Celem postępowania jest rozstrzygnięcie wszystkich kwestii spornych dotyczących wspólnego majątku. Art. 684 k.p.c. mówi, że skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Sąd ma więc obowiązek dokładnego zbadania, co znajduje się w majątku wspólnym i jaka jest wartość poszczególnych jego składników. Podziałowi podlegają tylko te składniki majątku, które wchodziły do niego w momencie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość sąd ustala jej przynależność do majątku wspólnego lub osobistego małżonków. Poza tym określa wartość przedmiotów podlegających podziałowi. Wartość ta ustalana jest według cen z chwili dokonania podziału. Powinno się to odbyć w oparciu o ceny rynkowe oraz uwzględniać wszystkie obciążenia ustanowione na majątku np. hipoteki. Sąd może też wziąć pod uwagę ustalenia małżonków, o ile są zgodne.

Podział majątku może polegać na przyznaniu każdemu z małżonków poszczególnych przedmiotów lub na przyznaniu ich tylko jednemu z nich z zobowiązaniem do dokonania spłaty na rzecz drugiego.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *