W 2019 roku po raz pierwszy od dziesięciu lat zanotowano duży wzrost liczby kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu – było ich ponad 111 tys. W okresie świąt Bożego Narodzenia policjanci zatrzymali 1315 osób, które wsiadły za kółko po spożyciu alkoholu. To o 269 kierujących więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Wynika z tego, że przybyło ich aż 6 tys. w stosunku do roku 2018. Natomiast już pierwszego stycznia 2020 roku zatrzymanych zostało 415 pijanych kierowców. Do przyczyn tego stanu rzeczy należy zarówno społeczne przyzwolenie, jak i wzrost popytu na alkohol.

Gdy we krwi kierowcy zostanie stwierdzone powyżej 0,5 prom. alkoholu, jest to przestępstwo, za które grozi od 3 do 15 lat pozbawienia prawa jazdy. Jeśli pijany kierowca doprowadzi do wypadku, zostaje dożywotnio pozbawiony uprawnień, podlega grzywnie oraz obowiązkowemu świadczeniu od 5 tys. do 60 tys. zł.

Zdecydowana większość kierowców osób, u których został wykryty alkohol podczas kontroli spożywała go dzień wcześniej. Niezwykle częste są dramaty osób ponoszących poważne konsekwencje prawne takiego zachowania. Odbierane jest im prawo jazdy, nałożona wysoka grzywna, a nawet dochodzi do ograniczenia lub pozbawienia wolności. Dlatego tak ważny jest w takiej sytuacji jak najszybszy kontakt z doświadczonym adwokatem, posiadającym wiedzę w rozwiązywaniu problemów w tej dziedzinie.

Art 178A KK. – Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
Artykuł 178a § 1 Kodeksu karnego mówi o tymi, że kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sankcja, jaką przewiduje ustawa zaczyna się od grzywny do najsurowszej kary czyli pozbawienia wolności. Sąd, który wymierza rodzaj i wysokość kary zwraca uwagę na wszystkie okoliczności łagodzące jak i obciążające sytuację sprawcy.

Odpowiedzialność karna za jazdę po pijanemu zaczyna się w momencie gdy zostaje przekroczona dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu. Niestety nie wszyscy kierowcy są tego świadomi.

Zgodnym z prawem jest prowadzenie pojazdu, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi poniżej 0,2 promila albo w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Gdy wykryto u Ciebie wartości, które przekraczają podane stężenia, grozi Ci odpowiedzialność na podstawie kodeksu wykroczeń bądź na postawie kodeksu karnego w zależności od stężenia.

Kara za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu:
• Gdy w organizmie znajduje się do 0,19 promila – nie ma konsekwencji karnych
• Gdy w organizmie znajduje się od 0,2, do 0,5 promila- jest to wykroczenie i grozi za nie:
-grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni
-zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat
-10 punktów karnych
• Gdy w organizmie znajduje się powyżej 0,5 promila- jest to przestępstwo i grozi za nie:
– grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
– zakaz prowadzenia pojazdów (wszystkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat
– świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł

Podstawa prawna:
Art, 178a par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. x 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)
Art. 87 par. 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)


Poniżej przedstawiamy kilka rad dla osób zatrzymanych za jazdę pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu:

1. Przede wszystkim nie trać głowy i postępuj racjonalnie

Tylko taka postawa daje Ci możliwość zminimalizowania skutków sytuacji, w której się znalazłeś. W szczególności zachowaj spokój i trzymaj nerwy na wodzy – nie kłóć się z funkcjonariuszami policji i nie obrażaj ich. Powinieneś bowiem pamiętać, że policjanci dokonujący Twojego zatrzymania będą później świadkami tego zdarzenia w prowadzonym przeciwko Tobie postępowaniu karnym. Postępuj zatem zgodnie z poleceniami funkcjonariuszy policji, co nie oznacza oczywiście, że powinieneś zrobić wszystko, co Ci każą. Powinieneś znać swoje prawa.

2. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie

Bezwzględnie musisz jednak poddać się badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Podstawowym badaniem w tym zakresie jest badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dokonuje się go za pomocą alkomatu. Jednakże w zależności od Twojej sytuacji, ilości spożywanego alkoholu, upływu czasu od spożycia powinieneś rozważyć możliwość poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi. Należy także wiedzieć, że alkomaty używane przez policję w radiowozach mogą wskazywać błędne wyniki. Powinieneś zatem pamiętać, że masz prawo kwestionować wynik badania dokonanego za pomocą alkomatu. Musisz jednak wiedzieć, że badanie takie (z krwi) jest dokładniejsze, a co za tym idzie może się okazać dla Ciebie mniej korzystne. Tak więc Twoja decyzja w tym zakresie musi być całkowicie przemyślana.

Przeczytaj uważnie protokół badania trzeźwości alkomatem zanim go podpiszesz. Sprawdź na wydrukach wyników badania alkomatem, jaką wartość mg/l alkoholu wydmuchałeś i czy pomiędzy kolejnymi badaniami upłynęło co najmniej 15 minut. Jest to bardzo istotne w zakresie zasadności i prawidłowości dokonania tejże czynności.

3. Przeanalizuj uważnie protokół zatrzymania, uważaj na kwestię dobrowolnego poddania się karze

Przeczytaj uważnie protokół zatrzymania przed jego podpisaniem. Szczególną uwagę zwróć na to, czy funkcjonariusz Policji wpisał do protokołu prawidłowe miejsce Twojego zatrzymania. Jeśli zostałeś zatrzymany np. podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu na drodze osiedlowej, to właśnie miejsce powinno zostać wpisane w protokole zatrzymania. Przed podpisaniem protokołu zatrzymania upewnij się, czy wszystkie wskazane w nim okoliczności są zgodne z rzeczywistym stanem sprawy.

Nie podejmuj pochopnie decyzji w kwestii dobrowolnego poddania się karze – zapewne taka właśnie propozycja zostanie Tobie przedstawiona w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego. Powinieneś wiedzieć, że przyjęcie propozycji prokuratora w kwestii dobrowolnego poddania się karze oznacza dla Ciebie wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji jesteś uważany za osobę skazaną i dane w tym przedmiocie będą figurowały w Krajowym Rejestrze Karnym. Powinieneś zatem pamiętać, że wbrew pozorom, dobrowolne poddanie się karze grzywny nie zawsze będzie dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem.
Jeśli natomiast złożyłeś już wniosek o dobrowolne poddanie się karze, to powinieneś wiedzieć, że wniosek ten możesz cofnąć, aż do posiedzenia Sądu wyznaczonego celem rozpoznania przedmiotowego wniosku.

4. “Ostatnia” deska ratunku – walcz o warunkowe umorzenie postępowania karnego

I teraz rzecz najistotniejsza – w razie zatrzymania Cię na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości walcz o warunkowe umorzenie postępowania karnego. To bez wątpienia najkorzystniejsze orzeczenie, jakie możesz uzyskać za to przestępstwo i dzięki temu zachowasz status osoby niekaranej. Jednakże możliwość orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania zależy od wielu czynników, w tym od okoliczności całego zdarzenia. Wyłącznie do Ciebie należy zatem przedstawienie Sądowi okoliczności świadczących o tym, że w okolicznościach sprawy zasługujesz na takie właśnie zakończenie prowadzonego wobec Ciebie postępowania karnego. Istotna jest w tym zakresie zatem taktyka procesowa i przemyślane prowadzenie procesu tak, by Sąd nie miał żądnych wątpliwości, że zasługujesz na wyjątkowe potraktowanie. Niezwykle istotna w tej materii jest rola obrońcy, który doprowadzi sprawę do korzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia. Wszystko zatem w Twoich rękach.

5. Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeśli otrzymałeś „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych” za jazdę po spożyciu alkoholu, możesz ubiegać się o zamianę kary na „zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej”. Można się o to po upływie połowy orzeczonej kary, a w przypadku orzeczenia zakazu dożywotniego – po 10 latach.

Blokada alkoholowa jest urządzeniem uniemożliwiającym uruchomienie silnika w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Jej montaż będzie kosztował skazanego od tysiąca do kilku tysięcy złotych.


Zostałeś zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? Niezwłocznie zasięgnij opinii specjalizującego się w takich sprawach adwokata.

+48 500 427 274


Sprawdź również:

Stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu
Charakterystyka przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego
Co grozi za prowadzenie pojadzu po wpływem alkoholu lub środka odurzającego

Aktualizacja: 15.01.2020 r.