Kilka rad dla osób zatrzymanych za jazdę po pijanemu

Data: 30 marca 2013

l

Opublikowane przez: Adam Zaborski

W 2019 roku po raz pierwszy od dziesięciu lat zanotowano duży wzrost liczby kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu – było ich ponad 111 tys. W okresie świąt Bożego Narodzenia policjanci zatrzymali 1315 osób, które wsiadły za kółko po spożyciu alkoholu. To o 269 kierujących więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Wynika z tego, że przybyło ich aż 6 tys. w stosunku do roku 2018. Natomiast już pierwszego stycznia 2020 roku zatrzymanych zostało 415 pijanych kierowców. Do przyczyn tego stanu rzeczy należy zarówno społeczne przyzwolenie, jak i wzrost popytu na alkohol.

Gdy we krwi kierowcy zostanie stwierdzone powyżej 0,5 prom. alkoholu, jest to przestępstwo, za które grozi od 3 do 15 lat pozbawienia prawa jazdy. Jeśli pijany kierowca doprowadzi do wypadku, zostaje dożywotnio pozbawiony uprawnień, podlega grzywnie oraz obowiązkowemu świadczeniu od 5 tys. do 60 tys. zł.

Zdecydowana większość kierowców osób, u których został wykryty alkohol podczas kontroli spożywała go dzień wcześniej. Niezwykle częste są dramaty osób ponoszących poważne konsekwencje prawne takiego zachowania. Odbierane jest im prawo jazdy, nałożona wysoka grzywna, a nawet dochodzi do ograniczenia lub pozbawienia wolności. Dlatego tak ważny jest w takiej sytuacji jak najszybszy kontakt z doświadczonym adwokatem, posiadającym wiedzę w rozwiązywaniu problemów w tej dziedzinie.

Art 178A KK. – Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
Artykuł 178a § 1 Kodeksu karnego mówi o tymi, że kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sankcja, jaką przewiduje ustawa zaczyna się od grzywny do najsurowszej kary czyli pozbawienia wolności. Sąd, który wymierza rodzaj i wysokość kary zwraca uwagę na wszystkie okoliczności łagodzące jak i obciążające sytuację sprawcy.

Odpowiedzialność karna za jazdę po pijanemu zaczyna się w momencie gdy zostaje przekroczona dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu. Niestety nie wszyscy kierowcy są tego świadomi.

Zgodnym z prawem jest prowadzenie pojazdu, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi poniżej 0,2 promila albo w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Gdy wykryto u Ciebie wartości, które przekraczają podane stężenia, grozi Ci odpowiedzialność na podstawie kodeksu wykroczeń bądź na postawie kodeksu karnego w zależności od stężenia.

Kara za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu:
• Gdy w organizmie znajduje się do 0,19 promila – nie ma konsekwencji karnych
• Gdy w organizmie znajduje się od 0,2, do 0,5 promila- jest to wykroczenie i grozi za nie:
-grzywna w wysokości od 50 zł do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni
-zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat
-10 punktów karnych
• Gdy w organizmie znajduje się powyżej 0,5 promila- jest to przestępstwo i grozi za nie:
– grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
– zakaz prowadzenia pojazdów (wszystkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat
– świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł

Podstawa prawna:
Art, 178a par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. x 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.)
Art. 87 par. 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)


Poniżej przedstawiamy kilka rad dla osób zatrzymanych za jazdę pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu:

1. Przede wszystkim nie trać głowy i postępuj racjonalnie

Tylko taka postawa daje Ci możliwość zminimalizowania skutków sytuacji, w której się znalazłeś. W szczególności zachowaj spokój i trzymaj nerwy na wodzy – nie kłóć się z funkcjonariuszami policji i nie obrażaj ich. Powinieneś bowiem pamiętać, że policjanci dokonujący Twojego zatrzymania będą później świadkami tego zdarzenia w prowadzonym przeciwko Tobie postępowaniu karnym. Postępuj zatem zgodnie z poleceniami funkcjonariuszy policji, co nie oznacza oczywiście, że powinieneś zrobić wszystko, co Ci każą. Powinieneś znać swoje prawa.

2. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie

Bezwzględnie musisz jednak poddać się badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Podstawowym badaniem w tym zakresie jest badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dokonuje się go za pomocą alkomatu. Jednakże w zależności od Twojej sytuacji, ilości spożywanego alkoholu, upływu czasu od spożycia powinieneś rozważyć możliwość poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi. Należy także wiedzieć, że alkomaty używane przez policję w radiowozach mogą wskazywać błędne wyniki. Powinieneś zatem pamiętać, że masz prawo kwestionować wynik badania dokonanego za pomocą alkomatu. Musisz jednak wiedzieć, że badanie takie (z krwi) jest dokładniejsze, a co za tym idzie może się okazać dla Ciebie mniej korzystne. Tak więc Twoja decyzja w tym zakresie musi być całkowicie przemyślana.

Przeczytaj uważnie protokół badania trzeźwości alkomatem zanim go podpiszesz. Sprawdź na wydrukach wyników badania alkomatem, jaką wartość mg/l alkoholu wydmuchałeś i czy pomiędzy kolejnymi badaniami upłynęło co najmniej 15 minut. Jest to bardzo istotne w zakresie zasadności i prawidłowości dokonania tejże czynności.

3. Przeanalizuj uważnie protokół zatrzymania, uważaj na kwestię dobrowolnego poddania się karze

Przeczytaj uważnie protokół zatrzymania przed jego podpisaniem. Szczególną uwagę zwróć na to, czy funkcjonariusz Policji wpisał do protokołu prawidłowe miejsce Twojego zatrzymania. Jeśli zostałeś zatrzymany np. podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu na drodze osiedlowej, to właśnie miejsce powinno zostać wpisane w protokole zatrzymania. Przed podpisaniem protokołu zatrzymania upewnij się, czy wszystkie wskazane w nim okoliczności są zgodne z rzeczywistym stanem sprawy.

Nie podejmuj pochopnie decyzji w kwestii dobrowolnego poddania się karze – zapewne taka właśnie propozycja zostanie Tobie przedstawiona w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego. Powinieneś wiedzieć, że przyjęcie propozycji prokuratora w kwestii dobrowolnego poddania się karze oznacza dla Ciebie wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji jesteś uważany za osobę skazaną i dane w tym przedmiocie będą figurowały w Krajowym Rejestrze Karnym. Powinieneś zatem pamiętać, że wbrew pozorom, dobrowolne poddanie się karze grzywny nie zawsze będzie dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem.
Jeśli natomiast złożyłeś już wniosek o dobrowolne poddanie się karze, to powinieneś wiedzieć, że wniosek ten możesz cofnąć, aż do posiedzenia Sądu wyznaczonego celem rozpoznania przedmiotowego wniosku.

4. “Ostatnia” deska ratunku – walcz o warunkowe umorzenie postępowania karnego

I teraz rzecz najistotniejsza – w razie zatrzymania Cię na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości walcz o warunkowe umorzenie postępowania karnego. To bez wątpienia najkorzystniejsze orzeczenie, jakie możesz uzyskać za to przestępstwo i dzięki temu zachowasz status osoby niekaranej. Jednakże możliwość orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania zależy od wielu czynników, w tym od okoliczności całego zdarzenia. Wyłącznie do Ciebie należy zatem przedstawienie Sądowi okoliczności świadczących o tym, że w okolicznościach sprawy zasługujesz na takie właśnie zakończenie prowadzonego wobec Ciebie postępowania karnego. Istotna jest w tym zakresie zatem taktyka procesowa i przemyślane prowadzenie procesu tak, by Sąd nie miał żądnych wątpliwości, że zasługujesz na wyjątkowe potraktowanie. Niezwykle istotna w tej materii jest rola obrońcy, który doprowadzi sprawę do korzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia. Wszystko zatem w Twoich rękach.

5. Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeśli otrzymałeś „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych” za jazdę po spożyciu alkoholu, możesz ubiegać się o zamianę kary na „zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej”. Można się o to po upływie połowy orzeczonej kary, a w przypadku orzeczenia zakazu dożywotniego – po 10 latach.

Blokada alkoholowa jest urządzeniem uniemożliwiającym uruchomienie silnika w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Jej montaż będzie kosztował skazanego od tysiąca do kilku tysięcy złotych.


Zostałeś zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? Niezwłocznie zasięgnij opinii specjalizującego się w takich sprawach adwokata.

+48 500 427 274


Sprawdź również:

Stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu
Charakterystyka przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego
Co grozi za prowadzenie pojadzu po wpływem alkoholu lub środka odurzającego

Aktualizacja: 15.01.2020 r.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Adam Zaborski

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

288 komentarzy

 1. Mam pytanie do Pana Adama Zaborskiego jak napisać podanie lub sprzeciw’ Wyrok Nakazowy’
  mianowicie chodzi o punkt
  2 na podstawie artykułu. 42& 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.
  Oskarżony jest na rencie i pod opieką matkę oraz córkę
  Proszę o pomoc bo może się sprzeciwić w ciągu 7 dni
  Ok. 5lat temu też były zabrane prawo jazdy za alkohol 0.8promili a teraz w maju 0.71

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   sprzeciw jest wyrazem braku zgody stron na zaskarżony wyrok nakazowy i żądaniem przeprowadzenia dalszego postępowania na zasadach ogólnych. Nie jest wymagane formułowanie jakichkolwiek zarzutów pod adresem wyroku nakazowego, ani też uzasadnianie sprzeciwu. Wystarczające jest, aby sprzeciw zawierał dostatecznie jasne uzewnętrznienie woli zaskarżenia wyroku nakazowego. Konieczną treścią sprzeciwu będzie więc oświadczenie o braku zgody na wydany wyrok nakazowy. Innymi słowy: sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie może sprowadzać się do jednego krótkiego zdania, z którego wynikać będzie, że wnoszący sprzeciw nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia.

   Odpowiedz
 2. Dzień dobry, jestem już dawno po zatrzymaniu PJ do którego doszło w 2011, tutaj mam pytanie do Pana. Czy jak zdam egzamin na PJ to zostanie mi zwrócony stary blankiet, czy będzie wydany nowy i czy mój wyrok z ”automatu” uległ zatarciu ?

  Pozdrawiam
  Łukasz

  Odpowiedz
 3. Witam. Moja sytuacja wygląda tak że wczoraj zostałem zatrzymany. W wydychanym powietrzu miałem 1,16 promila. Mam niepełnosprawne dziecko które muszę wozić na rehabilitację. Jutro mam zgłosić się na komisariat. Jest szansa że nie stracę prawa jazdy?

  Odpowiedz
  • Każdemu zabierają prawo jazdy.

   Odpowiedz
   • Panie Marku, niestety się Pan myli, albowiem nie każdemu i nie w każdej sytuacji zatrzymują lub też „zabierają” prawo jazdy.

    Odpowiedz
  • W 2012 jechałem na rowerze pod wpływem grzywnę zapłaciłem nie mam żadnych pism ze zdarzenia czy straciłem dożywotnio prawo jazdy czy może czeka na odbiór czy muszę zdawac prawo jazdy jeszcze raz za jazdę w stanie nietrzeźwości na rowerze

   Odpowiedz
  • Witam dzisiaj w nocy (25.07) kierowalem autem pod wpływem alkoholu (0,37) spokowodcowałem kolizję mianowicie uderzyłem w sygnalizację świetlną, została skrzywiona ale działa. Auto do kasacji.
   12.08 mam wezwanie na komisariat.
   Rozumiem, że grozi mi min. 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów plus grzywna.
   Jest jakiś sposób aby zminimalizować konsekwencje?
   Adwokat coś będzie w stanie załatwić?
   Ja wcześniej nie karany.

   Odpowiedz
 4. Witam w poniedziałek mam rozprawę w sądzie za jazdę po alkoholu prawo jazdy zatrzymano mi na 10 miesięcy teraz minęło 6. Będę walczył o warunkowe umorzenia albo zamontowanie w pojeździe alko blokady , może mi pan doradzić jakich skutecznych argumentów mogę urzec dodam ze jestem kierowcą zawodowym i sam utrzymuje rodzine

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,

   informacje, które Pan przedstawił w zapytaniu nie są precyzyjne i wskazują na pewnego rodzaju sprzeczności. Skoro zatrzymano Panu prawo jazdy na okres 10 miesięcy, to jak dobrze rozumiem – został już wobec Pana wydany wyrok, w którym Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na ten właśnie okres. A zatem, biorąc pod uwagę okres trwania przedmiotowego środka, mamy do czynienia z wykroczeniem. To z kolei wyklucza możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdyż ta instytucja przewidziana jest w sprawach o przestępstwa, w tym m.in. przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu. Pan natomiast konkretnie pyta o tą właśnie instytucję prawa karnego. Z kolei możliwość udzielenia zgody na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy Sąd wyda już w stosunku do sprawy wyrok i orzeknie w nim zakaz prowadzenia pojazdów. Mając powyższe na uwadze, w tak przedstawionych okolicznościach, nie jestem w stanie odpowiedzieć na zadane przez Pana zapytanie. Uprzejmie więc proszę o bardziej precyzyjne i szczegółowe informacje na temat Pana sprawy.

   Odpowiedz
  • Witam. W dniu dzisiejszym ojciec został zatrzymany do kontroli drogowej badanie alkomatem wskazało 0.4 promila. 11 lat temu już miał podobną sytuację wtedy zatrzymano mu na 9 miesięcy A po odwołaniu sie od zaocznej decyzji skrócoono do 6 miesięcy. Jaka w tej sytuacji moze byc kara. I jak ewentualnie próbować dojść do jak najmniejszego wymiaru kary.

   Odpowiedz
   • Czyn Pana Ojca zakwalifikowane będzie, jako wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, określone w przepisie art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zasadą jest, że w tego typu sprawach Sąd orzeka karę grzywny oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do lat 3. Niemniej jednak warto starać się o to, by Sąd orzekł niską karę grzywny i jednocześnie odstąpił od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, co jednak jest sytuacją wyjątkową, stosowaną w szczególnie uzasadnionych przypadkach. By tak właśnie się stało, trzeba dobrze uzasadnić wniosek w tym przedmiocie i podać argumenty, które dadzą podstawy do uzyskania tak korzystnego rozstrzygnięcia. Z uwagi jednak na zbyt mało informacji na temat przedmiotowej sprawy, niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy są wystarczające do osiągnięcia powyżej wskazanego celu.

    Odpowiedz
 5. Witam chcialam się dowiedzieć co mi grozi za kara zostałam zatrzymana przez policję za to że jechałam bez świetle dostałam mandat 100 zł i 2 punkty okazało się że w samochodzie nie zgadza się stan licznika i brakuje 2000 km na dodatek alkomat pokazał 0.44 chociaż wiem że byłam trzezwa bo jestem osobą chora na lekach i nie mogę pić biorę 4 rodzaje inhalatorow i tabletki na bazie morfiny powiedziałam że nie zgadzam się z tym wynikiem zostałam przewieziony do komendy tam mnie zbadali 20 min później i też pokazało 0.38 policjant był tak nie udolny że nie umiał włączyć dokładnie maszyny i 12 prób było w tym tylko 1 pokazała pomiar a reszta była zerowa chciałam badanie z krwi bo jestem pewna że wyszło by mi zero ale policjanci nic za 3 dni mam się wstawić na komendzie do wyjaśnienia co ja mam teraz robić bo pierwszy raz jestem w takiej sytuacji a prawo jazdy mam dopiero 3 lata proszę o pomoc z góry dziękuję

  Odpowiedz
  • Na Pani miejscu nie martwiłbym się zbytnio okolicznością związaną z niezgodnością stanu licznika w Pani aucie z rzeczywistym stanem. Przepis art. 306a Kodeksu Karnego przewiduje bowiem odpowiedzialność karną dla osoby, która zmienia wskazanie drogomierza, ingeruje w prawidłowość jego pomiaru lub zleca wykonanie takiej czynności. Jeśli zatem pozostawała Pani w całkowitej nieświadomości co do niezgodności drogomierza, w takiej sytuacji nie powinna Pani ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej. Oczywiście w postępowaniu będzie musiała Pani wyjaśnić okoliczności powstałych rozbieżności wskazań licznika, zaś wiarygodne wyjaśnienia w tym zakresie powinny doprowadzić do zakończenia sprawy w tym zakresie. Gorzej wygląda natomiast sytuacja związana ze stwierdzonym stężeniem alkoholu w Pani organizmie. Niewątpliwie okoliczności, które Pani podaje, będą miały znaczenie w sprawie. Jednakże ciężko jest teraz ocenić, czy doprowadzą one do podważenia czynności wykonanego badania na zawartość alkoholu w organizmie oraz wykazania nieprawidłowości w czynnościach funkcjonariusza Policji, albowiem to zależy od wielu okoliczności. Oczywiście jeśli jest Pani osobą niewinną, to po przedstawieniu zarzutu należy złożyć oświadczenie, że nie przyznaje się Pani do przedmiotowego zarzutu. Niestety posiadam zbyt mało informacji na temat tej sprawy, by cokolwiek teraz doradzić, a zwłaszcza, by podpowiedzieć, czy na Pani miejscu korzystniej będzie złożyć wyjaśnienia w sprawie, czy też bezpieczniej jednak będzie skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Z pewnością istotne jest, by jak najszybciej uzyskać wgląd w akta sprawy, by ocenić materiał dowodowy. To z pewnością pozwoliłoby na właściwe ukształtowanie linii obrony w Pani sprawie.

   Odpowiedz
   • Witam 22 czerwca, mam 20 lat i prawo jazdy od grudnia 2019. Zatrzymano mi prawo jazdy, przy pierwszym pomiarze wykazało mi 0,18 a przy drugim 0,16. Pomiar drugi nie został wykonany po 15minutach tylko dłużej. Policjant powiedział że możemy pojechać na badanie krwi ale jest płatne, byłem wtedy trzeźwy bo wypilem jedno piwo 2% i odczekałem 3 godziny. Czy jest możliwość aby nie stracić prawa jazdy i sąd umorzył to? Dodam że podpisałem oświadczenie o samo ukaraniu.

    Odpowiedz
 6. Witam,
  19.10.2019 jechałam samochodem wypiłam dwa piwa ponieważ nie miałam już nigdzie jechać nagle otrzymałam pilny tel ze mam się udać w pewne miejsce miałam 0.69 bardzo żałuje tego i strata prawa jazdy doprowadzi mnie do bezrobocia wcześniej zostałam oszukana przez chłopaka i straciłam 30 tys. mam ogromne długi a nie mogę podjąć pracy bez samochodu ponieważ mieszkam w miejscu z którego nie mam innego połączenia cała sytuacja która miała miejsce doprowadziła mnie do ruiny psychicznej i fizycznej na chwile chciałam zapomnieć o tym wszystkim bardzo żałuje tego co zrobiłam i nigdy sobie nie wybaczę własnej głupoty czy mogę starać się o warunkowe umorzenie sprawy? jakie środki powinnam podjąć?
  pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Obawiam się, że w Pani sytuacji – z uwagi na stężenie alkoholu w organizmie – brak będzie podstaw do uzyskania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Nie mogę jednak tego przesądzać, gdyż mam zbyt mało informacji na temat okoliczności samego zdarzenia oraz innych, istotnych z punktu widzenia prawno karnej odpowiedzialności. Nie mniej jednak uważam, że nie ma Pani nic do stracenia – warto złożyć taki wniosek, jednak musi on być bardzo dobrze uzasadniony i udowodniony, tak by Sąd rozpoznający Pani sprawę w ogóle poddał go pod swoją rozwagę.

   Odpowiedz
 7. Witam. Jechałem samochodem osobowym o godz 23:00, za mną jechał nieoznakowany radiowoz, w momencie kiedy zaparkowałem, wyskoczyli z radiowozu i podeszli do mnie. Wyraziłem zgodę na badanie alkomatem i pokazało mi 0,73 alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnego dnia na komedzie prokurator zaproponował zakaz na 4 lata prowadzenia pojazdu, 2000zl i 5000zl grzywny oraz rok w zawieszeniu przez dwa lata, tak jak bardzo się stresowalem to przyjąlem propozycje, oraz wplaciłem całą kwote. Nigdy nie byłem karany, oraz nigdy nie dostałem mandatu czy pouczenia, mam 23 lata, pracuję, prawko mam 1,5 roku. Czy można powalczyć o niższy wymiar kary oraz w jakiś sposob nie byc zapisanym do rejestru karnego? Dziekuję za odpowiedz

  Odpowiedz
 8. Witam ! Dziś ok 21:20 chłopaka zatrzymała policja na drodze gruntowej, miał 1promil w wydychanym powietrzu. Było to jego pierwsze takie wykroczenie, jest osoba niekarana. W stosunku do zatrzymanych policjantów był grzeczny i wykonywał polecenia wydane przez funkcjonariuszy. Wykazuje także skruchę i żałuje swojego występku.Czy istnieje możliwość aby obeszło się bez odebrania prawa jazdy i zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? Dodam jeszcze ze samochód jest jego jedynym środkiem transportu do pracy i nie mam możliwości w inny sposób tam dotrzeć (mieszka ok 20 km od miejsca pracy ). Jest gotowy zapłacić grzywnę lub poddać się praca społecznym. Zależy nam także aby dalej pozostał osoba niekarana. Co możemy zrobić

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Pani chłopak nie popełnił wykroczenia określonego w przepisie art. 87 § 1 k.w., zaś jego czyn zakwalifikowany będzie jako przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, określone w treści przepisu art. 178a par. 1 Kodeksu karnego. Wskazać bowiem w tym miejscu należy, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Ta przesłanka została spełniona w przedstawionej sprawie, albowiem z Pani opisu wynika, że zawartość alkoholu we krwi Pani chłopaka wynosiła wartość 1 promila.
   Od tak właśnie zakwalifikowanego czynu (art. 178a par. 1 Kodeksu karnego) zależy natomiast wymiar grożącego środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku bowiem popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sprawcy (na zasadzie art. 42 par. 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 43 par. 1 Kodeksu karnego) grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres od 3 lat do 15 lat. Oczywiście istnieje możliwość, by Sąd odstąpił od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednakże tylko wówczas, gdy zdecyduje się na orzeczenie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Z uwagi jednak na wynik stężenia alkoholu w organizmie Pani chłopaka, obawiam się, że takie rozstrzygnięcie będzie niemożliwe. Nie mniej jednak, z analizy przedstawionych przez Panią okoliczności sprawy wynika natomiast, że istnieją szanse na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a co za tym idzie – na uzyskanie orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. To z kolei spowodowałoby, że Pani chłopak w świetle polskiego prawa uznawany byłby za osobę niekaraną/nieskazaną wyrokiem i dodatkowo nie musiałby ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Oczywiście powyżej przedstawione rozstrzygnięcia zależeć będą wyłącznie od tego, jakie wnioski oraz jakie czynności i linię obrony podejmie się w prowadzonym postępowaniu karnym.

   Odpowiedz
 9. Witam, proszę o poradę jak mam zachować się na przesłuchaniu. zostałem zatrzymany wczoraj o godz. 21 00, w wydychanym powietrzu przy pierwszym badaniu było 0,16, przy drugim 0,14, natomiast w komisariacie było już 0,8. spożywałem alkohol w dniu poprzednim do północy około 0,5 l nalewki. 15 lat temu miałem już zatrzymane prawo jazdy (przy badaniu 0,12, też wykroczenie) na okres pół roku. Pracuję kierując samochód osobowy codziennie około 300km dziennie. Moja wypłata stanowi gółwne środki do życia i opłacania kredytów. jak mam się zachować i jakie kary mi grożą. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Przepraszam, poprawiam trzeci pomian na komisariacie – 0,08 mg.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
  • Panie Arturze, kierowanie samochodem przy stężeniu co najmniej 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie określone w art.87 § 1 k.w., za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W opisanych przez Pana okolicznościach nie ma szans na podważenie wyniku badania alkomatem powołując się na niepewność pomiarową alkomatu. Zazwyczaj wynosi on 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Z uwagi na stwierdzone stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu powoływanie się przez Pana na błąd pomiarowy nie przyniesie zatem zapewne oczekiwanego rezultatu. W Pana sytuacji, najlepszym rozwiązaniem będzie natomiast złożenie do Sądu wniosku o wydanie wyroku skazującego na karę grzywny z jednoczesnym odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli Sąd uwzględni przedmiotowy wniosek, zachowa Pan prawo jazdy. Z pewnością „tendencja malejąca” w zakresie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu jest jednym z argumentów, jakie należy podnieść przed Sądem. Pana sytuacja osobista, o której Pan pisze, jest równie istotna i tą okoliczność także należy wskazać w przedmiotowym wniosku.

   Odpowiedz
  • Witam ! Dziś ok 21:20 chłopaka zatrzymała policja na drodze gruntowej, miał 1promil w wydychanym powietrzu. Było to jego pierwsze takie wykroczenie, jest osoba niekarana. W stosunku do zatrzymanych policjantów był grzeczny i wykonywał polecenia wydane przez funkcjonariuszy. Wykazuje także skruchę i żałuje swojego występku.Czy istnieje możliwość aby obeszło się bez odebrania prawa jazdy i zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? Dodam jeszcze ze samochód jest jego jedynym środkiem transportu do pracy i nie mam możliwości w inny sposób tam dotrzeć (mieszka ok 20 km od miejsca pracy ). Jest gotowy zapłacić grzywnę lub poddać się praca społecznym. Zależy nam także aby dalej pozostał osoba niekarana. Co możemy zrobić

   Odpowiedz
 10. Witam serdecznie. Kilka dni temu zatrzymała mnie policja podczas wyprzedzania drugiego auta na lini przerywanej bez przekroczenia predkosci wydmuchalem cos ponad promil tutaj tego nie pamietam i nastepnie juz na posterunku 0.48 i 0.46 z tendencja spadajaca. Czy sa jakie kolwiek szanse na zatrzymanie kat. C? Jechalem autem osobowym, Spodziewam sie kary zakazu jazdy i na pewno zawiasow. Nigdy nie mialem zadnych konfliktow z prawem lecz ten alkomat w ktorego dmuchalem okazal sie mocno felerny 🙁

  Odpowiedz
  • Teoretycznie taka możliwość istnieje, albowiem zgodnie z treścią przepisu art. 42 par. 2 Kodeksu karnego, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, Sąd orzeka – na czas nie krótszy niż 3 lata – zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju. Nie mniej jednak, z uwagi na wynik stężenia alkoholu w Pana organizmie, obawiam się, że takie rozstrzygnięcie w Pana przypadku będzie niemożliwe. I choć badanie stanu nietrzeźwości wskazało, iż stężenie alkoholu w Pana organizmie wykazywało tendencję malejącą, to jednak i tak wartość ta jest bardzo wysoka. Sądy w takich przypadkach nie są natomiast wyrozumiałe.

   Odpowiedz
   • Witam A jakie ja mam szansę na zwrot prawa jazdy , gdy mnie zatrzymano miałem 0,20 potem 0,19 . Zdarzyło mi się to pierwszy raz gdybym wiedział że coś wydmucham nie wsiadł bym za kulko . Co najlepsze odkąd zrobiłem prawko nie miałem nawet stłuczki co zrobić żeby odzyskac prawko

    Odpowiedz
    • W opisanych przez Pana okolicznościach, uważam, że ma Pan bardzo duże szanse na to, by Sąd odstąpił od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. By tak się stało, należy złożyć do Sądu wniosek w tym przedmiocie i dobrze go uzasadnić, tj. podać argumenty, które dadzą podstawy do uzyskania tak korzystnego rozstrzygnięcia. Niewątpliwie okoliczność, iż dotychczas nie był Pan karany mandatami za wykroczenia drogowe, jest jednym z takich właśnie argumentów. Z uwagi jednak na nieznajomość akt sprawy, jak również zbyt mało niezbędnych informacji, niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy w Pana przypadku są wystarczające podstawy do uzyskania rozstrzygnięcia o odstąpieniu przez Sąd od orzeczenia wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów.

     Odpowiedz
    • Witam chciałam prosić o radę co mogę zrobić. W niedziele zatrzymała mnie policja byłam po sobotnim grilu i miałam 0,40mg w organizmie. Prokurator przysłał mi dzisiaj postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Zaznaczam że mam do tej pory czystą kartotekę. Ta sytuacja rujnuje mi życie, kara to 3latazatrzymanie prawa jazdy 5 tys zł kary i 80 godz pracy społecznej. Co mam dalej robić? Błagam o radę

     Odpowiedz
     • Z pobieżnej analizy przedstawionych przez Panią okoliczności sprawy wynika, że ma Pani szanse na uzyskanie rozstrzygnięcia w postaci warunkowego umorzenia postępowania karnego, a co za tym idzie – na uzyskanie (korzystnego) orzeczenia w przedmiocie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. To z kolei spowodowałoby, że nie musiałaby Pani ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Moi Klienci uzyskiwali takie właśnie rozstrzygnięcia w analogicznych sprawach (chodzi o stężenie alkoholu w organizmie), w różnych Sądach na terenie Polski. Niestety nie jestem w stanie oszacować, jak duże są szanse na takie właśnie rozstrzygnięcie, gdyż to zależeć będzie wyłącznie od tego, jakie wnioski oraz jaką linię obrony podejmie się w prowadzonym postępowaniu karnym. Wniosek w tym zakresie trzeba bardzo dobrze przygotować i uzasadnić. Również przed Sądem należy obrać odpowiednią taktykę obrony. Jeśli dobrze zrozumiałem, to wyraziła Pani zgodę na dobrowolne poddanie się karze. To oczywiście nie stoi niczemu na przeszkodzie, albowiem jeśli jest Pani zdecydowana na działanie ukierunkowane na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, w tym celu musiałaby Pani w pierwszej kolejności cofnąć wniosek o dobrowolne poddanie się karze, a następnie złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Inicjatywa działania w tym zakresie leży jednak wyłącznie po Pani stronie.

 11. witam. czy badanie zwykłym policyjnym ręcznym alkomatem może być wpisane do akt wykroczenia czy musi być wydruk z policyjnego komputera o stężeniu alkoholu w organizmie??? dziękuje

  Odpowiedz
  • Dzień dobry, aby badanie zostało uznane za zgodne z obowiązującymi przepisami musi zostać zachowana określona procedura. Niewątpliwie funkcjonariusze Policji powinni sporządzić protokół z badania trzeźwości, który stanowić będzie dowód w sprawie. W protokole winny znaleźć się dane osoby badanej, wskazanie urządzenie jakim zostało przeprowadzone badanie i co najistotniejsze – wynik badania z wyszczególnieniem czasu pomiarów.

   Odpowiedz
 12. Witam mam takie pytanie mój mąż w listopadzie2018 został złapany na jeździe po pijaku skuterem dostał za to prace społeczne, grzywnę 5000 zł i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na3 lata . Teraz we wrześniu został złapany na jeździe po pijaku autem . Przyszło pismo z prokuratury że zostały przesłane dokumenty i tam jest akt oskarżenia o takich num art 178a par 4 kk . Mam pytanie co za tomu grozi . I czy jak jestem osobą niepełnosprawną o stopniu znacznym i mam napisane że niezdolna do samodzielnej egzystencji czy on może mieć łagodniejszy wyrok . Ja pracuję na normalną umowę o pracę pracuję na dwie zmiany. I szczerze nie chciała bym aby moja niepełnosprawność go uratowała ponieważ on ciągle jeździ po pijaku jak nie rowerem skuterem itd chciała bym żeby odczuł karę bo może to by go czegoś nauczyło

  Odpowiedz
  • Witam, Zostałem zatrzymany pod wpływem, Policja też dziwnie się zachowywała jechałem normalnie, Oni zatrzymali mnie na ruchliwej drodze, zjechali przedemnie i 1 co kazali mi dmuchać Nie złapałem prawa innymi przepisami chciałem się zatrzymać 300m dalej, W pierwszym badaniu wykazało mi 0.22, W drugim 0.20 i w 3 0.20 czy dało by radę żeby walczyć o zwrot prawa jazdy ?
   Czy warto się postarać o adwokata ? Potrzebuję Prawa jazdy do Codziennej pracy nigdy wcześniej nie byłem karany ani nie miałem żadnej kontroli prawo jazdy mam od ponad roku.

   Odpowiedz
   • Pana zachowanie zakwalifikowane będzie, jako wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkohol. Zasadą jest, że w tego typu sprawach Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3. Niemniej jednak warto starać się o to, by Sąd odstąpił od orzeczenie tego środka karnego, co jest sytuacją wyjątkową, stosowaną w szczególnie uzasadnionych przypadkach. By tak właśnie się stało, trzeba dobrze uzasadnić wniosek w tym przedmiocie i podać argumenty, które dadzą podstawy do uzyskania tak korzystnego rozstrzygnięcia. Podane przez Pana okoliczności niewątpliwie są korzystne, jednakże – z uwagi na nieznajomość akt sprawy, jak również zbyt mało niezbędnych informacji – nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy są wystarczające do osiągnięcia celu w omawianym zakresie.

    Odpowiedz
  • Dzień dobry, przestępstwo określone w art. 178a par. 4 Kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Okoliczności związane z Pani osobą mogą zostać wzięte przez Sad pod rozwagę przy rozpoznawaniu sprawy, albowiem na wymiar kary wpływ mają m.in. właściwości i warunki osobiste sprawcy, w tym także sytuacja rodzinna. Nie są to jednak przesłanki najistotniejsze z punktu prawno-karnej oceny odpowiedzialności. Z pewnością decydującą okolicznością w sprawie Pani męża będzie fakt, iż ponownie popełnił on przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W takich przypadkach Sądy są co do zasady surowe, gdyż każde łagodne potraktowanie w takim przypadku powoduje uznanie o przyzwoleniu na tego typu zachowania. Ciężko ocenić, jaką karę ostatecznie Sąd wymierzy Pani mężowi, jednakże spodziewać się należyy, że będzie to kara surowa i na tyle dolegliwa, by zapobiec w przyszłości ponownemu popełnieniu przestępstwa tego rodzaju. Sąd orzeknie również wobec Pani męża dożywotnio środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jeśli nie uzna, że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Takie wyjątkowe potraktowanie przez Sąd w zakresie środka karnego zdarza się jednak bardzo rzadko.

   Odpowiedz
 13. Przedwczoraj zabrano mi prawo jazdY. Przy pierwszym dmuchnięciu miałem 0.17 mg/litr, po 15 min. 0,15. Po pół godziny na komisariacie było tylko 0,09 mg/litr. Co robić żeby udzyskać prawo jazdy?

  Odpowiedz
 14. Witam ma pytanie,

  Jestem straszony przez świadka zgłoszenie sprawy na policji kiedy kierujący pojechał po spożyciu alkoholu do domu. W restauracji była obsługa kelnerska oraz monitoring.

  Dodam ,że sytuacja była 2 tygodnie temu policja nie badała osoby alkomatem ani nie pobierała krwi dowodem jest monitoring oraz potencjalne zeznania.
  Nie było też wypadku lub uszkodzeń związanych z sytuacja

  Odpowiedz
 15. Witam,
  Policja zatrzymała mnie za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. Ponieważ limit został minimalnie przekroczony, policjant dał mi poczuczenie i puścił wolno. Nie podpisałam żadnych dokumentów (policjant ich nuie spisał) Po ok. 10 minutach ci sami policjanci odnaleźli mnie w osiedlu i stwierdzili, że jednak muszą nałożyć mandat i spisac protokół. Nie przyjełam mandatu i nie został sporządzony żaden dokument (niczego nue podpisałam). Teraz mam wezwanie na policję w celu złożenia wyjaśnień. Jak moogę się bronić?

  Odpowiedz
 16. Witam
  Wczoraj zostałem zatrzymany o godzinie 4:40 Na drodze dojazdowej do magazynów dużo ciężarówek jeździ na załadunku, jak i ja jechałem ponieważ jestem zawodowym kierowcą. Badanie wykazało 0,24mg/I,a po 15 minutach 0,23mg/I czyli spadkowe..Mam 37 lat prawo jazdy mam od 5 lat i jestem kierowcą z zawodu.. proszę o pomoc, jakie mogą być konsekwencje?? Na ile mogą zabrać mi prawo jazdy?? Czy mam możliwość walczyć o cokolwiek??

  Odpowiedz
 17. Witam, mam pytanie,co mi grozi jezeli mialem wypadek na motocyklu bez prawa rejstracji i obudzilem sie w szpitalu policjia przyjechala po paru minutach i pytali swiadków co sie stalo.W karetce bądanie krwi wykazało 2 promile puzniej po paru godzinach 0,77 wypadek byl w strefie zamieszkania a ja znalazlem sie poza droga slady hamowania bylo widac na drodze asfaltowej co mi grozi nikomu nic sie nie stało tylko uszkodzilem supa i swoja nogę.

  Odpowiedz
 18. Miałem 0,15. %alkoholu dostałem paragraw 87§1 i mam się stawić na policję co mam zrobić

  Odpowiedz
 19. Witam..piszę do Pana z prośbą o poradę.W dniu wczorajszym ok. godziny 23.00 pod wplywem alkoholu podjechalam kilka ulic dalej i parkując zarysowalam auto .Wezwano policję i badanie wykazało 2,6 promila.Na komisariacie odmowilam podpisania dokumentów i sprawa trafi do sądu.Nie wiem,czy dobrze zrobilam.Do tej pory mialam tylko 1 stluczke i jedno wezwanie za zle parkowanie w ostatnim czasie.prawo jazdy mam ponad 20 lat nigdy wczesniej takie rzeczy mi sie nie zdarzaly.Jestem samotna mama i ostatnio ciezki okres w zyciu. Bardzo prosze o porade na jaka kare mam sie przygotowac i czy jest a nizszy wyrok bez obroncy,czy w takiej sytuacji jest to konieczne.
  Milego Dnia zycze
  Karolina

  Odpowiedz
 20. Witam, Mój serdeczny przyjaciel został zatrzymany w domu i poddany badaniom krwi na spożycie alko. Sytuacja wygląda tak ze został pomówiony ze jechał krzywo autem po drodze. Podkreślam ze spożył mała ilość alkoholu przed prowadzeniem. Po dojechaniu do domu wypił duża ilość mocnego alko. Po okresie 15 20 minut został wyciągnięty na komisariat w sprawie zeznania i badania krwi. Pytanie brzmi jak biegły toksykolog stwierdzi ze jechał pijany autem a także jak stwierdzi ile miał promili podczas prowadzenia auta. Sprawa właśnie idzie do sadu ponieważ kolega był na pity na przesłuchaniu i nie podpisał przesłuchania, Drugi pyt to po jakim czasie trafia alkohol do krwi?

  Odpowiedz
 21. Witam. W dniu dzisiejszym zostalem zatrzymany do kontroli. Wydmuchem 0.12 pry drugim o 0.9. Wypilem piwo na glodnego stad taki wynik. Rodzice poprosili o pomoc bo tata slarzyl sie na bole w klatce. Karetka nie chciala przyjechac. Chcac pomodz wsiadlem i pojechalem zabrali mi uprawnienia co robic dalej

  Odpowiedz
 22. Witam jestem młodym kierowcą mam 21 lat, ostatnio w godzinach wieczornych złapała mnie policja i w wydychanym powietrzu miałem 0,42 , zabrali mnie na komisariat i wykazywało, 0,37, po 5 minutach było już 0,35 . prawojazdy mam już 3 lata ,nigdy nie było żadnego wykroczenia ani mandatu, za alkohol też nigdy nie byłem karany, całe zdażenie miało miejsce w małym miasteczku i ujechałem zaledwie kilka metrów, uprzednio w wieku 19 lat byłem karany za art.210 kk. oczywiście dostałem zawiasy rok na dwa lata, i jeszcze okres próby nie minął. Mam tu jakieś okoliczności łagodzonce? zależy mi na prawku najbardziej i wolałbym odzyskać je po np roku bez zdawania egzaminu ,Jest na to jakaś szansa? Z góry dziękuje za odpowiedź

  Odpowiedz
 23. Dzień dobry,

  pojechałem do miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od mojego m.zamieszkania do sklepu. Zostałem zatrzymany a wynik pokazał 0,6. Dwanaście lat temu popełniłem wykroczenie i wówczas zatrzymano mi prawo jazdy na 1 rok. Wniosek umorzono. Aktualnie jestem bezrobotny. Pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Mam rodzinę.

  Czy w tej sytuacji można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania? np. wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B ? Czy zaproponować jakąś kwotę we wniosku którą mogłbym uiścić? Jak zminimalizować karę w tej sytuacji.
  Dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz
 24. Witam poznałam chłopaka Przez Internet przyjechała do mnie ja bylam pod wpływem alkoholu zaproponował abym pojechała do niego więc zaproponowałem że pojedziemy moim autem samochód w czasie drogi zgasł bo zabrakło benzyny i bateria się rozładowała ten chłopak poszedł niby po benzynę przyjechała policja spisali mnie czy jest możliwość że odzyskam prawo jazdy czy zabiorą mi prawo jazdy miałam dwa promile

  Odpowiedz
 25. około godziny 9;00 zostałem podany badaniu alkomatem na wsi. Niestety okazało się że w wydychanym powietrzu miałem 0,15 mg/dm3, 0,12 i 0,07 Pytania brzma czego moge sie spodziewac po przyznaniu sie do czynu na komendzie za tydzien ? czy dobrą rzecza bedzie napiasanie jakiegoś pisma o małej szkodliwości czynu. i czy niedało by rady zeby okres zatrzymania nie wynosił poł roku? bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 26. Witam,
  W 2012 miałam zabrane prawo jazdy na okres dwóch lat który minął w lipcu 2014 r. Rozumiem że po okresie karencji muszę na nowo podejść do egzaminu. Pani w Wydziale komunikacji poinformowała mnie że na egzamin mogę iść ale nie mogę zapisać się do szkoły nauki jazdy gdyż mam zakaz. Ale zakaz minął już dawno. Moje pytanie brzmi co z tym można zrobić? Bo wiadomo człowiek nie jeździł 6 lat to wszystko się pozmieniało i w ogóle więc chciałbym sobie coś przypomnieć przed pójściem na egzamin.

  Odpowiedz
 27. Witam
  Moja sytuacja wygladala nastepujaco jadacy za moim pojazd zglosil prawdopodobienstwo mojej jazdy pod wplywem brat podjechal na podjazd i wrocil do domu ja bylem poza pojazdem w momencie przyjechania swiadka z policja i to mnie on wskazal jako kierujacego brat oczywiscie zezna ze to on prowadzil na co mam tez innych swiadkow.
  Podczas badania alkomatem wykazalo u mnie 1.5promila jaka czy mozliwe jest ze jedynie na podstawie jego zeznań zostane ukarany?
  Prosze o pomoc

  Odpowiedz
 28. Witam.
  Swiadek zglosil jadac juz za moim bratem ze auto prowadzone bylo pod wplywem alkocholu pojechalismy pod dom znajomej brat wyszedl i wrocil do domu ja natomiast czekalem na chodniku z kluczykami w kieszeni po czym podjechal swiadek z policja ktory stwierdzil stanowczo ze to ja prowadzilem czy tylko na podstawie jego zeznań moge zostać ukarany?
  Mialem 1.5promila mam tez swiadkow na to ze to brat prowadzil w pracy jak i w miejscu zamieszkania znajomej gdzie zaparkowalismy
  Prosze o odpowoedz I z gory dziekuje

  Odpowiedz
 29. Witam swiadek twierdzi ze auto za ktorym jechal bylo prowadzone pod wplywem kiedy podjechal pod zaparkowane auto moj brat ktory prowadzil poszedl juz do domu ja rowniez bylem poza autem swiadek wskazal mnie oczywiscie bylem pijany ale nie przyznalem sie do winy jakie moge miec konsekwencje mimo poteierdzenia brata ze to on prowadzil jak i 2 innych swiadkow?
  Prosze o pomoc

  Odpowiedz
 30. Witam zostałam zatrzymana przez policje w stanie nietrzeźwym po przeliczeniu wyszło 1,2 promila. Tylko jest pewnien problem jechałam z dzieckiem. Co mi grozi za to prosze o pomoc. Dodam że moj konkubent zmarł zanim urodziłam dziecko i wychowuje je sama. Dziecko ma roczek i trzy miesiace. To moje trzecie dziecko bo dwójkę dzieci poroniłam. Mam duże raty pożyczek i nie stać mnie na adwokatów. Czy może mi pan napisać co mi grozi?

  Odpowiedz
 31. Czy mam szansę na odzyskanie prawa jazdy gdy podczas kontroli miałem przy I 0,10 przy II 0,9 a za III 0,10.

  Odpowiedz
 32. Witam,

  Zostałam zatrzymana o 2-giej w nocy wstrzymano mi prawo jazy. W wydychanym powietrzu było 0,3 mg/l z tendencją spadkową do 0,28 po 15 min. Jaka za to grozi mi kara? nigdy nie byłam karana nie miałam konfliktów z prawem.Pracuję auto po części jest moim narzędziem pracy. Nie miałam jeszcze postawionego zarzutu dopiero sprawa wpłyneła do prokurarury. Czy powinnam jechać spotkać się z Panem prokuratorem , zanim będzie to przesłuchanie na policji? Proszę o radę

  Odpowiedz
 33. Witam serdecznie kontaktuje sie w takiej sprawie dnia 5 czerwca 2018 roku zostalo mi zatrzymane prawo jazdy za jazde pod wplywem alkoholu pierwszy pomiar wykazal 0,41 mg/l drugi 0,33mg/l a ostatni pomiar 0,25mg/l czybw takiej sytacjinjest.szansa na odzyskanie praw jazdy.podkreslam nie bylem karany

  Odpowiedz
 34. Witam.Zatrzymano mnie do rutynowej kontrolo ok 8:10 rano. Ryszylem z miejsca parkingowego aby przejechac okolo 250m zawrocic i zostawic auto w bezpiecznym miejscu gdyz w nocy wygrazano mi ze mi je zniszcza bo upomnialem krecaca sie obok niego mlodzoez. W nocy okolo 23:40 wypilem 150 ml wchyski przed ty
  M bralem leki jakie mam od lekarza na cukrzyce , nadcisnienie , astme i przeciwbólowe taka sama sytuacja miala rano do sniadania. W wydmuchiwanym powietrzu mialem 02.5 L tak widnieje na wydruku jaki otrzymalem. Natezenie ruchu bylo średnie a zatrzymano mnie przy zjezdzie na.drode dojazdowa do dyskontu spożywczego gdzie wlasbie za nim chcialem zostawic auto. Nigdy nie karany , brak mandatów ,punktów nic kompletnie.
  Auto niezbedne do zycia bo mam chora mame woze ja do lekarza ,na rehabilitację i do szpitali. Samochod osobowy prowadziłem.Na co moge liczyć? Jak sie bronic? Bylem bardzo grzeczny i czulem świetnie jak bym wogule poprzedniej nocy nie wypił.

  Odpowiedz
 35. Witam dzisiaj zostałem zatrzymany podczas kontroli piłem dzień wcześniej w wydychanym powietrzu miałem 0.14 policja zatrzymała mi prawo jazdy za wykroczenie czy jest nadzieja żebym odzyskał prawo jazdy jak najszybciej pracuje jako kierowca i utrata dokumentu wiąże się z brakiem pracy jaką karę mogę dostać mam rodzinę na utrzymaniu i obowiązek płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku proszę o kontakt

  Odpowiedz
 36. Witam zwracam się z prośbą i pytaniem. Byłem u znajomego a tam od godz. 18:30 do 21:00 wypiłem 0,5L wódki. O godz. 22 przyjechałem do domu, samochód prowadziła żona. Żona podjechała przed blok i poszła do domu a ja przed tym blokiem na zatkniętym, prywatnym parkingu przeparkowałem samochód i poszedłem do domu. Po 30min przyszła policja że ktoś zgłosił że jechałem po pijanemu. Pojechałem z policją na komendę tam wyszło że mam 2 promile. I teraz pytanie czy jeżeli nigdzie nie widać na żadnym nagraniu (słaby monitoring na bloku) czy to ja prowadziłem czy ktoś inny to czy mogę być karany za jadę po alkoholu.

  Odpowiedz
 37. Witam . Zostalam zatrzymana ok 3 rano pod barem Sprawa wygladała tak . Podjehalam pod bar . Zaparkowałam idealnie koles który zaparkował przedemną stwierdzil ze go stuknełam ja wiedzac ze nie było nic z tych rzeczy kłuciłam sie . zadzwonil na policje . oni spisali mnie i wzieli na dmuchanie lecz potwiedzil policjant ze nie bylo zarysowan ani faktycznie nie bylo zadnej kolizji . Jednak faktem jest ze bylam pod wpływem mialam 0.6 . Kazali czekac na sprawe … Co dalej prawko mam miesiac 🙁

  Odpowiedz
 38. Witam znalazlem sie w takiej sytulacji iz nie zatrzymalem sie do kontroli strazy granicznej jechalem motorem cross zotalem zlapany przyjechala policja mialem 0.63 potem 0.55 i 0.51 co mi za to grozi czy moga mi zabrac prawojazdy kategori B

  Odpowiedz
 39. Jeśli mam zabrane prawo jazdy na 3 lata i dostałem skierowanie na badania przez które lekarz stwierdza czy jestem zdolny do prowadzenia czy nie i jeśli już od lekarza dostałem oświadczenie że mogę pojazdami jeździć A jeszcze kara mi sie nie skończyła to mogę jeździć jakim kolwiek pojazdem np. Skuterem???

  Odpowiedz
 40. Chciałbym ,się podzielić moja sytuacja pochodzę z Podkarpacia ,dostałem zlecenie pracy w Małopolsce .Po 1,5 miesiacy pracy okazalo sie ze inwestor nie wyplaci mi zaleglego wynagrodzenia ,w nerwach pojechalem na prywatna posesje z mysla ze przespie sie w aucie ,poszedlem kupiłem alkochol i sporzylem inwestor przy uwarzyl moje auto i zadzwonił na policję twierdząc że prowadzę pojazd pod wpływem ,policja zastała mnie śpiącego zostałem zatrzymany na48 h i odebrano mi prawo jazdy ….i czekam na dalsze konsekwencje ,czy tak można??

  Odpowiedz
 41. Witam.
  Mój partner cofajac z parkingu uderzył w samochód przyjechała policja i w wydmuchiwanym powietrzu miał 0.38 za drugim razem 0,15 zabrali mu prawo jazdy oraz skierowali sprawę do sądu. Jakie konsekwencje poniesie?

  Odpowiedz
 42. zostałem zatrzymany do kontroli na zawartość alkoholu przez policję gdy stałem spokojnie ok 20min obok mojego samochodu w wyniku zgłoszenia osoby ze sklepu,zaznaczam,że czekałem na znajomego,który mnie odwiezie do domu/ok.120m/Zdarzenie miało miejsce ok. g.20.00.Badanie wykazało ok.2 promile.Proszę o inf.czy w sytuacji gdy nikt nie widział mni prowadząceg pojazd będę ukarany

  Odpowiedz
 43. Witam zatrzymalanoe policja miałam na miejscu 0.45 po kilku minutach 0.46 po jakiś 20 min miałam 0.35 i 0.36 jechalam droga mało ruchliwa po północy czego mogę się spodziewać i jak się zachować dodam że prawo jazdy m 5 lat nigdy karana żadnego punktu itd mam w rodzinie 2 osoby chore w tym jedna z niedowładem muszę wozić po lekarzach itd bardzo jest mi potrzebne prawo jazdy

  Odpowiedz
 44. Witam , Zabrano mi prawo jazdy na 3 lata minęło już pół wyroku , chciałam się starać o wykonywanie środka karnego w postaci blokady alkoholowej , ale zastanawiam się czy mogę wykonywać go w inny sposób może dozór kuratorski ?
  Drugie moje pytanie brzmi czy jeżeli doczekam końca wyroku to będę musiała zdawać całe prawo jazdy od nowa , tzn. czy będę musiała chodzić na kursy i wyjeździć wszystkie godziny.?

  Odpowiedz
 45. Byłem sprawcą kolizji drogowej, lekkie przetarcie na drodze osiedlowej z mojej winy, wyszedłem z auta i mówię że to z mojej wini, a gośc dzwoni natychmiast, ja nie miałem przeglądu wystraszyłem się wsiadłem do auta i uciekłem(straszna głupota ale już nie cofne tego). Następnego dnia sam zgłosiłem sie telefonicznie na policje żeto byłem ja na tej i na tej ulicy takim autem itp.(poczytałem w jakiej sytuacji jestem liczyłem że jak sie sam zgłoszę potraktują mnie łagodniej). Widziałem jak patrzy na rejestracje 2 świadków w aucie miał gdy uciekałem spokojnie zdążył zapamiętać i liczyłem na łagodniejsze traktowanie, byłem dziś na komendzie ale kazali mi sie udać do wydziału ruchu drogowego złożyć zeznania albo na komende co znajduje się niedaleko miejsca zdarzenia bo pewnie oni dostali zgłoszenie ale sam mi to dyżurny odradził (wiem dlaczego to patologiczna komenda, nie jest tam ciekawie) Moje pytanie co mi grozi za tą głupote? (młody chłopak 21 lat nigdy nie karany) wyczytałem że 500zł i 6pkt za kolizje ale moge być potraktowany jako osoba nietrzeźwa z powodu ucieczki a to już niesie za sobą poważne konsekwecje

  Odpowiedz
 46. Czy będę potraktowany jak bym miał ponad 0.5 promila?
  Byłem sprawcą kolizji drogowej, lekkie przetarcie na drodze osiedlowej z mojej winy, wyszedłem z auta i mówię że to z mojej wini, a gośc dzwoni natychmiast, ja nie miałem przeglądu wystraszyłem się wsiadłem do auta i uciekłem(straszna głupota ale już nie cofne tego). Następnego dnia sam zgłosiłem sie telefonicznie na policje że to byłem ja na tej i na tej ulicy takim autem itp.(poczytałem w jakiej sytuacji jestem liczyłem że jak sie sam zgłoszę potraktują mnie łagodniej). Widziałem jak patrzy na rejestracje 2 świadków w aucie miał gdy uciekałem spokojnie zdążył zapamiętać i liczyłem na łagodniejsze traktowanie, byłem dziś na komendzie ale kazali mi sie udać do wydziału ruchu drogowego i złożyć zeznania, albo na komende co znajduje się niedaleko miejsca zdarzenia bo pewnie oni dostali zgłoszenie. Moje pytanie co mi grozi za tą głupote? (młody chłopak 21 lat nigdy nie karany) wyczytałem że 500zł i 6pkt za kolizje ale moge być potraktowany jako osoba nietrzeźwa z powodu ucieczki a to już niesie za sobą poważne konsekwecje

  Odpowiedz
 47. Witam . Zostałem zatrzymany przez policję. Na alkomacie wykazało mi 0.15 promila A za 15 minut już pokazało 0.13 czy jest możliwość odzyskania prawo jazdy?

  Odpowiedz
 48. jechałem motorem i uderzyłem w słup po okolu 45 min policja była u mnie w domu i dmuchałem miałem 1,2 ale się nie przyznałem co mam robić

  Odpowiedz
 49. Zostałem zatrzymany do kontroli trzeźwości o 3.40 z soboty na niedzielę. Miałem 0.50mg później 0.52mg prokurator na przesłuchaniu zaproponował grzywnę 5tys karę 40jednostek po 50 i zabrane uprawnienia na 3 lata. Nie przyjąłem tego, czekam na wezwanie do sądu. Co zrobić

  Odpowiedz
 50. Witam 4 stycznia zabrano mi prawo jazdy troche byla dziwna sytuacja bo policjanci zostani wezwani na interwencje jak ja stalam na podworku to ich w domu nie bylo tylko swiecili latarkami z tylu domu w chwili przejechania z podworka pod plot moze 2 metry zobaczylam ze stoja i sie zaytrzymalalm ,ale policjanci do mnie od razu nie podeszli dopiero po 20 minutach gdy juz nie mialam kluczykow w samochodzie wydmuchalam wedlug ich 1,16 gdyz tez bym z tym sie nie zgadzala a najgorsze jest to ze nigdy w takiej sytuacji nie bylam i nie wiedzilalam co mam mowic i podpisalam co w takiej sytuacji moge zrobic gdyz juz znam wyrok 3 lata ,5 tys i 20 godz przez 3 miesiace prosze o pomoc

  Odpowiedz
 51. Witam zostałem zatrzymany do kontroli w jej trakcie zostałem przebadany alkomatem. Wynik był 0.58 później spadały była to droga tzw żółta mam prawo jazdy od 23 lat nigdy nie miałem takiego problemu. Jechałem osobowka a pracuje na tirach. Jestem frankowiczem place alimenty. Czy jest szansa zachowania uprawnień na tira?

  Odpowiedz
 52. Dzień dobry!Wczoraj mój tato został zatrzymany jadąc o godz 9 rano do apteki i miał 1 pomiar 0,27 a w drugim 0,23. Droga wiejska o małym natężeniu. Jest zawodowym kierowcą. Ma prawo jazdy 44 lata i nigdy nie dostał mandatu i nie miał wypadku. Ma świadczenie przedemerytalne w kwocie 880zł. nie dawno był w szpitalu i ma cukrzycę oraz nadciśnienie Jaką należy przyjąć formę obrony,. Proszę o pomoc jakich argumentów można użyć. Czy już w dniu przesłuchania na policji dowie się jaki wyrok na nim zaciąży? Mieszka sam i dorabia sobie jako kierowca. nigdy nie mieliśmy do czynienia z prawem ani z policją. Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
 53. Ogólnie bawi mnie to, że wszyscy złapani zawsze piszą, że zatrzymanie było na nieruchliwej drodze jakby to miało coś zmienić (aaa, nie było ruchu, to proszę jechać dalej, nic się nie stało, można prowadzić pod wpływem alkoholu) no i każdy zawsze piszę że ma prawo jazdy od 30 lat i nigdy nie miał mandatu, wypadku i jeździł bezpiecznie i to był tylko taki wybryk jednorazowy bo mu było smutno i się upił. Rozumiem jak komuś się przytrafi być wczorajszym (ok, małe stężenie, można było nie wiedzieć), ale ludzie którzy wsiadają za kółko mając promil i więcej to jestem pewien, że robili to świadomie i za pewne nie pierwszy raz. I wchodzą na tą stronę i wylewają swoje smutki, pytając jaki wyrok dostaną i co zrobić by był niższy, bo przecież mają długo prawko i są tak dobrymi kierowcami i przecież jak mogą być ukarani, skoro tylko jeden raz jechali droga mając zaledwie promil alkoholu, a na drodze nie było ruchu 😀 A w dodatku mają na utrzymaniu dzieci, żonę i potrzebują auto do dojeżdżania do pracy 😀 I może jednak za ten 1 promil to mogli by prawa jazdy nie zabierać bo już więcej nie będą pili, a i żeby grzywna była mała, bo są w trudnej sytuacji finansowej 😀 Ten schemat jest tak powtarzalny, że można stworzyć receptę na skomplikowanie sobie życia.

  Podziwiam też Pana Adama, że ma cierpliwość odpisywać w kółko na te same pytania – przecież wszystkie odpowiedzi na te pytania są zawarte w stosownych paragrafach…

  Odpowiedz
 54. Witam,
  w dniu wczorajszym zostałem zatrzymany za prowadzenie samochodu po alkoholu. Była to godzina 2.00, nie uczęszczana ulica, brak jakichkolwiek uczestników ruchu drogowego. W wydychanym powietrzu w trzech pomiarach miałem 0,52mg/l, 0,54mg/l, 0,61mg/l. Jakie grożą mi konsekwencje? Czy możliwym jest składanie wniosku o warunkowym umożeniu postępowania motywując go niekaralnością, niską szkodliwością czynu. Dodam tez, iż jestem studentem w dużym mieście oddalonym o 100km od rodzinnego domu, nie posiadam żadnych dochodów, a każdego weekendu jeżdżę pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym. Czy są to okoliczności łagodzące?

  Odpowiedz
 55. Witam w niedziele o godzinie 9 kuzyn Piotr miał kontrole na trzeźwość wynik był 0.29 a po 15 minutach było juz 0.17 prawojazdy zostały zatrzymane czy jest możliwość ze je odzyskam i na jak długo mogę stracić prawo jazdy?. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 56. Witam. Wczoraj zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. W wydychanym miałem 0,34 mg. Dodam że mam 18lat i jechały że mną niestety niepełnoletnie siostry. Zatrzymałem się bez większych problemów. Do tego nie miałem żadnych dokumentów. Co mi grozi? I co zrobić? Prędkość 50-45 km/h. Wszystko zgodnie z przepisami.

  Odpowiedz
 57. Witam mam takie pytanie w Niedziele 17,12,2017roku zostałem zatrzymany do kontroli drogowej 50metrów od domu i alkomat wskazał 0,19. policjant powiedział ze jest to wykroczenie. Jestem kierowcą zawodowym i obecnie pracuje w Niemieckiej firmie jako kierowca Ciężarówki czy są jakieś możliwości bym miał spowrotem wszystkie kategorie albo chociaż odzyskać C+E?

  Odpowiedz
 58. Witam

  Brat został zatrzymany jadąc pod wpływem alkoholu. W pierwszym dmuchaniu miał 0,46 g/dm w drugim 0,39. Jechał w piątek wieczorem na drodze wojewódzkiej o tej porze mało uczęszczanej. Dostał dziś propozycję 3 lata pozbawienia prawo jazdy kara 5 tyś zł oraz jest jakaś zmianka o nadzorze lub pracach publicznych.
  Czy da się wywalczyć łagodniejszy wyrok.

  Odpowiedz
 59. Dzień dobry.
  Zostałam pomowiona o jazdę autem pod wpływem alkoholu.
  Na ranem wracaliśmy że znajomymi z dyskoteki, było lato więc okna mieliśmy otwarte. W momencie skrętu na osiedlowa ulicę z auta wypadły papierosy (leżały na desce rozdzielczej) ja jechalam z tyłu, auto było dwudrzwiowa. Kierowca wysiadł, zeby pozbierać to co wypadło a ja chcąc wysiąść (nie pamiętam czemu, byłam pijana) przeczolgalam (wiem brzmi śmiesznie ale tak to wyglądało) na przód auta między przrdnimi siedzeniami. W pewnym momencie nie wiem co się stało, ale auto szarpneło i ruszyło, a ja wypadlam z niego przez drzwi od strony kierowcy. Przy upadku obtarl sobie lewy policzek i rękę. Zdarzenie to widział pewien Pan,p odbiegl do nas,znajomi coś zaczęło się z nim awanturowac po czym poszliśmy do mieszkania. Jak się okazało Pan ten zadzwonił na policję twierdząc, że to ja prowadziłam i że zostałam pobita przez towarzyszących mi znajomych. Policja przyjechała do tego mieszkania, poczatkowo znajomy którego było to mieszkanie policjantów nie wpuścił, dopiero po jakimś czasie otworzył drzwi, wcześniej, przez drzwi była jakas awantura z policjantami. Policja po wejściu zakula nas w kajdanki i zawiozła na komendę. Ja mialam badanie alkomatem, jak się okazało miałam 1,5 promlia. Potem wszystkich nas przewieziono na tzw. dołek a następnego dnia usłyszałam zarzuty zniewarzenia policjantów ( gdzie ja do żadnego nic obrazliwego nie powiedziałam ). Auto było prowadzone przez trzeźwego kolegę, co wszyscy znajomi i on sam potwierdzili)
  Mimo to sprawa trafiła do prokuratury a ja dostałam teraz wezwanie na badania sadowo-psychiatryczne (kiedyś się leczylam na depresję). Nie byłam nigdy karana, nie posiadam nawet prawa jazdy. Pracuje w bankowości, nie mam konfliktów z prawem. Nawet na czerwonym nie przechodzę. Co mogę zrobić w tej sprawie ? Dodam, że dwóch znajomych złożyło donos na postępowanie policjantów, którzy nas zatrzymywali. Ja się do tego nie dołączyłam bo funkcjonariusze w stosunku do mnie zachowywali się dobrze. Ja się z nimi nie awanturowalam a oskarżenia o znieważenie są z momentu gdy my byliśmy w domu a policja za drzwiami. Jak sami policjanci napisali „znieważył przez drzwi..”. Nie prowadziłam auta, czy to możliwe że na podstawie jednego swiadka, który podał dwie wyssane z palca informacje zostanę skazana za coś czego nie zrobiłam ? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Otrzymałam zarzuty zniewarzenia policjantów oraz JAZDY POD WPLYWEM ALKOHOLU.

   Odpowiedz
 60. Witam
  Mam takie pytanie. Brat w ostatni piątek został zatrzymany prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu za pierwszym razem miał 0.47 mg za drugim 0.39 mg. Była to pora wieczorna ok 19. Droga wojewódzka ale o tej porze już mało uczęszczana. Do tej pory nie był karany. Wcześniej zdarzyło mu się zdobyć kilka punktów. Co może mu grozić.

  Odpowiedz
 61. Nadmieniam, że nigdy nie byłem karany i nie posiadam żadnego punktu karnego

  Odpowiedz
 62. Witam Pana,
  W dniu wczorajszym zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli dokumentów, oraz poddany zostałem badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Wskazania za 1 razem wykazało 0,28mg/l, a za drugim razem 0,30mg/l, mimo faktu, że poprosiłem policjanta o zmianę ustnika, ponieważ z poprzedniego ze środka wypadł jakiś niewielki filterek. Policjant nie wyraził na to zgody, co w konsekwencji było wykazaniem na czytniku 0,30mg/l, mimo faktu, że w tym dniu nie spożywałem alkoholu. Po przejechaniu na komisariat policji 100 m dalej poddany zostałem ponownie badaniu na alkomacie stacjonarnym, gdzie wynik był 0,22mg/l, oraz następnie 0,19mg/l. Wydruku z wartością 0,30 nie podpisałem, ponieważ w mojej ocenie jest on niewiarygodny. okoliczności zsdarzenia były następujące:
  Droga 2 pasmowa, prędkość 50 km/h, teren zabudowany, pora wieczorna około godziny 19, sobota. Kontrola z powodu spalonej przedniej żarówki. Wracałem z żoną ze szpitala.
  Na codzień jestem rzeczoznawcą komunikacyjnym i prawo jazdy jest mi niezbędne do wykonywania mojej pracy. Mam córkę na studiach i oboje z żoną ledwo wiążemy koniec z końcem. Ta praca to jedyne moje źródło utrzymania. Jakie są szanse na odzyskanie prawa jazdy lub jak najbardziej łagodnego wymiaru kary.
  Dziękuję z góry za pomoc

  Odpowiedz
 63. Witam Pana,
  W dniu wczorajszym zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli dokumentów, oraz poddany zostałem badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Wskazania za 1 razem wykazało 0,28mg/l, a za drugim razem 0,30mg/l, mimo faktu, że poprosiłem policjanta o zmianę ustnika, ponieważ z poprzedniego ze środka wypadł jakiś niewielki filterek. Policjant nie wyraził na to zgody, co w konsekwencji było wykazaniem na czytniku 0,30mg/l, mimo faktu, że w tym dniu nie spożywałem alkoholu. Po przejechaniu na komisariat policji 100 m dalej poddany zostałem ponownie badaniu na alkomacie stacjonarnym, gdzie wynik był 0,22mg/l, oraz następnie 0,19mg/l. Wydruku z wartością 0,30 nie podpisałem, ponieważ w mojej ocenie jest on niewiarygodny. okoliczności zsdarzenia były następujące:
  Droga 2 pasmowa, prędkość 50 km/h, teren zabudowany, pora wieczorna około godziny 19, sobota. Kontrola z powodu spalonej przedniej żarówki. Wracałem z żoną ze szpitala.
  Na codzień jestem rzeczoznawcą komunikacyjnym i prawo jazdy jest mi niezbędne do wykonywania mojej pracy. Mam córkę na studiach i oboje z żoną ledwo wiążemy koniec z końcem. Ta praca to jedyne moje źródło utrzymania. Jakie są szanse na odzyskanie prawa jazdy lub jak najbardziej łagodnego wymiaru kary.
  Dziękuję z góry za pomoc

  Odpowiedz
 64. Witam zostałam zatrzymana przez policje w niedziele o godz 13. Byłam przekonana ze alkohol który wypiłam juz wyparował. Jednak wynik w wydychanym powietrzu 0,20 mgl drugi taki sam. O godz 14.30 zgłosiłam sie na policje na przesłuchanie i nie miałam juz promili i mogłam zostać przesłuchana. Chciała bym aby sad nie zabierał mi prawa jazdy wychowuje samotnie 5 letnia córkę dowożę ja do przedszkola i zajęcia dodatkowe 3 razy w tygodniu. Corka czesto choruje chodzi do logopedy. Jeżeli sad zabierze mi prawo jazdy choćby na pół roku bedzie mi bardzo cieżko. Mam prawo jazdy 9 lat raz tylko dostałam mandat w tej chwili nie mam żadnych punktów karnych. Czy powinnam napisac o samoukaranie i odstąpienie od zatrzymywania mi uprawnień i jaka karę pieniężna powinnam zaproponować. Jestem osoba bezrobotna robię teraz kurs z biura pracy i chciała bym podjąć rownież jakaś prace bez prawa jazdy jako jedyna osoba która zajmuje sie dzieckiem bedzie to trudne. Proszę o porade

  Odpowiedz
 65. Jeśli miałam promil wydychanego alkoholu i policja zabrała mnie na komende i sprawa jest w sądzie to jaki wyrok dostane?

  Odpowiedz
 66. Dzień dobry mam bardzo poważne pytanie miałem kolizje drogową rok temu za mną juz 5 rozpraw ponieważ się odwoływałem od wyroku, dostałem wyrok sądowy 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i 8 tyś grzywnej aczkolwiek policja nie zaczymała mnie na miejscu zdarzenia dopiero 5 godzin po zdarzeniu w wydmuchanym powietrzu miałem 0.31 mg/l.byłem badany 3 razy ponieważ alkomat był nie sprawny i wydruki były nie czytelne. Zostałem zatrzymany na 48 h dopiero po wypuszczeniu przyznałem sie do winy pod naciskiem 2 policjantów. Tłumaczyłem sie ze przed zdarzeniem nie sporzywałem alkoholu tylko po, ponieważ policja nie miała dowodów na to ze jechałem pod wpływem alkoholu, zdarzenie miało miejsce o godzinie 24:30 przy zjeździe na autostradzie na rondzie wtedy była bardzo gesta mgła udezyłem w barierę i 2 znaki i wjechałem do zbiornika retencyjnego gdzie znajdowała sie woda. Zeznania policjata i także funkcjonariusza straży granicznej są nie zgodne. Dzisiaj miałem kolejna rozprawę i sędzia orzekł ze jestem winy i postanowił ukarać mnie 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i 12 tyś kary pieniężnej bez podstawnie!. Proszę bardzo o pomoc ponieważ jestem młodym człowiekiem mam dopiero 25 lat a ten wyrok przekreślij moje szansę na przyszłość ;(

  Odpowiedz
 67. Witam mąż został zA trzymany na alkomacie wyszło mu 0, 27 mg za 15 min. 0,24 i kolejne 15 min 0,20 mg. Co mu grozi. To było przy drodze leśnej.

  Odpowiedz
 68. Członek rodziny został zatrzymany przez policję, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Alkomat wskazał 1,2 promila. Zdarzenie,to miało miejsce na drodze krajowej o godz.6.00. Dodam,że nigdy wczesniej tak nieodpowiedzialne zachowanie nie miało miejsca. Prawo jazdy ma od 30 lat i nigdy wcześniej nie był karany oraz nie otrzymał żadnego mandatu. Policja przedstawiła kilka dni później propozycję przyjęcia kary 5000 zł+ 1500 zł grzywny oraz zatrzymanie prawo jazdy na 1,5- 2 lata w zawieszeniu na 3. Moje pytanie jest następujące: powinien przystać na taką propozycję czy jednak sprawa powinna trafić do sądu, jeśli w Państwa mniemaniu jest jakakolwiek szansa na zmniejszenie powyższej kary. Zdarzenie miało miejsce 05.09.2017 r.

  Odpowiedz
 69. Dzien dobry. Pusze z zapytaniem. Dzis zatrzymala policja o godz 16:25 mojego meza ktory prowadzil samochod osobiwy pod wplywem alkoholu,mial 1.20 mg/l na drodze miejskiej,ma wstawic sie za tydzien na policji,jakich mozemy spodziewac sie konsekwencj?

  Odpowiedz
 70. Witam. Mojego partnera zatrzymała policja w wydychanym powietrzu miał 0,35 promila, faktem jest że na 2 godziny przed jazdą wypił piwo, potem jak zwykle zjadł prawie całe opakowanie wiśni w likierze. Jakie konsekwencję mu grożą.

  Proszę o pomoc.

  Odpowiedz
 71. Witam. Miałam sytuację jadąc samochodem osobowym przejeżdżając na czerwonym świetle. Zatrzymała mnie Policja. W momencie sprawdzania alkomatem miałam. 0.28 mg a na komendzie 0.20 mg. Jakiego mogę się spodziewać wyroku sądu gdy nie byłam nigdy karana oraz przez 2 lata odkąd mam prawo jazdy nie dostałam żadnego mandatu karnego. Czy mogę starać się o grzywnę? I czy zostanie zabrano mi prawo jazdy jeśli tak to na jaki okres?

  Odpowiedz
 72. Witam w sumie to mam pytanie ktore dotyczy kolegi ktoremu chce pomoc zreszta dosc dlugo sie znamy kolega ten pochodzi z ukrainy w polsce pracuje na kuchni czasem na dostawach jedzenia od kilku lat mieszka tu. Zona probuje jeszcze sciagnac synka niestety ostatnio sam niewiem co go podkusilo p ale po imprezie wsiad za kolko nagle ktos wyjechal mu z pod porAdkowanej ten zeby nie spowodowac kolizji i nie rozbic drugiego uczestnika drogi odbil i zatrzymal sie na slupie kierowca ktory spowodowal cale zdazenie uciekl po chwili zjawila sie policja oczywiscie za to zr byl pod wplywem na niego spadla wina i dostal zakaz 5 lat prowadzenia to jego pierwsze takie zdarzenie ze wsiad za kolko po wypiciu alkoholu teraz szczerze mowiac bez prawa jazdy ciezko mu b utrzymac rodzine i zapewnic byt synowi czy ma on jakas szanse na zamiane kary pozbawienia go prawa jazdy na kare pueniezna + zawiasy (zamiast zakau na 5 lat to na 5 lat proby) badz cos w tym stylu ??

  Odpowiedz
 73. Witam. 3 tygodnie temu spowodowałem kolizję, dostały przy tym dwa samochody. W wydychanym miałem 0,17 i spadło do 0,14. Policja zatrzymała moje prawo jazdy. Nie otrzymałem jeszcze żadnego listu, w starostwie też jeszcze nic o tym nie wiedzą. Na ile mogą mi zabrać dokument oraz jakiej kary pieniężnej mogę się spodziewać?

  Odpowiedz
 74. Witam , Mam pytanie znajomy jadąc samochodem spowodował kolizję gdzie jedną osoba z drugiego samochodu została zagrana do szpitala na obserwację na jeden dzień. W wydychanym powietrzu na komisariacie miał 2.5 promila. Trasa na drodze wojewódzkiej. Co mu grozi minimalnie.nadmienie że 10 lat miał zabrane już prawo jazdy na rok też za jazdę po przysłowiowym piwie.

  Odpowiedz
 75. Witam, prawo jazdy zabrano mi za jazdę pod wplywem THC. Okoliczności ku temu byly przypadkowe,nieciekawy okres w zyciu. Nigdy nie mialem problemow z prawem oraz z prowadzeniem auta. Przejechalem autem moze 3 km, zatrzymano mnie na drodze osiedlowej kiedy juz zaparkowalem samochód, stężenie bylo 2.2 mg thc. Adwokat powiedzial mi, ze stężenie powyżej 2.5 mg jest zaliczane jako jazdę pod wpływem i ze można sprobowac powalczyć. Z marszu zgodzilem sie na samoukaranie,grzywne 7000 zl i trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie jestem przekonany jednak czy warto walczyć czy moze jednak sobie darować. Jestem samotnym ojcem i prawo jazdy mi by się jednak przydalo. Niepowetowana strata przez chwile utraty mózgu;)

  Odpowiedz
 76. a nie dodałem jechałem na skuterze tak zwanej 50tce ja miałem kask ale pasażer nie miał da sie jakoś wybrnąć z tego bez jakiś wielkich problemow

  Odpowiedz
 77. czy da sie z tego wyjść jakoś bez szwanku dziś mię zatrzymano w nocy jeszcze nigdzie nie byłem czekam na powiadomienie czy zabiorą mi możliwość robienia prawa jazdy ?

  Odpowiedz
 78. z góry dziekuje za podpowiedz

  Odpowiedz
 79. witam zostałem zatrzymany pod woływem alkocholu wydychanego powietrza miałem 0.44 na komedzie zrobili mi jeszcze raz było 039 po upływie tych 15 minut zrobili mi kolejne było 037 jechałem z kolegą który tez był pijany miał 088 wydychanym ale był bez kasku jechałem w sia tak zwaną teren zabudowany o koło 1 wnocy co zato moze mi grozić ?

  Odpowiedz
 80. Witam! dziekuje z gory za odpowiedz. zatrzymala mnie policja o 3 w nocy podjezdzalem pod dom. badanie alkomatem wykazalo 0,51mg/l. pozniej na komisariacie wykazalo tendencje malejaca. byla sprawa w sadzie i otrzymalem kare grzywny i utrate prawa jazdy na 3 lata. odwolalem sie ale nic nie dalo. czy nie mozna juz z tym nic zrobic? zalezy mi zeby ten zakaz byl nizszy,pracuje jako kierowca i utrzymuje z tego rodzine wiec jak najszybszy powrot do pracy jest najwazniejszy. co grozi jak wyrok sie uprawomocni i zatrzyma mnie policja do kontroli? po jakim czasie wyrok sie uprawomocni? (dzisiaj byla druga sprawa).

  Odpowiedz
 81. Witam serdecznie… Moje pytanie dotyczy apelacji od wyroku a dokładnie od dobrowolnego poddania się karze. Na przesłuchaniu zgodziłem się na 4 lata pozbawienia prawa jazdy. Sprawa się już odbyła ale nie dostałem jeszcze listu z wyrokiem. Czy kiedy go dostanę mogę jeszcze wnioskować o zmniejszenie zakazu do lat trzech? Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
 82. Panie Adamie,
  Mój Tata 67 lat. Nigdy nie był karany. 1 mandat w zyciu. Został zatrzymany pod wpływem alkoholu. Dodatkowo niestety zaczął uciekać . Obecnie jest zatrzymany.
  Ile mogą go przetrzymywać na komendzie. Co w takiej sytuacji początkowej Pan radzi . Najpierw chyba muszę pojechac i dowiedzieć jakie są zarzuty wobec niego?
  Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 83. Witam
  Wydmuchalem o godzinie 7:30 0.31mg/dm3 a 15min pozniej 0.28mg. Pilem dnia poprzedniego takze bylem lekko wczorajszy. Mam prawo jazdy 5 lat, nigdy nie dostalem nawet mandatu, ale w 2014r bylem skazany na prace spoleczne za posiadanie niewielkiej ilosci marihuany. Czy jest szansa na warunkowe umorzenie sprawy z alkoholem?

  Odpowiedz
 84. Dzień Dobry Panie Adamie,
  otóż wczoraj 8 lipca Policja w ramach jakieś akcji zatrzymała mnie do 'rutynowej kontroli’ wiedziałem, że dzień wcześniej piłem wyjątkowo bo zazwyczaj w piątki nie pije bo w sobotę do pracy, a jestem kierowcą busa. No i zapaliło się na czerwono, zjechałem na bok dokumenty bla bla bla bla i drugie dmuchanie z dokładnym wynikiem, które pokazało 0.2 mg. Przy następnym badaniu było to już 0.16, a przy kolejnym 0.14. A i powiedziałem, że wypiłem od 22 do 1 rano 3 piwa. Jest szansa na jakiś najniższy wymiar kary, jeśli powiem, że to jest mój jedyny dochód oraz, że to był wyjątek, że nie pije w piątku bo w sobotę mam do pracy oraz, że tendencja pomiaru była spadkowa.

  Odpowiedz
 85. Witam

  Tydzień temu zostałem zatrzymany podczas akcji trzeźwy poranek przez policję. W wydychanym powietrzu miałem 0,5 i przy drugim badaniu 0,14mg/m3. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy. Policja poinformowała mnie ze kieruje sprawę do sądu rejonowego o zabranie uprawnień. Czy dostanę do tego grzywnę czy tylko zostanie mi zabrane prawo jazdy.
  Co śmieszniejsze czy jest szansa jego odzyskania poniżej jak wygladała sytuacja:
  Od 26.06 przebywam na urlopie ojcowskim (2tygodnie). W dniu 27.06 ok godziny 6 rano wyrabłem się na przejżdzkę rowerem. Wróciłem ok godziny 6:30 i spragniony wypiłem radlera o zawartosci alkocholu 2%. W międzyczasie zadzwonił do mnie mój klient, który chciał się koniecnie ze mną spotkać bo szedł od 27.06 na urlop a chciał, żebym mu dostarczył faktury (w związku z końcem miesiąca i kwartału musiał je koniecznie przyjąć) a że to mój bardzo dobry klient (jeden z najważniejszych) musiałem się do niego udać.
  Nieświadomy, że po takim napoju alkomat może coś wskazać wsiadłem do samochodu i pojechałem do klienta. Jego biuro znajduje się jakieś 12 km od mojego zamieszkania.
  Po drodze natrafiłem na akcję trzeźwy poranek.
  Zostałem poddany 2 krotnie badaniu alkomatem (15i14mg) i zabrano mi prawo jazdy.
  Byłem juz na komendzie złożyć zeznania. Wyjasniłem całą sytuację dodając, że mam 3 dzieci a utrzymujemy się z żoną (która jest obecnie na macierzyńskim) z mojej pracy. Dodałem, że spłacam kredyt, którego rata miesięczna jest połową moich zarobków. Pracuję jako handlowiec – mobilny przedstawiciel handlowy firmy oddalonej od mojego miejsca zamieszkania o ponad 250km. Prawo jazdy jest mi niezbędne do pracy i jak wyznam w niej, że zostało mi odebrane z automatu dostanę wypowiedzenie i stracę pracę a tym samym zabezpiecznie finansowe mojej rodziny.
  Chciałbym się podpytać czy przed wyrokiem moge udac się do sądu i złożyć stosowne wyjaśnienia i czy to coś pomoże? Nie stać mnie na grzywnę bo to będzie bardzo duże obciążenie finansowe a w moim przypadku to ograniczenie dla całej rodziny. Zatrzymanie prawa jazdy to również porażka dla całej mojej rodziny bbo wiąże się z utrata pracy.
  Mam prawo jazdy kat b od 1999 roku. W tym okresie otrzymałem tylko 2 mandaty karne i nigdy nie miałem żadnej kolizji czy wypadku co świadczy o mnie jako o kierwcy bardzo dobrze.
  Jak Pana zdaniem zakończy się sytuacja i czy powienienem coś robić na tym etapie sprawy. Nie ukrywam że u mnie liczy się każdy dzień bo narazie ukrywam w pracy całą sytuację. Ze względów zdrowotnych jestem w stanie przedłużyć urlop maksymalnie o jeden miesiąc.
  Co PAn radzi?

  Odpowiedz
 86. Dzień dobry,

  30 grudnia o godzinie 1 w nocy zostałem zatrzymany. Do zatrzymania doszło w momencie parkowania samochodu na wjeździe na posesje. Wyniki wskazały 0,85 mg/l. Był to środek nocy, ruch zerowy, żadnych aut, żadnych pieszych, nie była to żadna główna droga. Nigdy nie byłem karany. Nie mam punktów karnych. Dodatkowo jestem osobą młodą (23lata) i niepełnosprawną ruchowo w stopniu umiarkowanym. Jak procentowo wygląda szansa na warunkowe umorzenie postępowania ?

  Odpowiedz
 87. Witam dnia 28 maja o godz 9 zatrzymano mnie do rutynowe kontroli pierwszy pon.0.16 mg.drugi 0.13 pojechałem na krew dzisiaj wynik 0.2 promila jutro mija czas na postawienie mi zarzutów co dalej robić jestem zawodowym kierowco busa prawojazdyprawo jazdy są mi niezbędne z sądu wcześniej przed wynikiem dostałem postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy czy jest szansa na zachowanie prawa jazdy jestem samotnym ojcem na utrzymaniu mam 12 letniego syna w 2006 roku miałem zatrzymane prawo jazdy sąd odstąpił od zakazu umorzono postepowanie

  Odpowiedz
 88. Czesc, kochanie. Czy wciaz szukasz pomocy. Nie szukaj dalej, poniewaz senator Walter chce i pomoze w pozyczeniu, jesli spelniasz warunki. Otrzymalem od niego 750 000 zl na zaplate banku zadluzenia bankowego. Jesli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj sie z nim pod tym adresem ponizej, a takze zeznasz to. senatorrpwalter@hotmail.com

  Odpowiedz
 89. Witam zatrzymano mnie za jazdę pod wpływem alkoholu. W pierwszym badaniu wykazało mi 0,35 a w drugim 0,28. Było to w terenie zabudowanym z dwoma pasami ruchu, gdzie jechałem z prędkością 85km/h. Co powinienem zrobić w tej sytuacji?

  Odpowiedz
 90. Witam, złapała mnie przedwczoraj policja w godzinach 16-17 na drodze dwupasmowej poza terenem zabudowanym. W godzinach 12,13 wypiłem 3 piwa i wykazało mi 0,71. Jestem typem człowieka dla którego dużo alkoholu nie trzeba żeby się upic lecz czułem się trzeźwy tamtego dnia i w tamtych godzinach. Prowadziłem skuter o pojemności 50cm3 przewoziłem na nim kolegę kompletnie pijanego. Nie miałem świadomości że nie mam uprawnień na skuter bo żyłem w przekonaniu że mogę go prowadzić na dowód osobisty. 18 lat skończyłem 1 marca. Co robić?

  Odpowiedz
 91. Witam serdecznie, w moim przypadku sytuacja wygląda następująco. Byłem pod wpływem alkoholu (według wskazań na komendzie miałem 1.78 promila w wydychanym powietrzu) cofając autem z pod sklepu mężczyzna zajechal mi drogę przez co uderzyłem tyłem w jego lewy błotnik. Choć w moim aucie nie było śladu a uderzenie było wręcz delikatne jakimś cudem w mężczyzny samochodzie dość mocno ale jednak wgniótł się błotnik. Policja przyjechała nie sprawdziła stanu aut tylko dokumenty i trzeźwość. Zabrali mnie na komendę tam sprawdzili trzeźwość nie składałem żadnych wyjaśnień ani zeznań wszystko toczyło się tak jakby nic się nie stało. Prawo jazdy zostało zatrzymane jak narazie nie wiem na ile. Całość na komendzie zajęła 10 minut po czym Policjant wypuścił mnie z komendy mówiąc że „Nie sprawiam kłopotów mogę iść do domu i mam się nie martwić” Teraz pytanie jaka kara mnie czeka? Na ile zatrzymają moje prawo jazdy. Dodam że nigdy wcześniej nie byłem karany w żaden sposób.

  Odpowiedz
 92. Witam,
  Mam poważny problem w piątek spowodowałem kolizję uderzając w płot sąsiadki (nikomu nic się nie stało jechałem sam), przyjechała policja byłem w stanie nietrzeźwości zabrała mnie karetka bardzo mało pamiętam z tego zdarzenia w dniu wczorajszym wypisałem się ze szpitala na własne życzenie podobno po badaniu krwi miałem ok 4promili we krwi.

  Panie Adamie jestem w bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej jestem w trakcie rozwodu i właśnie rozmowa z jeszcze żoną w piątek potem kolejno sms od niej doprowadziły iż trzeźwy udałem się pod sklep i z tego co mi wiadomo wypiłem tam ok 200ml wódki następnie wsiadłem za kółko a reszty już niestety nie pamiętam.

  Pokwitowanie na odbiór prawa jazdy podpisała moja mama

  Nigdy nie byłem karany a odebrane prawo jazdy skutkuję niemożnością zarobkowania byłem przedstawicielem handlowym

  Zdarzenie miało miejsce na wiejskiej drodze o zerowym natężeniu ruchu

  Bardzo proszę o informacje czego mogę się spodziewać i czy jest szansa na maksymalne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

  Odpowiedz
 93. Witam. Ktos zadzwonil na mnie na policje ze jechalam pod wplywem alkoholu. Policja przyjechala , zabrali mnie na komisariat. Dmuchalam i wyszla spora zawartosc alkoholu we krwi. Na komisariacie zabrali mi prawo jazdy. Z tym ze sama policja mnie nie zatrzymala. Do niczego sie nie przyznaje, nic nie chcialam podpisac. Wypisali mi wezwanie w ktorym napisali podejrzenie art 178a1 .Czego moge sie spodziewac ? Czy prawo jazdy faktycznie mi zabiora i na jaki okres czasu moga to zrobic. Nigdy nie bylam karana za tego typu przestepstwo.

  Odpowiedz
 94. Witam zostałem poddany kontroli.
  Pierwszy test 15 mg
  Drugi 10 mg
  Jechałem motorowerem. Droga osiedlowa.Brak prawa jazdy. Niekarany.
  Nie poddawać się dobrowolnie karze?

  Odpowiedz
 95. Witam, proszę Pana o poradę. Przed 2-gą w nocy wyjechałem do dziewczyny, która mieszka w mieście oddalonym około 30 km od mojego ze względu na to, że się pokłóciliśmy a byłem do tej pory kierowcą międzynarodowym busa (kat. B) i strasznie ciężko nam było się spotkać. Zatrzymała mnie policja na drodze dwupasmowej, o tej porze był znikomy ruch. Badanie alkomatem na komisarjacie wykazało mi 0,86 dwukrotnie (drugie badanie robione było po ok.2 minutach.) Zachowywałem się spokojnie. Czekam teraz na wezwanie, strasznie się denerwuję jak cała ta sytuacja się potoczy, gdyż ta praca była moim jedynym źródłem utrzymania a wynajmuję sam mieszkanie. Prawo jazdy mam od 4 lat, nigdy nie karany zarówno na drodze jak i poza nią. Mam pytanie odnośnie tego jak będzie wszystko przebiegać, czy mogę się targować na zeznaniach i opisać całą sytuację już tam, wtedy albo dobrowolnie poddaję się karze i jeśli mi zaproponują moim zdaniem niekorzystny wyrok to odrzucę i walczę dalej w sądzie. Proszę o poradę, dziękuję z góry.

  Odpowiedz
 96. Witam mam pytanie zostałem zatrzymany 19 maja 2017 roku do kontroli pojazdu miałem w organizmie ponad 2 promile alkoholu zostało mi zatrzymane prawo jazdy na trzy lata i grzywnę w wysokości 5000zł przyznałem się do przekroczenia jechałem wtedy samochodem osobowym z zawodu jestem kierowca zawodowym kat C+E czy jest jakaś szansa żebym nie stracił prawo jazy kat C+E ponieważ jest to mój zawód

  Odpowiedz
 97. Dzien dobry!wczoraj zatrzymano mi prawo jazdy na parkingu policyjnym ,gdyz policjant stwierdzil,ze jestem pod wplywem alkoholu ,dodam ,ze jestem chora ,przyjmuje leki,mam syropy na bazie alkoholu i plukanke do gardla,oczywiscie alkomat wykazal 0,45 w wydychanym powietrzu nie wiem co robic ,czy mam szsnse na umorzenie postepowania zjadlam tez kilka czekoladowych cukierkow z nadzieniem alkoholowym gdyz bylam w oromnym stresie

  Odpowiedz
 98. Witam serdecznie potrzebuje pomocy .
  Zostałem zatrzymany pod wpływem alkoholu. Był to dzień 17.05.17r godz 2.05 w nocy droga ekpresowa 94 była pusta jechałem jako jedyny więc zatrzymała mnie policja oczywiście do kontroli się poddalem miałem 0.35 po upływie kilku min 0.32 gdy zabrali mnie na komisariat miałem 0.22 i 0.20 mam możliwość jaką kolwiek odzyskać do roku prawo jazdy ?? Ponieważ potrzebuje tego do źródła dochodów a między innymi do pracy. I czy istnieje coś takiego jak pozwolenia na jazdę samochodami tylko na B firmowymi ?? Z góry dziękuję.

  Odpowiedz
 99. Witam serdecznie dzień wcześniej wypiłem dwa piwa,następnego dnia zatrzymano mnie do kontroli,i wydłuchalem 0,28 po kilku minutach spadło do 0,26,mam prawo jazdy od 11 miesięcy,jaka kara mi za to grozi ?

  Odpowiedz
 100. witam .czy jak kara mi sie już skonczyła a jestem w rejestrze karnym za jazdę po alkocholu to czy mogę przystąpić do egzaminu na prawo jazdy

  Odpowiedz
 101. Witam mój brat w ostatni weekend spowodował kolizję drogową. Uderzył w tył auta które stalo na czerwonym swietle.Jechal bez prawo jazdy.Jest wielu świadków tego zdarzenia. Po badaniu alkomatem miał około 2 promile alkoholu.Nie dostał jeszcze wezwania na policję. Jaka kara obecnie mu grozi i czy jest sens nie przyjmować mandatu i nie przyznawać się do winy jeśli zostanie wezwany na komendę. Proszę o informację.

  Odpowiedz
 102. Wczoraj zostałem zatrzymany przez patrol Policji w Sulechowie za jazdę po użyciu.Pierwszy wynik 0.12mg/l drugi wynik 0,08mg/l trzeci wynik 0,06mg/l.Mieszkam na stałe w Opolu.Odebrali mi prawko i kazali mi napisać oświadczenie już w miejscu swego zamieszkania czyli w Opolu i wysłać listem poleconym na Komendę z której mnie złapali.Jakie mam szanse odzyskania prawka bo 2 wyniki były dobre.Proszę o odpowiedz

  Odpowiedz
 103. Witam,proszę o pomoc,około tygodnia temu zostałem przyłapany na jeździe pod wpływem. Po pierwszym badaniu alkomatem miałem 0,27 a po drugim 0,28. Zatrzymano mnie na mało ruchliwej drodze pod miastem około godziny 23 w nocy,mam pytanie czy jest szansa i co muszę zrobić żeby otrzymać większą karę grzywny kosztem czasu utraty prawa jazdy,chciałbym to argumentowac faktem iż jestem jedynym zywicielem rodziny gdyż żona jest bezrobotna,ponadto auto jest jedynym środkiem komunikacji którym mogę się dostać do pracy gdyż droga do pracy wiedzie w 95% przez autostradę i nawet nie mam się z kim do niej dostać bo mam nienormowany czas pracy,proszę o poradę,pozdrawiam

  Odpowiedz
 104. Witam,
  Wczoraj wracaliśmy z kolegą z dyskoteki. Wypiłem tam jedno piwo ok. godziny 1. Ok 3/3:30 zatrzymała mnie policja do kontroli jakieś 500m od dyskoteki. W pierwszym pomiarze wyszło 0,1;w drugim 0,08;a trzecim 0,06. Policjant powiedział,że w moim przypadku była to kwestia 5minut i byśmy się rozstali bez konsekwencji. Minutę/dwie przed pierwszym pomiarem paliłem papierosa. Byłem tam pierwszy raz także nie mam informacji o przepustowości drogi. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy. Z racji,że trafiłem na naprawdę fajnych funkcjonariuszy po trzecim pomiarze stwierdzili,że na chwilę obecną jestem trzeźwy w świetle prawa i nie będą robić problemów żebym odjechał. Pytanie czy do czasu rozprawy mogę jeździć samochodem? Czy jest możliwość „zgonienia” wyniku na błąd pomiarowy urządzenia? Czy ma znaczenie to,że nie byłem badany alkomatem stacjonarnym? Jestem studentem i nie ukrywam,że nie stać mnie na wysoką karę grzywny,a prawo jazdy wolałbym zachować. Gdyby doszło to do moich rodziców miałbym duże nieprzyjemności delikatnie rzecz ujmując. Prawo jazdy posiadam trzy lata. Byłem karany 3x za przekroczenie prędkości, 2x za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej i raz za niezapięte pasy jeżeli to ma znaczenie. Proszę o pomoc

  Odpowiedz
 105. Witam serdecznie , mam taki problem gdyż miałem zaparkowane auto które niby przeszkadzało grupce kolesi , którzy stwierdzili że to jest ich miejsce i mam przestawić auto. Do auta wróciłem po torbę i wtedy oni się odezwali. Postanowiłem zmienić miejsce parkingowe które znajdowało się max 200 metrów . nie wyjezdzalem na drogę publiczną tylko jest to parking osiedlowy prywatny . była to godzina około 24 . cofając zachaczylem delikatnie o bramę sąsiada który wezwał policję . na posterunku wyszło mi 1 /0.98/1.04 . przy czwartym badaniu 0.74 . i tu pytanie czy jest możliwość aby nie zabierali mi prawa jazdy na dłużej niż rok . chodzi tu głównie o to żebym nie musiał zdawać egzaminu ponownie .

  Odpowiedz
 106. Zostało zatrzymane mi prawo jazdy za to że stałem na poboczu obok samochodu pod wpływem alkoholu . nie podpisałem niczego. Nie zostało mi udowodnione że jechałem pod wpływem.

  Odpowiedz
 107. Witam serdecznie
  Chciałbym opisać sytuację jaka przydarzyła mi się 26.04.2017r
  A więc, w dniu 25.04.2017r tj. w moje imieniny około godz. 19-21 spożyłem alkohol w ilości ok. 250ml. Następnego dnia jak zwykle udałem się do pracy samochodem. Około godz. 13 zatrzymałem się na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, gdy tylko sygnalizator zmienił na zielone ruszyłem. Dojeżdżając do środka jezdni z lewej strony najechał na mnie rowerzysta uderzając w lewy błotnik pojazdu, czyli przejeżdżał na czerwonym świetle. Rowerzysta odbił się od błotnika i upadł na jezdnię. Wyskoczyłem z samochodu i podszedłem do niego, nawiązałem z nim kontakt i w tym momencie pojawili się policjanci którzy przejęli ode mnie czynności. Ponieważ rowerzysta nie mógł wstać o własnych siłach z powody bolącej nogi policjanci wezwali pogotowie. Wezwali również patrol który dopełniał pozostałe czynności związane z wypadkiem. Pogotowie zabrało rowerzystę a w stosunku do mnie przystąpili do badania alkomatem, wynik pokazał 0,11 mg/l. Po tym zabrali mnie na alkomat stacjonarny którego pierwszy wynik pokazał 0,09 następny pomiar po ok 10 min 0,10 i po jakiś 20min wynik widniał 0,00. Oczywiście prawo jazdy mi zatrzymali. Nadmieniam że, alkohol używam w wyjątkowych sytuacjach nap. własne imieniny. Nie piję alkoholu gdyż biorę garść różnych leków na nadciśnienie i chore nerki. W czasie oczekiwania na przesłuchanie przyjechał patrol od poszkodowanego rowerzysty ze szpitala, idąc korytarzem w ich rozmowie usłyszałem że rowerzysta miał 0,09mg/l w wydychanym powietrzu. Jestem teraz w stresie i niepewności co dalej. Ponieważ przesłuchanie przeciągnęło się do zakończenia zmiany policjantów nie miałem kogo zapytać co mam dalej robić. Mimochodem jeden z policjantów odwiedzał że mam czekać na decyzje sądu która przyjdzie na adres domowy. Mam 55 lat, prawo jazdy posiadam od 16 roku życia a więc 39 lat. Mój dorobek mandatowy to 2 razy po sto złotych oraz 1 raz 200 zł. Co Pan panie Adamie o ty sądzi.

  Odpowiedz
 108. Witam serdecznie, zostałem zatrzymany ok 22 dnia 19.04, z około dwoma promilami we krwi, niestety jak wychodziłem se sklepu z kolejnym alkoholem, wsiadłem i przejechałem 100 metrów. Przyznam się szczerze że niewiele pamiętam, sam nie wiem co podpisywałem, zostałem puszczony do domu gdy kolega przyjechał po samochód. Nie było żadnej stłuczki, po prostu kontrola na drodze.
  Zatrzymano mi prawo jazdy i wyznaczono wezwanie na komisariat 21.05, jako podejrzanego z art 178a &1KK, podejrzewam że w celu ustalenia dobrowolnego poddania się karze i skierowania sprawy do sądu. Generalnie co mi grozi teraz za jazdę? (oczywiście na trzeźwo 🙂 ), bez zabranego prawa jazdy, ale jeszcze przed wyrokiem sądu? Czy też nawet jeszcze przed zjawieniem się 21.05 na komisariacie?

  Odpowiedz
 109. Witam ubieglego roku pod wplywem alkocholu wywrucilem sie na skuterku mianowicie nie posiadam zadnych uprawnien do prowadzenia pojazdow dostalem wyrok 3lata zakazu prowadzenia pojazdow mechanicznych i 5tys zloty Pytanie czy jest mozliwosc skrócenia wyroku sadu o prowadzenie pojazdów

  Odpowiedz
 110. Jeśli mam dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych to czy po posesji (podwórku) mogę jeździć?

  Odpowiedz
 111. Witam, właśnie zostałem zatrzymany, w pierwszym badaniu wyszło mi 0,12 mg, w drugim 0.09. Byłem pewien że jestem całkowicie trzeźwy, kupiłem piwo o 14 a zatrzymano mnie po 16. Jest jakaś szansa na odzyskanie prawa jazdy.

  Odpowiedz
  • Witam,
   niestety posiadam zbyt mało informacji na temat okoliczności zdarzenia, ażeby jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie. Wydaję mi się że jest taka możliwość, jednak ostateczna ocena zależeć będzie od Sądu orzekającego w sprawie.

   Odpowiedz
 112. Witam. Nie cały rok temu zatrzymano mnie pod wpływem alkoholu, policjant nie dał mi mandatu tylko pokwitowanie gdzie mnie zatrzymano i ile miałem w wydychanym w powietrzu. Prawo Jazdy miałem zatrzymane na 6 miesięcy i kare grzywną. nie świadomy ile dostałem tego dnia punktów karnych po upływie 6 miesięcy odebrałem prawo jazdy i jeżdżę do tej pory. Lecz 7 dni temu otrzymałem pismo ze Starostwa że mam 28 punktów karnych i z tego wiem tylko o 10 punktach za inne wykroczenia. Z pism tych wynika że chcą mi zawiesić prawo jazdy i wyslać mnie na kurs sprawdzający moje kwalifikacje teoretyczno-praktyczne. Dążąc do mojej nieświadomości ile otrzymałem punktów za jazdę pod wpływem alkoholu czy mam możliwość odwołać się od decyzji Starostwa?

  Odpowiedz
 113. Mam takie pytanie. Spowodowałem kolizję pod wpływem alkoholu. Miałem w wydychanym powietrzu 0,90 mg. Ucieknąłem z miejsca wypadku i zostałem zatrzymany po pół godziny od zdarzenia. Poddałem się dobrowolnie karze i otrzymałem 6000 grzywny, 5 lat zabrane prawo jazdy i prace społeczne. Czy są szanse na zmniejszenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Wypadek był w centrum miasta w środku nocy o godz 2:20. W rejestrze figuruję jako nie karany, mam nawet ten papierek wyciągnięty z sądu po całym zajściu.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,
   analizując przedstawione przez Pana okoliczności sprawy uważam, że w Pana sytuacji niewątpliwie istnieją szanse na uzyskanie niższego wymiaru orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, aniżeli tego, jakiemu się Pan poddał w swoim oświadczeniu. To, czy taki właśnie efekt zostanie uzyskany, zależeć będzie od wielu okoliczności, w tym chociażby od podjęcia racjonalnej obrony oraz obrania właściwej linii obrony. Nie mogę jednak przesądzać Pana sprawy, gdyż mam zbyt mało informacji w tym zakresie. Podstawowe jednak jest pytanie, na jakim etapie obecnie znajduje się Pana sprawa? Chodzi o to, czy nie jest już za późno, by podjąć jakiekolwiek czynności w Pana sprawie.

   Z poważaniem,
   Adwokat Adam Zaborski

   Odpowiedz
 114. Witam,
  Niestety a zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli i byłem pod wpływem alkoholu (1,5 promila) i zabrali mi prawo jady. Na policji nie zgodziłem się na załatwienie sprawy polubownie i będę miał sprawę w sądzie na dniach.
  Jestem od kilku lat zawodowym kierowcą i straciłem główne utrzymanie. Proszę o informację czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy?
  Czy muszę się stawiać na rozprawę czy po prostu pisać odwołania? Na adwokata mnie nie stać… a sam jak mam się bronić…

  I co policja może mi zrobić, jeżeli nie mam jeszcze prawomocnego wyroku jak bym prowadził auto?

  Pozdrawiam

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 115. Witam,
  Uderzyłem w samochód zaparkowany przy drodze ,obudziłem właściciela i poinformowałem o szkodzie .Niestety Pan poprosił o wezwanie policji ,w wydychanym powietrzu miałem odpowiednio 0,28 i 0,24 poprosiłem o badanie krwi .Wcześniej przez trzy tygodnie byłem chory i przyjmowałem zastrzyki i leki przeciw bólowe. Nigdy nie byłem karany ,moje konto to zero punktów.Czy jest szansa w świetle obecnych przepisów na zachowanie prawa jazdy i umorzenia winy

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,
   z analizy przedstawionych przez Pana okoliczności sprawy wynika, że niewątpliwie ma Pan szanse na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a co za tym idzie – na uzyskanie (korzystnego) orzeczenia środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. To z kolei spowodowałoby, że nie musiałby Pan ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.
   Oczywiście powyżej przedstawione rozstrzygnięcia zależeć będą wyłącznie od tego, jakie wnioski oraz jaką linię obrony podejmie się w prowadzonym postępowaniu karnym.

   Z poważaniem,
   Adwokat Adam Zaborski

   Odpowiedz
  • Mam jeszcze jedno pytanie a jeśli wynik z badania krwi wyjdzie poniżej 0,5 promila ,który będzie brany pod uwagę z alkomatu czy ten z krwi .Czytałem że oba są dla sądu ważne ale znam też przypadki że często jest duża różnica .

   Odpowiedz
 116. Witam serdecznie.
  Pisze w sprawie mojego teścia. A było tak. W niedzielę wieczorem teść wypił „kilka głębszych”. Na następny dzień jechał autem osobowym drogą krajową około godziny 11.00 – 11.30. Został zatrzymany przez patrol policji który stał na bocznej drodze i wybiórczo zatrzymywał pojazdy do kontroli tzw. „trzeźwy poranek”. Teść wydmuchał 0,29 mg/l i zabrano go na komisariat. Po około 30 – 45 minutach policjanci stwierdzili iż alkomat który posiadają na komendzie jest uszkodzony i nie ma możliwości sprawdzenia stanu trzeźwości. W związku z tym teść został przewieziony do sąsiedniej komendy (około 20 – 25 km) na ponowny test trzeźwości. Po sprawdzeniu wyszło 0.22 mg/l. Od pierwszego pomiaru do drugiego minęło około 2 – 2,5 h. Tydzień po zdarzeniu przyszło pismo iż policja musi zasięgnąć opinii lekarza jak ukarać teścia.
  Moje pytanie brzmi jaka kare może dostać za to wykroczenie i ewentualnie co może zrobić żeby otrzymać możliwie jak najniższy wyrok (w szczególności zatrzymanie prawa jazdy na jak najkrótszy okres czasu)
  Z góry dziękuję za ewentualną podpowiedź.

  Odpowiedz
  • Dobry wieczór,
   jeśli chodzi o przedstawioną sprawę, wszystko w niej zależeć będzie jednak od tego, jak zostanie zakwalifikowany czyn popełniony przez Pana teścia, tj. czy będzie On podejrzany o popełnienie przestępstwa, czy też będzie obwiniony wyłącznie o popełnienie wykroczenia. Od zakwalifikowania czynu zależeć bowiem będzie wymiar gżącego Mu środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku bowiem popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sprawcy (na zasadzie art. 42 par. 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 43 par. 1 Kodeksu karnego) grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres od 3 lat do 15 lat. W przypadku zaś uznania, że Pana teść dopuścił się tylko wykroczenia, w takiej sytuacji Sąd (na zasadzie art. 29 par. 1 Kodeksu wykroczeń) może orzec wobec Niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

   Z poważaniem,
   Adwokat Adam Zaborski

   Odpowiedz
   • Witam. Moja sytuacja wygląda tak, że zostałem zatrzymany tydzień temu mając 1,16 promila w wydychanym powietrzu. Jutro mam się zgłosić na komisariat policji. Mam niepełnosprawne dziecko przed co potrzebuje prawo jazdy żeby wozić dziecko na rehabilitację. Jest jakaś szansa, że nie stracę prawa jazdy?

    Odpowiedz
    • W opisanych przez Pana okolicznościach, uważam, że ma Pan bardzo nikłe szanse na to, by Sąd odstąpił od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Z drugiej jednak strony, uważam, że nie ma Pan nic do stracenia. W tym celu, powinien Pan złożyć do Sądu wniosek w tym przedmiocie i dobrze go uzasadnić, tj. podać argumenty, które dadzą podstawy do uzyskania tak korzystnego rozstrzygnięcia. Niewątpliwie okoliczność, iż ma Pan pod opieką niepełnosprawne dziecko, które musi Pan dowozić na rehabilitację, jest jednym z takich właśnie argumentów. Z uwagi jednak na nieznajomość akt sprawy, jak również zbyt mało niezbędnych informacji, niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć się, czy w Pana przypadku są wystarczające podstawy do uzyskania rozstrzygnięcia o odstąpieniu przez Sąd od orzeczenia wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów. Zaznaczę tylko, że możliwość takiego orzeczenia, tj. odstąpienia przez Sąd od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe wyłąznie w sytuacji, w której Sąd zdecyduje się na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

     Odpowiedz
 117. Witam serdecznie,

  Dnia 20.12.2014 jechałem samochodem do domu, piłem dzień wcześniej, ale się dobrze czułem i niestety wsiadłem.. Jak już wracałem do domu, samochód jadący za mną zadzwonił po policję i zawiadomieniem, że prawdopodbdnie jadę pod wpływem alkoholu. Jechałem wolno, ostroznie,oczywiście policja mnie zatrzymała i wyszło żę mam 1.30 promila, drugie badanie 1.25 promila. Później otrzymałem zawiadomienie na policji, żeby się stawić na komisariat: zaproponowano mi 2000 zl grzywny i zakaz na dwa lata pozbawienia prawo jazdy. Nie zgodziłem się. Mam już 50 lat i zależy mi na tym uprawnieniu, gdyż jako jedyny je w rodzinie mam (miałem). Moja matka jest chora, często muszę ją wozić do lekarza, poza tym mieszkam na wsi i komunikacja jest bardzo kiepska.Mam 30 lat prawo jazdy i żadnego pkt karnego. Proszę mi napisać, jest możliwość, zatrzymania mi prawa jazdy na okres nie dłuższy niż rok, przy czym mogę zapłacić wyższą grzywnę. Zależy mi na tym, abym później nie musiał zdawać ponownie prawa jazdy. Mam już 50 lat,swoje nawyki dot jazdy oraz umysł już nie taki jeżeli chodzi o testy i boję się ze mógłbym ich nie zdać. Rozprawę mam w poniedziałek i bardzo się denerwuje. Co mogę powiedzieć, aby się obronić?

  Odpowiedz
  • Witam Serdecznie Panie Olku,

   Powyższe stężenie alkoholu we krwi, jakie miał Pan w chwili zatrzymania przez Policję, jest stężeniem bardzo wysokim oraz znacznie przekraczającym dopuszczalną ustawową granicę (stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość). Będzie ponosił Pan odpowiedzialność karną na podstawie art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Sąd oprócz wymierzenia kary zasadniczej, tj. albo kary grzywny albo kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności do 2 lat, obligatoryjnie orzeknie jako środek karny, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat. Zważywszy na Pana stężenie alkoholu we krwi, w chwili zdarzenia, istnieje mała szansa, iż Sąd orzeknie w/w zakaz prowadzenia pojazdów jedynie na okres 1 roku. Jednak nie jest to niemożliwe. Oczywiście taki wymiar środka karnego zależy od tego, jakie argumenty i dowody przedstawi Pan na swoją korzyść. Na poniedziałkowej rozprawie powinien Pan przede wszystkim wykazać wszystkie te okoliczności, które uzasadniają możliwość korzystnego dla Pana orzeczenia (uprzednią niekaralność, okoliczność sprawowania opieki nad schorowaną matką i konieczność dowożenia Jej do lekarza, itp.).

   Odpowiedz
 118. Witam.
  Bardzo Dziękuję za odpowiedź w ten sam dzień dostalem wezwanie o wykroczenie.Jestem osobą nie pracująca jeszcze się ksztalce.Z Rodziny pracuje tylko Mama.Nie miałem nigdy prawa jaZdy.Ile.musZę czekać na pismo ze Sądu?

  Odpowiedz
 119. Witam. Mam 17 lat pod dyskoteka parkowslem auto jazda „bokiem”glupota:(.Po zaparkowaniu wypiłem 100ml wódki wysiadlem a tu Panowie z Policji „tajniacy”.Na komisariacie wydmuchalem 0.17 później 0.20.I tu moje pytanie na ile mogą mi odroczyc prawo jazdy jaka kara mnie czeka ze strony sądu.Wiem na 100% ze 500zl dostane za jazdę bez uprawnień.Ile się czeka na pismo od sądu?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,

   Po pierwsze należy zauważyć, iż podana przez Pana zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza wskazuje, iż w chwili zdarzenia znajdował się Pan w stanie po użyciu alkoholu. Dlatego też Pana przypadek będzie rozpoznawany pod kątem popełnionego przez Pana wykroczenia, tj. wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Sankcja karna przewidziana w/w przepisie karnym to alternatywnie kara aresztu (od 5 do 30 dni) albo kara grzywny (od 50 zł do 5000 zł). W zaistniałej sytuacji Sąd rozpoznając sprawę, jeżeli uzna Pana za winnego popełnienia zarzucanego Panu czynu, obligatoryjnie orzeknie również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym (zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 87 § 3 w zw. z art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń może zostać orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat). Zważywszy na zawartość alkoholu w wydychanym przez Pana powietrzu, warto byłoby poprowadzić tak postępowanie w sprawie o wykroczenie, aby zakaz prowadzenia pojazdów nie został orzeczony przez Sąd na okres dłuższy niż 1 rok. Wtedy nie będzie konieczności powtórnego zdawania egzaminu na prawo jazdy (istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie powyższy zakaz zostanie orzeczony na okres poniżej 1 roku). Najbardziej realną karą, która może zostać orzeczona przez Sąd, wydaje się w niniejszej sprawie, kara grzywny. Wysokość kary grzywny uzależniona jest przede wszystkim od uzyskiwanych przez Pana dochodów (jeżeli jest Pan osobą pracującą), a także od warunków osobistych i rodzinnych, stosunków majątkowych oraz możliwości zarobkowych. Można również w toku postępowania sądowego postarać się, aby Sąd na podstawie art. 39 § 1 Kodeksu wykroczeń odstąpił od wymierzenia kary lub środka karnego, tj. zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Sąd bierze wtedy pod uwagę okoliczności i charakter czynu, właściwości oraz warunki osobiste sprawcy.

   Odpowiedz
 120. Witam Panie Adamie.
  Jak wszyscy zwracam się do Pana z ogromną prośbą udzielenia mi kilku wskazówek.
  Wczoraj o godz. 1:30 w nocy zostałęm zatrzymany przez policję na kontrolę trzeźwości. Kontrola wykazała 0,55 czyli w przeliczeniu o ile się nie mylę 1 promil. Moje pytanie brzmi : na jaką najkorzystniejszą karę mógłbym liczyć w tej sytuacji ? Zależy mi na jak najkrótszym ” pobycie ” w KRK, a z tego co wyczytałem we wcześniejszych Pana wypowiedziach wyrok grzywny utrzymuje się dłużej w kartotece niż zawieszonego wyroku pozbawienia wolności. Czy istniałaby możliwość otrzymania jedynie samych „zawiasów” ?
  Dodam, że prawdopodobnie poddam się karze na miejscu tj. na przesłuchaniu.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie Panie Mateuszu,

   Na wstępie chciałbym wskazać, iż niesłychanie trudno jest przewidzieć jak będzie wyrokował Sąd. Wszystko uzależnione jest przede wszystkim od całokształtu okoliczności danej sprawy. Z przeprowadzonej przez funkcjonariusza Policji kontroli trzeźwości wynika, iż znajdował się Pan w stanie nietrzeźwości podczas prowadzenia samochodu. Będzie Pan ponosił zatem odpowiedzialność karną za popełnienie występku określonego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Powyższy przepis przewiduje możliwość wymierzenia przez Sąd kary grzywny, kary ograniczenia wolności bądź kary pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz zasadniczej karty przewidzianej w/w przepisie karnym, Sąd uznając Pana za winnego popełnienia zarzucanego Panu czynu zabronionego, obligatoryjnie orzeknie także, jako środek karny, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju (Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w latach – na okres od roku do 10 lat). Odnośnie natomiast Pana Karty Karnej: instytucja zatarcia skazania skutkuje tym, iż po upływie odpowiednio przewidzianych przez ustawę karną okresów, skazanie uważa się za niebyłe, a wpis o skazaniu zostaje automatycznie usunięty z rejestru skazanych. Zatem w przypadku skazania Pana i wymierzenia Panu kary grzywny bądź ograniczenia wolności, zatarcie skazania nastąpi z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania kary. Jednakże na wniosek skazanego Sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat od dnia wykonania kary. Odnoście natomiast kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby (okres próby w przypadku kary pozbawienia wolności wynosi od 2 lat do 5 lat), zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Przy czym nie jest możliwe wcześniejsze zatarcie takiej kary, tj. nie można złożyć wniosku o wcześniejsze zatarcie skazania. Jednakowoż, jeśli orzeczono środek karny, a tak się stanie jeżeli Sąd uzna Pana za osobę winną popełnienia zarzucanego Panu czynu zabronionego, to zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem. W mojej ocenie w toku postępowania karnego warto byłoby, jednak tak poprowadzić postępowanie, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie Sądu w zakresie wymiaru kary, a jak wiadomo kara pozbawienia wolności nawet z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest najbardziej dolegliwą z kar, która może zostać przez Sąd orzeczona w niniejszej sprawie. Można także spróbować, aby Sąd pozytywnie rozpatrzył Pana wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby wynoszący od roku do 2 lat. Również wtedy z Pana Karty Karnej zniknie zapis o warunkowym umorzeniu postępowania karnego (po upływie okresu próby + 6 miesięcy). Jednakże wartym podkreślenia jest fakt, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania nie jest Pan w świetle obowiązującego prawa osobą skazaną.

   Odpowiedz
 121. Witam mam 20 lata i ostatnio zatrzymali mnie po pijanemu,wyjezdzałem tylko dziewczynie z parkingu z kina ponieważ bała sie zjechac i mielismy sie zmienic miejscami zaraz po zjechaniu,pojechalem na najbliższy przystanek a za mną policja,za pierwszym razem miałem 0,57miligrama a za drugim 0,52m a na komisariacie 1.2 promila i policja powiedziala mi ze na 2lata mi zabierają i zdawanie od nowa prawka,teraz czekam na list z sądu,moje pytanie to czy jest szansa na to zeby wzieli mi na rok bez zdawania? Nigdy nie mialem punktów ani nie bylem karany.Prawko mam 2 lata.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie Panie Radku,

   Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż to Sąd, a nie Policjanci, decydują o wymiarze środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju (irrelewantne w tym przypadku jest stanowisko Policji). Jeżeli Sąd uzna Pana za winnego popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 178a § 1 Kodeksu karnego, to obligatoryjnie orzeknie jako środek karny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (zgodnie z treścią art. 43 § 1 Kodeksu karnego Sąd wymierza powyższy środek karny w latach – od roku do 10 lat). Zawartość alkoholu, jaką miał Pan w chwili zdarzenia w wydychanym powietrzu, znacznie przekroczyła dopuszczalną ustawową granicę (stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość). W powyższej sytuacji całkiem realne wydaje się, iż Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Jednakże należy podkreślić, że przy takim stężeniu alkoholu w organizmie, jaki został stwierdzony u Pana, jak najbardziej istnieje możliwość, by zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na 1 rok. Sąd bowiem zawsze bierze pod uwagę całokształt okoliczności ujawnionych w toku postępowania dowodowego. Jeżeli nie jest Pan osobą uprzednio karaną, to oczywiście jest to okoliczność jak najbardziej przemawiająca na Pana korzyść. Warto byłoby tak poprowadzić postępowanie karne (przez Pana samego albo przez Pana obrońcę), aby zasugerować Sądowi, iż wystarczającym okresem na jaki zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, będzie okres 1 roku. W tym celu należy złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze, w którym powinien Pan opisać wszystkie okoliczności w jakich prowadził Pan samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych. We wniosku powinien Pan również opisać dlaczego prawo jazdy jest Panu niezbędne oraz jakie konsekwencje dla Pana spowoduje orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres powyżej 1 roku.

   Odpowiedz
 122. witam mam prawo jazdy od roku zatrzymano mnie w sob o 10 wykazano mi 45mg ucze sie i potrzebne jest mi bardzo prawo jazdy nie swiadom ze mam tyle jechalem km do sąsiedniej wsi jaka kara mi grozi czekam na przesłuchanie jak sie zachowac

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie Panie Adamie,

   Na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż zawartość alkoholu jaką miał Pan w wydychanym powietrzu, w chwili zatrzymania przez Policję świadczy o tym, iż prowadził Pan samochód w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. Sąd uznając Pana za winnego popełnienia zarzucanego Panu czynu zabronionego, obligatoryjnie orzeknie także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (na okres od 1 roku do 10 lat). Zważywszy na zawartość alkoholu w wydychanym przez Pana powietrzu (0,45 mg w 1 dm³), Sąd raczej orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w granicach od 1 roku do 3 lat. Jeżeli był Pan osobą uprzednio niekarną, to Sąd powinien poprzestać na wymierzeniu albo kary grzywny albo kary ograniczenia wolności. Jednakże nigdy nie wiemy, jak zachowa się Sąd. Karę grzywny Sąd wymierza w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając wysokość jednej stawki dziennej, Sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł, ani też przekraczać 2000 zł. Natomiast kara ograniczenia wolności trwa od 1 miesiąca do 12 miesięcy (Sąd wymierza w/w karę ograniczenia wolności w miesiącach). W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody Sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, ma także obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Można także spróbować złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres próby wynoszący od roku do 2 lat. Sąd, jeżeli przychyli się do w/w wniosku i tak prawdopodobnie orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jako środek karny. Jednakże będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów jedynie na okres od 1 roku do 2 lat.

   Odpowiedz
 123. Witam mam kilka pytan otóż wczoraj okolo godziny 1 w nocy zostalem zatrzymany przez policje, prowadzilem pod wplywem alkoholu stezenie w wydychanym powietrzu wynosilo kolejno 0,33mg, 0,35mg, 0,32mg ( kazde z badan co 15 min ). Zatrzymanie mialo miejsce na drodze o niskim natezeniu ruchu, nigdy nie bylem za nic karany mam 26lat i prawo jazdy do dnia wczorajszego posiadalem od 2009 roku. Podczas calego zdarzenia zachowywalem sie kulturalnie i bez zastrzerzen w stosunku do policjantow. Pytania brzma czego moge sie spodziewac po przyznaniu sie do czynu na komendzie za tydzien ? Czy sa jakies szanse albo jak duze szanse zebym po roku czasu odzyskal prawo jazdy i czy moge napisac cos w rodzaju samoukarania aby zlagodzic kare jesli tak to co moge zyskac ?? bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie Tomku,

   Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, jaką miał Pan w chwili zatrzymania przez Policję, nieznacznie przekroczyła ustawowo dopuszczalną granicę. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż powyższa zawartość alkoholu w wydychanym przez Pana powietrzu, z każdym kolejno przeprowadzonym pomiarem, nie miała tendencji wzrostowej. Jednakże będzie Pan ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 178a § 1 Kodeksu karnego, gdyż w myśl powyższego przepisu popełnił Pan przestępstwo. W niniejszym stanie rzeczy istnieje realna szansa, iż Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych właśnie na okres 1 roku (Sąd w przypadku prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jako środek karny – na okres od 1 roku do 10 lat). Oprócz środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów Sąd uznając Pana za winnego popełnienia zarzucanego Panu czynu orzeknie albo grzywnę albo karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2. Istnieje duża szansa, iż w Pana przypadku, jeżeli akt oskarżenia w ogóle trafi do Sądu, to Sąd orzeknie grzywnę, jako karę zasadniczą. Jednakże warto byłoby już na samym etapie postępowania przygotowawczego złożyć najpierw wniosek o umorzenie postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość popełnionego czynu. Zaś na początkowym etapie postępowania sądowego, jeżeli wniosek o umorzenie postępowania złożony w postępowaniu przygotowawczym nie zostanie uwzględniony, warto byłoby złożyć dobrze umotywowany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby od roku do 2 lat wraz z wnioskiem o odstąpieniem od orzekania przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów. We wniosku powinien Pan opisać wszystkie okoliczności w jakich prowadził Pan samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych. We wniosku powinien Pan również opisać dlaczego prawo jazdy jest Panu niezbędne oraz jakie konsekwencje dla Pana spowoduje orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

   Odpowiedz
 124. Witam. Mam pytanie napisałam wniosek o zatarcie skazania i opłaciłam oczywiście dany wniosek. Teraz po 3 miesiącach otrzymałam wezwanie na stawienie się do sądu na posiedzenie. Powiem szczerze, ze troche się boję bo nie wiem czego mogę się spodziewać i o co może chodzić? Czy trzeba coś ze sobą zabrać na takie posiedzenie?
  Dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,

   Jeżeli został złożony przez Panią wniosek o zatarcie skazania, to Sąd właśnie w tym przedmiocie wyznaczył posiedzenie. Powyższe posiedzenie jest co do zasady zwykłą formalnością. Na wskazanym przez Sąd terminie posiedzenia, będzie mogła Pani dodatkowo uargumentować złożony przez siebie w/w wniosek i wykazać, iż zachodzą okoliczności uzasadniające wcześniejsze zatarcie skazania.

   Odpowiedz
 125. No i dla informacji czytających. Poddałem się dobrowolnie karze i otrzymałem: 500 zł kary i zatrzymanie prawka na 2 lata.

  Odpowiedz
 126. Zostałem zatrzymany i odwieziony na komendę i alkomat wskazał przeszło 2 promile. Zatrzymanie miało miejsce, gdy odstawiałem w godzinach wieczornych samochód drogą osiedlową, częściowo nieruchliwą miejską do zakładu wulkanizacyjnego. Samochód miał dziurawą oponę, więc jechałem bardzo powoli, a odległość od miejsca zamieszkania do warsztatu to ok. 300 metrów.
  Jestem kierowcą od 33 lat, sytuacja materialna jest bardzo nieciekawa, do tego samochód jest mi niezbędny do celów zarobkowych. Ponadto opiekuję się ojcem, który mieszka w 50 km ode mnie i chorą matką.
  Czy w takiej sytuacji lepiej dla mnie poddać się dobrowolnie karze, czy nie ???
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Witam Pana,
   wszystko zależy od tego jaka będzie propozycja Prokuratora odnośnie dobrowolnego poddania się karze.

   Odpowiedz
   • Dziękuję za szybką odpowiedź, ale chodzi o to, że jak dzisiaj zeznawałem na komendzie, to pani policjantka wypełniając druk, który ma być przesłany do prokuratury, zadała mi pytanie, czy poddaje się dobrowolnie karze i jak mi tłumaczyła, to w takim wypadku „z automatu” otrzymuję wyrok bez dyskusji, zaś przy odmowie uznania kary, mogę iść na rozmowę z prokuratorem i się próbować tłumaczyć. Ale tak właśnie czytam i nie wiem czy dobrze zrobiłem? Policjantka, powiedziała, że mogę przyjść jutro lub pojutrze, jeśli zdecyduję o dobrowolnym poddaniu się karze. Więc po prostu nie wiem co zrobić, czy przyznanie się i uznanie winy nie będzie lepiej wyglądało w oczach prokuratury, gdzie sprawa ma być skierowana ?

    Odpowiedz
 127. Panie Adamie,

  w nocy ok. godziny 1.00 pokłóciłem się z dziewczyną po czym spakowałem rzeczy i pojechałem do sklepu. Po wyjściu ze sklepu przejechałem klika metrów i zatrzymałem się na poboczu w celu znalezienia w telefonie najbliższego hostelu. Wcześniej wypiłem kilka piw. W trakcie mojego postoju przyjechała policja (tzw. „tajniacy”) i zapytali mnie się czy coś piłem. Myśląc, że jakoś się z nimi dogadam powiedziałem, że jedno piwo. Nie mieli przy sobie alkomatu i wezwali radiowóz. W trakcie oczekiwania na policjantów z alkomatem wyciągnąłem swój i się przy nich zbadałem. Mój alkomat wskazywał 0,3 promila. Po przyjechaniu policjantów na ich alkomacie wynik był 0,52 promila. Samochód został odcholowany na parking a ja przewieziony na komisariat, gdzie dmuchałem do alkomatu (większego gabarytu z wydrukiem), gdzie pierwszy wynik był 0,54 a drugi 0,6 promila. Dwa dni później byłem wezwany na komendę, gdzie zostałem przesłuchany. Przyznałem się dobrowolnie, przy czym podkreśliłem, że prawo jazdy potrzebne mi jest do pracy, mam duże długi i wspieram finansowo matkę i babcię. Nie byłem wcześniej karany i było małe natężenie ruchu. Nie stawiałem żadnego oporu. Czy mogę w jakiś sposób zatrzymać prawo jazdy np. składając wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bez zakazu prowadzenia pojazdów? Obecnie czekam na wyrok. Drugie pytanie jest takie czy gdybym wyrobił prawo jazdy za granicą to czy mógłbym używać je w Polsce? Najważniejsze dla mnie to nie stracić prawa jazdy bo inaczej moja kariera zawodowa i finanse ległyby w gruzach. BARDZO proszę o pomoc.

  Odpowiedz
 128. Witam w dniu 28 października 2013 roku kierowałem rowerem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości (0,85 mg) prokurator umorzył postępowanie wobec tego że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego o przestępstwo z art. 178 a 2 k k w. zw z art. 4. 1. k k.

  A teraz policjant przywiózł mi zawiadomienie o terminie rozprawy w wniosku oskarżyciela złożonego w trybie art. 58 kpw

  art. 87 1 a kw

  Jak ewentualnie pisze się wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

  Odpowiedz
 129. Witam! dzis rano o 7.45 zatrzymała mnie Policja w akcj trzeźwy poranek, wydmuchałem 0.29 pozniej na komendzie spadło do 0.25 !jutro na 10 mam sie stawic na komendę w celu przesłuchania i pewnie usłyszenia kary,nigdy wczesniej nie byłem karany za to jak i za nic innego,dotarło juz to do mie ze zostanie mi zatrzymane prawo jazdy, moje pytanie- jaka kara moge usłyszec, co mam mowic zeby kara była jak najnisza i czy moge wnioskowac o warunkowe umorzenie postepowania jak tak to kiedy taki wniosek moge złozyc? prosze o odpowiedz,zostało mi mało czasu!
  pozdrawiam

  Odpowiedz
 130. Witam! dzis rano o 7.45 zatrzymała mnie Policja w akcj trzeźwy poranek, wydmuchałem 0.29 pozniej na komendzie spadło do 0.25 !jutro na 10 mam sie stawic na komendę w celu przesłuchania i pewnie usłyszenia kary,nigdy wczesniej nie byłem karany za to jak i za nic innego,dotarło juz to do mie ze zostanie mi zatrzymane prawo jazdy, moje pytanie- jaka kara moge usłyszec, co mam mowic zeby kara była jak najnisza i czy moge wnioskowac o warunkowe umorzenie postepowania jak tak to kiedy taki wniosek moge złozyc? prosze o odpowiedz,zostało mi mało czasu!
  pozdrawiam

  Odpowiedz
 131. Witam
  Sytuacja wyglądała następująco:
  O 9.20 rano utrąciłem jadąc samochodem lusterko innemu kierowcy. Wróciłem do domu i upiłem się po sprzeczce w domu.
  O 10.38 przyjechała Policja do mojego domu i w alkomat wykazał 1,53 mg.
  Zabrali mnie z domu i pobrali potem 2 razy krew w odstępie godziny. Wyniki jeszcze nie przyszły.
  Jaką strategię podjąć? Bardzo proszę o jakieś wskazówki do działania. Sugerują poddać się dobrowolnie karze. Nikt mnie nie rozpoznał i nie ma świadków że to ja prowadziłem.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • to chyba dobry pomysł, ale nie zawsze sąd „pójdzie” na warunkowe umorzenie (warto poczytać: http:/home/adwokatz/adwokat-zaborski.pl/www.adwokat-zaborski.pl/co-w-przypadku-zatrzymania-za-jazde-pojazdem-mechanicznym-pod-wplywem-alkoholu/) zawsze można jednak tego próbować, są szanse na mniejszy wyrok, powodzenia

   Odpowiedz
 132. Witam, dwa tygodnie temu będąc pod wpływem alkoholu pojechałem do mojej znajomej.
  Na parkingu źle zaparkowałem i lekko potrąciłem stojący tam samochód.
  Popełniłem błąd, gdyż wyparłem się tej stłuczki i właściciel samochodu wezwał policję.Nie zgodziłem się też na dobrowolne padanie alkomatem, więc policja zabrała
  mnie na komendę, po czym trzykrotnie miałem badaną krew.Wieczorem wypuszczono mnie
  do domu.Do tej pory nie mam żadnych wiadomości, nie zabrano mi prawka, ani nie znam wyników badania krwi.Co będzie dalej?

  Odpowiedz
 133. Panie Piotrze,
  przy wskazanej przez Pana zawartości alkoholu w organizmie można przypuszczać, że Sąd wymierzy Panu karę grzywny w wysokości 2000 złotych (pod warunkiem, że kara grzywny będzie w Pana przypadku celowa) oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat.

  Odpowiedz
 134. Witam.
  3.02.2014r. Podczas akcji trzeźwy poranek zostałem zatrzymany i przebadany alkomatem przenośnym. Pierwszy wynik 0,54, drugi 0,57 mg/ l. Nie byłem badany alkomatem stacjonarnym.
  Dzień wcześniej sporzywałem oczywiście alkohol. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy kategorii A B.
  06.02.2014 na komendzie poddalem sie samoukaraniu, policjant po konsultacji z prokuratorem zaproponował mi 2000 zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B na okres jednego roku.
  Uważam to za dość łagodną karę, ale nigdy nie byłem karany i przebieg mojej historii mandatowej czysty jak łza.
  Panie Mecenasie, czy Sąd może zasądzić większy wyrok.
  Czy mogę się poruszać obecnie motocyklem, a jeśli nie to w jaki sposób uzyskać prawo jazdy na samą kategorię A.
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Andrzej.

  Odpowiedz
 135. Witam.
  O godzinie 6.00 zatrzymano mi prawo jazdy na drodze osiedlowej przy rutynowej kontroli trzeźwości. Wynik testu wyniósł 0,18 i 0,17 i trzeci 0,19 mg/l. Droga mało ruchliwa. Jestem żywicielem rodziny mam noworodka i 5 letnią córkę. Leczę się kardiologicznie, a do pracy konieczny mi jest samochód (praca zmianowa około 16 km).
  Miałem już mandaty za przekroczenie prędkości i 15 lat temu za alkohol 0.2 mg/l na rok prawo jazdy odebrane.Na policji zgodziłem się na karę 6 miesięcy zakazu oraz 400 grzywnę.
  Teraz czekam na wyrok sądu. Jakiej kary mogę się spodziewać? Chodzi mi o to by jak najszybciej odzyskać prawo jazdy gdyż bez niego ciężko mi będzie utrzymać pracę no i co za tym idzie rodzinę.
  Czy sądy przychylają się do propozycji policji na polubowne załatwienie sprawy czy nie bardzo. I czy odwołanie od tego wyroku za skutkuje jakimiś gorszymi konsekwencjami, a może złożyć jeszcze jakieś dodatkowe wyjaśnienia do sądu?

  Z góry dziękuje za pomoc.

  Odpowiedz
 136. Witam.
  O godzinie 6.00 zatrzymano mi prawo jazdy na drodze osiedlowej przy rutynowej kontroli trzeźwości. Wynik testu wyniósł 0,18 i 0,17 i trzeci 0,19 mg/l. Droga mało ruchliwa. Jestem żywicielem rodziny mam noworodka i 5 letnią córkę. Leczę się kardiologicznie, a do pracy konieczny mi jest samochód (praca zmianowa około 16 km).
  Miałem już mandaty za przekroczenie prędkości i 15 lat temu za alkohol 0.2 mg/l na rok prawo jazdy odebrane.Na policji zgodziłem się na karę 6 miesięcy zakazu oraz 400 grzywnę.
  Teraz czekam na wyrok sądu. Jakiej kary mogę się spodziewać? Chodzi mi o to by jak najszybciej odzyskać prawo jazdy gdyż bez niego ciężko mi będzie utrzymać pracę no i co za tym idzie rodzinę.
  Czy sądy przychylają się do propozycji policji na polubowne załatwienie sprawy czy nie bardzo. I czy odwołanie od tego wyroku za skutkuje jakimiś gorszymi konsekwencjami, a może złożyć jeszcze jakieś dodatkowe wyjaśnienia do sądu?

  Z góry dziękuje za pomoc.

  Odpowiedz
 137. Witam
  Kilka dni temu zostałem zatrzymany w godzinach przedpołudniowych do rutynowej kontroli po pierwszym pomiarze na alkomacie wynik 0,11 po drugim 0,07 w wydychanym powietrzu. Dzień wcześniej wypiłem 4 piwa ostatnie ok godziny 19 . W 2009 roku miałem zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu wyrok z dnia 29 stycznia 6 mc na 3 lata próby. Czy dobrowolne poddanie się karze z grzywną i odstąpieniem sądu od zakazu prowadzenia pojazdu na mocy art.39 par. 1 k.w. ma szansę pozytywnego rozpatrzenia przez sąd, czy nie ze względu na poprzednie wykroczenie. Dodam jeszcze że tuż przed kontrolom tankowałem auto na stacji paliw i przy okazji myłem szyby ściągaczką przy dystrybutorze płyn w wiaderku był zapewne wzbogacony jakąś substancją przeciw zamarzającą po przez jej wdechnięcie pomiar na alkomacie mógł być błędny o czym świadczy znacznie spadkowy drugi pomiar.

  Odpowiedz
 138. Witam, mam duzy problem miałem zatrzymane prawo jazdy na 2lata i wyrok pozbawienia wolności na 6-miesięcy w zawieszeniu na okres kary. Ponownie prowadziłem auto pod wpływem czy istnieje jaka kolwiek szansa aby nie pozbawiono mnie wolności? Słyszałem o możliwości zatarcia poprzedniej kary czy to prawda czy może istnieje jakiś inny sposób aby uniknąć więzienia?

  Odpowiedz
 139. Witam Panie Adamie.
  Pod koniec grudnia 2013 zostałem zatrzymany prowadząc auto w stanie nietrzezwosci badanie alkomatem wykazało 1.16 i 1.13 w wydychanym powietrzu (z tego co wiem to okolo 2,4 promila). miało to miejsce w małej miejscowościo (1000 mieszkańców) na drodze gruntowej mało uczęszczanej około godziny 3 w nocy.policja w protokole nie odnotowała żadnych uwag dotyczących zatrzymania oraz sposobu prowadzenia pojazdu sprawa sie troche przeciagła z powodu świąt. w styczniu zostałem zaproszony na komisariat w celu przesłuchania… dostałem propozycje odbycia się sprawy bez mojej obecnosci, a prokurator zaproponował następujacą kare. zakaz prowadzenia pojazdów mech. na okres 3 lat oraz 2000 zł grzywny. początkowo zgodziłem sie i podpisałem wszystkie dokumenty.jednak po czasie zacząłem wątpic czy dobrze zrobiłem. dlatego chciałbym zapytać czy nie lepiej byłoby wynająć adwokata i uczestniczyc w rozprawie?? czy w tym przypadku jest szansa na zmniejszenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów ? mógłbym sie jeszcze odwołać od swoich zeznań? czy adwokat wogóle coś wskóra, biorac pod uwage ostanie wydarzeniaz udziałem pijanych kierowców. polica mówi że nic nie ugram i nie ma sensu iść do sądu, ale czy tak jest?? jakie mniej wiecej koszty poniósłbym sprawy, adwokata itp. dodam że byłem osobą nie karaną i ciesząca sie wzorową opinią… Serdecznie proszę o szybką i rzetelną poradę. Pozdrawiam!!

  Odpowiedz
 140. Witam,
  W nocy ok godz 1:00 mój mąż wsiadł do samochodu pod wpływem alkoholu. Zatrzymała go policja. Alkomat wskazywał 1,7 promila. Został przewieziony na komisariat tam alkomat wskazywał tendencję spadkową. Zabrali mu prawo jazdy. Ma czekać na telefon z komendy. Bardzo proszę o odpowiedź na ile sąd może zabrać mu prawo jazdy,jaka grzywna dodam , że jest kurierem i prawo jazdy to jedyna jego pensja. Dodam mamy hipotekę na mieszkanie oraz jestem w ciąży. Co mogę zrobić (napisać pismo) aby dostał możliwie niski wyrok. Dziękuje za powiedź.

  Odpowiedz
 141. Jestem oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Dodam że nie zostałem zatrzymany podczas jazdy a jedynie siedziałem w samochodzie. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy. Nie przyznałem się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu bo napiłem się po tym jak samochód odmówił mi posłuszeństwa a ja czekałem na holownik. Sąd i prokurator pomimo zeznań światków i biegłych którzy popierają moja wersję wypadków ciągnie całą sprawę nie wydając wyroku. Na ostatniej rozprawie sąd wręcz powiedział mi że tak sprawa może ciągnąć się i kilka lat. Odebrałem to trochę jako groźbę i namowę do przyznania się. Sprawa toczy się już prawie dwa lata. Moje pytanie to czy mogę się starać o oddanie zatrzymanego prawa jazdy które zostało zatrzymane w końcu jestem nie karany.

  Odpowiedz
 142. Witam Zatrzymala mnie policja 31.12.13 ok godz 1 w nocy miałem 1.03 i 1.09 w kolejnych badaniach 0.95 i 0.91 lecz w dokumentach mam wpisane te dwie gorsze wartości. W małej miejscowości pod wawa zerowe natężenie ruchu, wykonywałem wszystkie polecenia bez kłótni. Nie poddałem się dobrowolnej karze,zaproponowali 3lata zakazu prowadzenia, 1rok w zawieszeniu na 3lata i kare grzywny 3tyś. Wcześniej zostałem zatrzymany w 06.11r na 1rok zakaz i 6mc na 2 lata oraz kare na jakieś tam cele 500zł.Po 2 latach złożyłem pismo o ułaskawienie wyroku,sąd się przychylił teraz czekam na decyzję prezydenta,jeżeli mnie ułaskawi będę nie karany przed następną rozprawą. Jestem zawodowym kierowcą posiadam kat a,b,c,e oraz głównym żywicielem rodziny ( syn 11lat). Mamy duzy kredyt mieszkaniowy i dwa na ok 30tyś gotówkowe. Żona pracuje ale nie zarabia dużo zatem dla rodziny będzie to tragedia, bez prawa jazdy c,e nie będziemy w stanie się utrzymać. Czy mam jakiekolwiek szanse na zachowanie kat c i e lub okres zakazu na 2lata. Chodzę do psychiatry bo jestem załamany, może zaświadczenie od załamaniu.Co powinienem zrobić żeby zminimalizować skutki mojej głupoty? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 143. witam..zostałem zatrzymany pod wpływem alko.1,22 przy drugim badaniu 1,31 jakiej kary sie moge spodziewac dodam ze to była godz 21 i droga wojewodzka

  Odpowiedz
 144. w 2012 roku stracilem prawko.z sadu dostalem wyrok zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych na 2 lata.strzymanie prawojazdy od 6 luty 2012 do 2 kwietnia 2012.czy jest mozliwosc odzyskania prawo jazdy bez ponownego egzaminu?

  Odpowiedz
  • Panie Sebastianie,
   nie ma takiej możliwości. Niestety będzie Pan musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.

   Odpowiedz
 145. Panie Mecenasie,
  Chciałbym prosić Pana o radę w sprawie mojego ojca, który narobił sobie kłopotów. We wcześniejszych postach nie znalazłem analogicznej sytuacji, dlatego będę wdzięczny za odpowiedź. Otóż spowodował on kolizję pod wpływem alkoholu. Jechał w godzinach popołudniowych (14.30)drogą publiczną poza terenem zabudowanym o dość niskim natężeniu ruchu. Wykazano mu 1.3 promila alkoholu. W kolizji nikt powaznie nie ucierpiał, jeden z pasażerów został na dzień w szpitalu w celu obserwacji. Z ojcem jechał pasażer, który nie doznał żadnego urazu. Śliska droga, wpadł w poslizg i ze względu na alkohol nie zapanował nad autem. Prokurator przez policjanta zaproponował mu karę w wymiarze: rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, grzywna 30 stawek po 20 złotych, 300 złotych na instytucje, zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata oraz 500 zł mandatu z tytułu kolizji. Ojcu zależało, aby zakaz prowadzenia samochodu ograniczyć do roku, a w zamian zwiekszyć karę na innych polach. Policjant, który skonsultował się z prokuratorem powiedział, ze ten sie na to nie zgadza, gdyż sąd w obliczu obecnej nagonki nie zgodzi sie na taki wymiar (rozmawiał telefonicznie za zamknietymi drzwiami). Ojciec więc zgodził się na tę propozycję, ale teraz się waha.. I tutaj pojawia się sedno mojego pytania. Jakie ma szanse na to, aby ten wyrok pod wzgledem zakazu jazdy ograniczył sie do roku? Dodam, że jest to dla niego wazne ze wzgledu na wiek. Ma 60 lat i kompletnie nie zna się na obsłudze komputera, egzamin na prawo jazdy zdawał jakieś 40 lat temu w zupełnie innym systemie. W związku z tym odebranie mu go na dłuzej niz rok z koniecznoscią powtórnego zdawania, oznacza dla niego de facto dożywotni zakaz, gdyż nie da rady powtórnie zdać egzaminu. Dodam, że nie był wczesniej karany. Miał zniżki za bezwypadkową jazdę. Zrobił głupotę. Sytuacja miała miejsce w Sylwestra i ojciec dał sie namówić kumplom z pracy na wypicie. Dobiła go informacja o utracie pracy przez moją matkę. Nie chcę go usprawiedliwiać, ale być może to tez jakas okoliczność łagodząca.. Co Pan Mecenas radzi? Zostać przy tym wniosku o poddanie się karze, czy wycofywać i walczyć w Sądzie? A może próbować jakichś negocjacji z prokuraturą? To może coś jeszcze dać? Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź i z góry serdecznie za nią dziekuję.
  Z wyrazami szacunku,
  Daniel

  Odpowiedz
  • Panie Danielu,
   zawsze można powalczyć przed Sądem o niższy wymiar kary, zwłaszcza w zakresie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednakże, takie żądanie należy bardzo dobrze uzasadnić, co nie jest rzeczą prostą. Na podstawie przekazanych przez Pana informacji wydaje się, że kara zaproponowana Pana ojcu przez Prokuratora jest nieco surowa. Nie mogę jednak stanowczo wypowiedzieć się w tej kwestii nie znając akt i wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących zdarzeniu. W tej sprawie należy mieć także na względzie, że Pana ojciec – będąc pod wpływem alkoholu – był sprawcą kolizji (co przemawia za uznaniem, że dalsze prowadzenie przez niego pojazdów istotnie zagraża bezpieczeństwu w ruchu lądowym), jak również pod rozwagę należy wziąć okoliczności, w jakich doszło do przedmiotowego zdarzenia. Osobiście uważam, że negocjacje z Prokuratorem na nic się zdadzą. W tym względzie kieruję się doświadczeniem zawodowym, które wskazuje, że oskarżyciele publicznie co do zasady konsekwentnie stoją przy swoich decyzjach.

   Odpowiedz
 146. Witam,proszę o poradę, 7.01,14 o godz.5.45 zatrzymała mnie policja w ramach akcji trzezwy poranek,niestety badanie alkomatem wykazało o,16m/l następne 0,14m/l,zaproponowano mi dobrowolne poddanie się karze tj. 500zł mandatu i zatrzymanie prawa jazdy na okres 6 miesięcy,na co się zgodziłam.Jednak po przemyśleniu całej sytuacji chciałabym złożyć wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania,dodam że prawo jazdy jest mi niezbędne aby dojeżdzać do pracy,nigdy nie byłam karana,zatrzymano mnie 300m od domu, ruch na drodze był niewielki.Jakie mam szanse aby odzyskać prawo jazdy?Jestem w stanie zapłacić grzywne w wysokości do 5tyś zł.Proszę o szybką odpowiedz. Dziękuję.

  Odpowiedz
  • Pani Wiktorio,
   może Pani złożyć do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego na karę grzywny w wysokości 5000 złotych z jednoczesnym odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 § 1 Kodeksu wykroczeń. Myślę, że taki wniosek – jeśli zostanie przez Panią bardzo dobrze uzasadniony – ma duże szanse na powodzenie.

   Odpowiedz
 147. Witam, mam pewien problem. Wracałem do domu w stanie nie trzeźwym pieszo, czekałem na autobus. Było to w nocy z dnia 18/19 stycznia bieżącego roku. Funkcjonariusze chcieli ode mnie dowód tożsamości, w ramach ustalenia tożsamości, dałem im prawo jazdy ponieważ tak akurat miałem na wierzchu. Panowie stwierdzili że odwiozą mnie do domu,. W trakcie podróży stwierdzili że mają gdzieś na kamerze jak prowadzę auto nie trzeźwy i że to „widać” nie było to ani tego dnia ani w niedalekiej przeszłości. Takiej sytuacji nawet nie pamiętam abym prowadził jakiekolwiek auto od 2-3 miesięcy. Poprosiłem o zwrot prawa jazdy, powiedzieli że nie i że długo go nie odzyskam. Nie przebadali mnie żadnym alkomatem, kompletnie nic, żadnego pokwitowania, podpisów pism, kompletnie nic, powiedzieli swoje, odwieźli do domu i tyle. Prawa jazdy nie mam. co teraz prosze o poradę.

  Odpowiedz
 148. Panie Adamie pisalem do pana z kolizja która mialem z kobieta która zez ala ze czy la alkohol po napisaniu odwolania od wyroku nakazów ego dostalem wezwanie na rozprawę w po uczeniu napisane jest ze mogę wystąpić z wnioskiem o skazanie w określony sposób bez przeprowadzenia rozprawy mam pytanie czy jest szansa ze sad da mi wyrok bez zakazu prowadzenia pojazdów skoro nie ma dowodu na to ze bylem pod wplywem tylko te pomuwienie tej kobiety byli bym wdzięczny za pod powiedz jak to napisać i czy warto boje się ze na rozprawie mię sparalizuje i sad da jej wiarę morze jak bym wyslal im pismo żeby odstąpili od art86/2 to by go omineli przecież nie ma w aktach żadnego pomiaru na zawartość alkoholu ani świadka tylko ta glupia baba cos namieszala proszę o pod powiedz nie stać mię na adwokata a sam nie czuje się mocny w tej dziedzinie a nie chcial bym z braku wiedzy stracić sprawka

  Odpowiedz
 149. Witam, policja wczoraj odebrała mężowi prawo jazdy – wracaliśmy drogą polną, podczas obiadu u rodziców maż wypił pół piwa , przez wyjazdem sprawdziliśymy supermarketowym alkomatem, i było 0,9 mg /l więc mąż prowadził – stwierdziliśmy że już można jechać. Na alkomacie policji wyszło jednak 0,13 a po poł godzinie 0,10 mg/l. Mąż nigdy nie miał punktów karnych, mandatu , prawo jazdy od 15 lat . Samochód jest potrzebny do dojazdów do pracy -35 km ,zwłaszcza że wozi syna do przedszkola przyzakładowego. Zatrzymanie było na drodze polnej, przy prędkości jakieś 20km/ h. Na co można liczyć w sądzie i jak przygotować się do postępownania? Jutro mamy zadzwonić i umówić się na spotkanie – chyba na policji. CZy jest szansa na dobrowolne poddanie się karze grzywny oraz odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów , czy jednk zabiorą prawo jazdy na min pół roku ? Bardzo proszę o pomoc 🙁

  Odpowiedz
  • Witam Pani Ado,
   jak najbardziej możecie Państwo liczyć na dobrowolne poddanie się karze grzywny oraz odstąpieniu od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Taką możliwość przewiduje przepis art.39 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Sąd może odstąpić od wymierzenia kierującemu samochodem zakazu prowadzenia pojazdów. Tego typu wnioski trzeba jednak należycie uzasadnić, tak by Sąd nie miał jakichkolwiek wątpliwości co do tego, by wydać wobec Pani męża żądane rozstrzygnięcie.

   Odpowiedz
 150. Witam podczas rutynowej kontroli miałem badanie na nietrzeżwość i
  miałem 0,24 promila po 15 minutach miałem ten sam wynik czyli 0,24 no i
  zabrali mi prawo jazdy za wykroczenie.Dziś byłem na komendzie i
  wyznaczyli mi karę grzywny 600 złotych i 10 miesięcy zakazu prowadzenia
  pojazdów.Chciałbym się dowiedzieć bo miałem od kwietnia pewną już
  pracę za granicą z uprawnieniami na samochód ale jak mi zabrano to nie
  będę mógł podjąć tej pracy a to się wiąże z braku jakich kolwiek
  środków do życia ,a na dodatek mieszkam na wsi daleko od miasta a auto
  to mój jedyny środek transportu .Czy można z tym coś jeszcze zrobić
  byłbym wdzięczny za odpowiedz w tej sprawie.Bo bym wolał zapłacić
  większą grzywnę i żeby sąd odstąpił od zakazu prowadzenia pojazdów .Chciałbym jeszcze dodać że
  zatrzymano mnie o 3.00 w nocy na drodze nie było ruchu ani pieszych więc
  nie stwarzałem aż takiego zagrożenia.Proszę o poradę.Pozdrawiam

  Odpowiedz
 151. Przpraszam 09.01.2014r.

  Odpowiedz
 152. Witam, dnia 09.01.2013r. zatrzymała mnie Policja ponieważ miałem pękniętą szybę. Dodatkowo zostałem przebadany alkomatem który wykazał 0,15mg/l. Po 15min badanie wykazało 0,12mg/l czyli tendencja spadkowa. Nigdy wcześniej nie popełniłem żadnego przestępstwa w ruchu ulicznym. Nie dostałem żadnego mandatu. Prawo jazdy mam od 6lat. Prawo jazdy potrzebne jest mi ponieważ dojeżdzam do pracy. Na jak długo mogę je stracić i czy mogę wysłać pismo do Sądu o umorzenie?

  Z góry dziękuje za udzielenie informacji.

  Marcin.

  Odpowiedz
 153. witam, wczoraj zostałem zatrzymany przez policje, która podjechała za mną jak już zaparkowałem auto u siebie pod blokiem. Twierdza, że widzieli jak jadę i postanowili pojechać za mną mnie skontrolować. Pierwsze badanie alkomatem wykazało, że jest alkohol w wydychanym powietrzu jednak bez określenia ilości. Następnie zostałem przewieziony na komendę. Tam na stacjonarnym alkomacie zrobiono mi dwa badania: 0,20 i po około 3 minutach 0,21. Nie zachowano odstępu 15 minut między badaniami. Wydruków z alkomatu i protokołów nie podpisywałem, nawet nie dostałem takiej możliwości. Zostałem zwolniony i powiedziano mi, że niedługo skontaktuje się ktoś ze mną. Jakie są szanse podważenia czynności przeprowadzonych przez policję, które w mojej ocenie zawierają szereg nieprawidłowości?

  Odpowiedz
 154. Witam proszę o poradę .
  Mój przyjaciel doprowadził do kolizji drogowej miał w wdychanym powietrzu o.86 mg/l. Co mu grozi? Jest zawodowym kierowcą i jest to jego źródło utrzymania wie że zrobił głupotę i to straszną .
  Czy jest szansa na to ze jeżeli podda się dobrowolnie każe nie będzie miął prawa jazdy zabrane na dłużej niż rok?
  Dodam iż nie był nigdy karany .Bardzo proszę o odpowiedz

  Odpowiedz
 155. Dzień dobry

  Chciałem się poradzić a mianowicie zostałem zatrzymany przez Policję, nie jechałem szybko, rutynowa kontrola i alkomat wykazał 0,48mg poten na żytniej nagle 0,53 a po 15 minutach 0.43. Nigdy nie wsiadałem po alkocholu, nie miałem takiej sytuacji, mam 2 mandaty za prędkość z przed ponad 2 lat. Uregulowane. Chciałbym spytać co mi grozi. Było godź 13sta a 4-5 piw wypiłem koło 3-4 w nocy. Nie byłem agresywny, normalnie mówiłem, nie bełkotałem. Prawo rajzdy mi skofiskowali na komendzie. Mam 30lat a prawo jazdy od 4rech.

  Bardzo proszę o poradę co mam zrobić?? Mam się stawić na komendzie w sprawie podejżanego.

  Z Poważaniem Adam

  Odpowiedz
 156. prowadzilem motorower o poj.48cm po alkocholu 0,51mg prawo jazdy sami niezbedne do pracy kat b droga wiejska znikomy ruch godz 19 chce sie podac karze z art 387 kpk zaproponowac pred sadem kare 4000 zl 6-cy w zawieszeniu na 2-ta i zakaz prowadzenia pojazdow okreslonego typu czyli jednosladow z art 42 par2 czy nie za niska jest kara <wraz z zona staramy sie o dziecko co wiaze sie takze z czestymi wyjazdami proponowac takie rozwiazanie czy czekac na proces co robic

  Odpowiedz
 157. Witam, dnia 2 stycznia zostałam zatrzymana na rutynową kontrolę. Badanie alkomatem wykazało 0,13 mg/l i w drugim badaniu 0,08 mh/l. Zostało mi zabrane prawo jazdy na miejscu. Jutro idę na przesłuchanie. Mam pytanie, czy mam szansę na odzyskanie prawa jazdy? Jestem studentką i codziennie dojeżdżam na uczelnie autem gdyż mieszkam w takim miejscu iż nie mam dostępu do komunikacji miejskiej. Prawo jazdy mam od 2 lat i otrzymałam tylko jeden mandat za przekroczenie prędkości o 15 km/h. Dodam że jechałam drogą w lesie, ruch był niewielki. Również pracuję w weekendy, jestem zmuszona bo moich rodziców nie stać aby pomóc mi finansowo. Auto jest mi niezbędne zarówno w dojeździe na uczelnię jak i pracę w weekendy. Czy mam jąkąś szansę?

  Odpowiedz
 158. Witam.29 sierepnia 2012r zabrali m i prawo jazdy na 2 lata kare pieniezna juz niepamietam ile i odpracowanie godzin chyba 30.Otrzymalem sadowy zakaz prowadzenia poj mechanicznych. Kare zaplacilem od razui godz tez odpracowalem od razu minelo 1,5 roku i czy teraz moge sie ubiegac o skrucenie zakazu?.W czasie zabrania bylem kawaler ozenilem sie i mam miesieczne dziecko a prawo jazdy potrzebne mi jest do dojazdu do pracy.Czy jest jakas szansa na skrucenie tego okresu zostalo niby pul roku ale teraz potrzebuje tego prawka moglbym nawet jakas kaucje wplacic no cokolwiek zeby tylko odzyskac.
  Z gury dziekuje Grzesiek

  Odpowiedz
 159. witam , nie zatrzymałem się do kontroli policjii , uciekłem z miejsca zdarzenia ale mnie złapali , dodam że miałem 0.44 mg/l drugie 0.49 mg/l i trzecie 0.49 mg/l dodam że nic nie piłem zostałem złapany o godź 12.30 a w dzień wcześniej w sylwestra piłem .. nic policjantom nie podpisałem i wzieli mnie na dołek , katowali ale dalej nic nie podpisałem , miałem zabrane prawko prędzej ale okres próby się już skończył w zawieszeniu . co mi grozi ? i czy mogę się jakoś wybronić ?

  Odpowiedz
  • Panie Adrianie,
   proszę o informację, kiedy zakończył się okres próby, jaka dokładnie kara została wobec Pana orzeczona za ten poprzedni czyn?

   Odpowiedz
 160. witam zostalem zatrzymany przez policje przy wyjezdzie z posesji mialem 1.2 promila alkoholu .policja napisala o warunkowe umorzenie sprawy,prokurator to podbil i wyslal do sadu sad to odrzucil i wezwal mnie na rozprawe za miesiac co moze mi grozic za taki czyn skoro prokurator sie zgodzil a sad mnie wzywa i odrzucil,dodam ze niemam prawa jazdy i byl to pierwszy wybryk!!

  Odpowiedz
  • Za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości określonego w art. 178a Kodeksu karnego grozi Panu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Tak więc Sąd jest władny orzec wobec Pana każdą z wymienionych w tym przepisie kar. Skoro był to Pana pierwszy tego typu czyn, zaś dotychczas nie był Pan karany za przestępstwo, z pewnością może Pan liczyć na orzeczenie wobec Pana kary grzywny. Jej wysokość uzależniona będzie od Pana dochodów, warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. Obok kary grzywny Sąd może orzec także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do kwoty 60 000 złotych. Proszę mieć przy tym na względzie, że skazanie na karę grzywny ulega zatarciu po upływie 5 lat (na wniosek skazanego Sąd może zarządzić zatracie skazania po upływie 3 lat) od jej wykonania, a zatem dopiero po tym okresie nastąpi wykreślenie skazania z Krajowego Rejestru Karnego.
   Na koniec pragnę podkreślić, że nie wyrażenie przez Sąd na tym etapie postępowania zgody na warunkowe umorzenie prowadzonego wobec Pana postępowania karnego i skierowanie sprawy na rozprawę, nie wyklucza możliwości warunkowego umorzenia postępowania w toku przewodu sądowego. Ma Pan więc nadal szanse na takie właśnie zakończenie prowadzonego przeciwko Panu postępowania. Jednakże w tej materii inicjatywa leży po Pana stronie i de facto od Pana działań zależeć będzie końcowy werdykt.

   Odpowiedz
 161. Witam. Jestem zawodowym kierowcą kat.C+E. Prawo jazdy mam od 7 lat. W swoim życiu miałem jeden mandat za kolizję drogową jakieś 5 lat temu. Jestem w związku małżeńskim. Mamy jedno dziecko. Moja żona pracuje, ale nie na cały etat. Nie dawno zatrzymała mnie policja autem osobowym. Po przebadaniu mnie alkomatem na komisariacie wyszło, że mam 0,70mg/l w wydychanym powietrzu. Panowie policjanci jechali za mną kilkaset metrów, i kiedy zatrzymałem i zgasiłem auto podeszli do mnie. Była to godzina ok.23.40, żadnych innych aut na ulicach, drogi raczej osiedlowe. Kilka dni potem byłem na komisariacie składać zeznania. Policjant prowadzący moją sprawę dzwonił do sądu z zapytaniem czy prokurator zgodzi się aby zostawić mi wyższe kategorie prawa jazdy. Ten jednak odmówił. Na poczet przyszłej grzywny policjant podpowiedział mi aby oddać auto o wartości 6000 zł. Do moich akt dołączył również oświadczenie pracodawcy, że będę zatrudniony w charakterze kierowcy C+E. Dzień przed świętami z prokuratury otrzymałem pismo, że otrzymam grzywnę w wysokości 3000 zł i, że będzie rozprawa sądowa. Czekam teraz na wyznaczenie terminu rozprawy. Mam kilka pytań. Co mówić sędziemu żeby przychylił się do pozostawienia mi kategorii C i E? Jakie argumenty Mu przedstawić? I na jaki najniższy wymiar kary mogę liczyć? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.

  Odpowiedz
  • Panie Grzegorzu,
   nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że „dostał Pan pismo z Prokuratury, że otrzyma Pan grzywnę w wysokości 3000 zł i będzie rozprawa sądowa”. Bardzo proszę dokładnie napisać, co w przedmiotowym piśmie zostało napisane.

   Odpowiedz
   • Witam. Z prokuratury dostałem pismo „Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym” na rzecz grożącej mi grzywny w wysokości 3000zł.

    Odpowiedz
    • Panie Grzegorzu,
     a zatem, jest to tylko zabezpieczenie majątkowe, co nie przesądza jeszcze, że faktycznie Sąd wymierzy Panu karę grzywny w wysokości 3000 złotych. Jak najbardziej może Pan liczyć na niższą karę. Pragnę Panu także zaznaczyć w tym miejscu, że „godząc” się na karę grzywny musi Pan liczyć się z tym, że zatarcie skazania w tym przypadku następuje po upływie 5 lat od wykonania kary grzywny (na wniosek skazanego po upływie 3 lat). Tak więc proszę przeanalizować, czy na pewno kara grzywny będzie dla Pana satysfakcjonująca.
     Odpowiadając natomiast na zadane przez Pana pytania, chciałbym zacząć od tego, że to, iż Prokurator nie wyraził zgody na orzeczenie wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów ograniczonego tylko do kategorii A, nie oznacza wcale, że nie ma Pan już szans na takie właśnie rozstrzygnięcie. Wprawdzie – z uwagi na zawartość alkoholu w Pana organizmie – nie ma Pan szans na warunkowe umorzenie postępowania karnego, jednak w zasięgu pozostaje orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii A na okres 1 roku, co oczywiście oznacza, że nie musiałby Pan ponownie zadawać egzaminu. Aby jednak osiągnąć taki rezultat należy przekonać do tego Sąd. Nie jest to jednak rzeczą prostą. Należy zatem przekonywująco uzasadnić swoje stanowisko, a także złożyć stosowne dokumenty na poparcie przedstawionych okoliczności. Tak więc uzasadniając swoje stanowisko w tym zakresie należy przedstawić okoliczności, w jakich doszło do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a które będą działać na Pana korzyść, takie jak np. pora nocna, niskie natężenie ruchu, etc. Ponadto, powinien Pan przedstawić dokumenty świadczące pozytywnie o Pana osobie, takich jak choćby np. zaświadczenia od pracodawcy, informacje o braku wykroczeń drogowych i innych. Powinien Pan także przedstawić okoliczności, które będą uzasadniały twierdzenie, że zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszystkich kategorii będzie tragedią finansową dla Pana i Pana rodziny, że nie będzie Pan mógł wykonywać pracy zarobkowej. To tylko niektóre z okoliczności, które należy podnieść w toku postepowania, tak by przekonać Sąd do swoich racji.

     Odpowiedz
     • Bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Na pewno w trakcie sprawy wykorzystam je. Myślę, że sąd pozostawi mi wyższe kategorie prawa jazdy.

 162. Mąz został zatrzymany za prowadzenie w stanie nietrzezwym miał około 0,5 w wydychanym powietrzu. W marcu 2010 równiez zabrano mu za to prawo jazdy, wtedy skonczyło sie warunkowym umorzeniem na 2 lata, wplata na stowarzyszenie i zabraniem prawa jazdy na 5 miesiecy. W polowie lat 90 rowniez mial zabrane prawo jazdy na 9 miesiecy. Co mu teraz grozi? Postanowił podjąc leczenie w poradni uzaleznien. Ja zastanawiam sie nad rozwodem. Czy bedzie to miało wpływ na orzeczenie sadu?

  Odpowiedz
  • Pani Moniko,
   wcześniejsze zakończone już postępowania karne nie powinny mieć wpływu na sytuację Pani męża jeśli chodzi o ten nowo popełniony czyn – informacje na temat wcześniejszych postępowań nie powinny figurować w Krajowym Rejestrze Karnym, a zatem Sąd wydając orzeczenie powinien traktować męża, jak osobę dotychczas niekaraną (chyba, że dopuścił się innych czynów). W takich okolicznościach Pani mąż ma szanse na kolejne warunkowe umorzenie postępowania karnego.
   Także decyzja w kwestii rozwodu nie będzie miała znaczenia w postępowaniu karnym prowadzonym wobec Pani męża.

   Odpowiedz
 163. Witam.
  Znajomy tydzień temu o godz.2 w nocy został zatrzymany za jazdę po pijanemu na drodze osiedlowej, miał ponad 2,5 promila. Wczoraj wezwano go na policje i przyznając się do winy otrzymał 3000 zł kary i zabrane prawo jazdy na 2 lata. Wcześniej miał tylko mandaty za szybką jazdę.Chciałabym zapytać czy nie szansy na zmniejszenie zakazu prowadzenia pojazdu, i czy powinien zgodzić sie na karę wyznaczoną przez prokuratora. Proszę o odpowiedz. Dziękuję

  Odpowiedz
  • Witam Pani Beato,
   w mojej ocenie Pani kolega nie ma szans na orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy, aniżeli 2 lata. Z pewnością kolega może się natomiast starać się o zmniejszenie wymiaru kary grzywny.

   Odpowiedz
 164. Witam panie Adamie i dziękoję za odp. Będe walczył w sondzie bende bronił się sam wiem że bedzie cięzko ale myśle że sąd nie powinien mi zatrzymać prawa jazy bo jedyny dowud na to ze niby byłem pod wplywem są zeznania kobiety że poczuła woń alkocholu ciekawa sprawa jaki to dowód rozumiem ze zatrzymali by mi prawojazdy za odjechanie z mijsca kolizji bo tak to morze wygladac sprzeciw napisze i doloncze zony wyjasnienia ze 10 min po kolizji byłem juz w domu i nie czula zadnego alkocholu wiem ze zona to slaby swiadek ale tylko z nia mialem kontakt po kolizji w akytach wsumie nic nie ma wszystko co bylo to opisałem wyzej morze uda mi sie wygrac samemu korzystając z porad przez internet dzieki takim forum jak pana.

  Odpowiedz
  • Panie Adamie, niech Pan walczy. Życzę powodzenia i trzymam kciuki. Jak już będzie po wszystkim, to prosiłbym bardzo o podzielenie się informacjami, jak zakończyła się Pańska sprawa, o ile oczywiście znajdzie Pan na to czas. Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz
 165. Panie Adamie nie mam obrońcy bo mie nie stac byłem tylko z poradą która polegała na zerknięcie w akta przyszedł mi wyrok zaocznie grzywna 1500zl i 150zł dla państwa i 70zł za urządzenie pomiarowe na jakąś konserwacje gdzie pomiaru nie miałem i oczywiście zakaz prowadzenia na okres jednego roku za jazde pod wplywem alkocholu na podstawie zeznań z komisariatu tej kobiety światkow brak jakaś paranoja to tylko polska tak ma czy mam szanse jakoś odzyskać prawojazdy.

  Odpowiedz
  • Panie Adamie, rozumiem, że przyszedł wyrok nakazowy, w którym orzeczona została kara grzywny w wysokości 1500 złotych, zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku oraz świadczenie pieniężnej w wysokości 150 złotych. Żeby odzyskać prawo jazdy musiałby Pan złożyć sprzeciw od tego Wyroku (należy to uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku), a następnie walczyć przed Sądem o uniewinnienie, bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego i odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Wymagać to jednak będzie podjęcia odpowiednich kroków w celu obrony własnych interesów w toczącym się postępowaniu sądowym. Ciężko jest mi tak wróżyć i wydać jakąś jednoznaczną opinię nie znając w ogóle akt sprawy, jednakże uważam, że jeśli faktycznie jedynym dowodem w sprawie są zeznania tek kobiety, o której Pan wspomina, to istnieją szanse na uzyskanie korzystnego dla Pana rozstrzygnięcia. Ale jeszcze raz podkreślam, są to tylko moje hipotezy, nie zaś wiążąca opinia.

   Odpowiedz
 166. Panie Adamie pisalem do pana z kolizją mugł by pan napisać swoją opinie czy na podstawie zeznan tej kobiety grozi mi utrata prawojazdy bo strasznie sie martwie POZDRAWIAM I CZEKAM NA OPINIĘ

  Odpowiedz
  • Panie Adamie, z tego co Pan napisał, to ma Pan już obrońcę, który był z Panem w Sądzie. Zatem kolejna moja porada w tych okolicznościach byłaby niestosowna, naruszająca zasady etyki adwokackiej, a także ingerująca w zasady współpracy pomiędzy Panem a Pana obrońcą. Proponuje zatem wszystkie kwestie związane z Pana zdarzeniem omawiać wyłącznie ze swoim obrońcą. Niestety nie mogę nic więcej pomóc.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 167. Zostaem zatrzymany jadac na motorowerze pod wplywem alkoholu tj.051mg/l ok. godz 19
  droga wiejska czy moge liczyc na zakaz poruszania sie pojazdami mechanicznymi okreslonego typu/
  prawojazdy kat.b sa mi potrzebne w pracy, nie bylem karany nigdy mam dobra opinie w pracy.

  Odpowiedz
  • Może się Pan starać o orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii. Stanowi o tym art. 42 par. 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. Zależeć to będzie jednak od należytego uzasadnienia wniosku w tym zakresie.

   Odpowiedz
 168. Chciałbym dodać że sam w tym aucie nie byłem bo był ze mną kolega też pod wpływem czy mogę powiedzieć że jechaliśmy tylko chwilę i nie było żadnego natężenia ruchu?

  Odpowiedz
 169. witam mam pytanie !
  Dzisiaj w nocy o godzinie mniej więcej 1 na drodze dwupasmowej ( o małym natężeniu ruchu żeby nie powiedzieć znikomej). Zostałem zatrzymany przez policje i zabrany na komendę a auto odstawione na parking policyjny i przebadany alkomatem w wydychanym powietrzu miałem w pierwszym dmuchaniu 0,84 a w drugim miałem 0,80 mg/l ( czas pomiędzy pomiarami 2 min.) Mam prawo jazdy od 1,5 roku przez ten czas zero mandatów, wykroczeń. Auto nie jest na mnie ale jestem upoważniony do poruszania się nim, od wielu lat staram się być porządnym obywatelem: nie kradnę, nie wywołuję żadnych awantur. Wiem popełniłem głupotę, poniosło mnie i chce się poprawić ale nie ostrą karą. Czy mogę liczyć na łagodny wymiar kary? Czy da się uratować przed koniecznością powtarzania całego prawa jazdy. Bardzo proszę o odpowiedz z góry dziękuję

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,
   w Pan przypadku będzie bardzo ciężko (a wręcz niemożliwe) przekonać Sąd do tego, by orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, co oczywiście uchroniłoby Pana od konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Nic nie szkodzi jednak spróbować. W każdym razie jak najbardziej istnieją szanse na zminimalizowanie kary i zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. To wszystko zależeć będzie jednak od Pana inicjatywy w postępowaniu przed Sądem, w tym zwłaszcza od należytego uzasadnienia sowich twierdzeń, tak by Są nie miał jakichkolwiek wątpliwości co do Pana racji w tym zakresie.

   Odpowiedz
 170. i byla to godzina 17.50 jezeli tez to ma jakies znaczenie

  Odpowiedz
 171. Witam,chcialbym dowiedziec sie co mi grozi wczoraj jechalem po alkoholu tzn. „bylem wczorajszy” czulem sie dobrze,zatrzymala mnie policja i wydmuchalem 0,42,nie stawialem oporu przy zatrzymaniu i nie stawrzalem problemow bo bylem pewny ze juz nic nie wyjdzie,nie bylem nigdy karany,zadnych problemow z policją,na drodze na ktorej mnie zatrzymano byla to boczna droga na wsi,male naterzenie ludzi,zeby kogos spotkac to normalnie cód jezeli ma to jakies znaczenie,prawko mam od 2lat,zabrano mnie na policje tam wyszlo mi 0,31 i za drugim razem 0,30 czy zabiorą mi prawo jazdy ze bede musial wyrabiac od nowa?czy jest szansa ze zabiorą do 9miesiecy?i jaka kara finansowa podlega? policja tylko radzila mi ze na przesluchaniu zebym raczej przyznal sie dla mojego dobra zebym nie musial chodzic po sądach,czy moge dostac wyrok w zawieszeniu bo tez cos o tym slyszalem,pozdrawiam i czekam na odpowiedz;)

  Odpowiedz
 172. Dopisze co udalo mi sie ustalic bylem dzis w sondzie kobieta ktora zarysowalem zeznala ze chcialem napisac oswiatczenie ze przyznaje sie ze to moja wina ale nie byla pewna co ma zrobic i zadzwonila do meza maz powiedzial zeby napisac oswiatczenie ja miedzy czasie poszlem po dokumety jak wrucilem z dokumentami poczula won alkocholu i pwiedziala ze jednak wezwie policje poczym ja poszlem niepewnym krokiem do samochodu myslala ze sie zmenczylem i poszlem posiedziec ale ja odpalilem i pojechalem a prawda byla taka ze sama nie wiedziala czego chce i wcale nic nie wspominala o policji przynajmniej nie przymnie to zostawilem jej swoje dane i pojechalem oczywiscie bylem trzezwy co morze potwierdzic zona ktora zna mie szesnascie lat i male piwo by wyczula policja przyjechala po moim odjechaniu i nie mialem pomiaru w aktach brak swiatkow tylko poszkodowanej zeznania jak pan mysli uwieza kobiecie i zabioro mi prawojazdy ja w sfoich zeznaniach przyznalem sie tylko do kolizji bo zeczywiscie byla i zania chcial bym tylko odpowiedziec bylem dzis z prawnikiem w sondzie i mowi ze raczej prawojazdy nie zabioro bo nie ma dowodow ale rozne chistorie slyszalem prosze o swoja opinie bo juz od miesiacaspie po dwie godziny a jezcze w aktach byly dwa wykroczenia z predkosc ktore mam na koncie.POZDRAWIAM

  Odpowiedz
 173. Witam serdecznie Panie Adamnie

  Mąż został zatrzymany pod wpływem alkocholu, na pomiarze wyszło 1,5 promila, choć jak mąż przyjechał to mówił że było 1,05 a przy zeznaniach okazało się że w aktach jest coś innego?.
  Cała sytuacja miała miejsce u nas pod domem, zatrzymano męża jak już wysiadał z auta, ale radjowóz jechał na mężem. Mąż nie złamał żednego przepisu (oprócz samego durnego pomysłu jechania do sklepu po wypiciu), było to na drodze lokalnej, po za miastem przy zerowym (dosłownie ) ruchu aut i pieszych godzina 21, sobota. Odległość do sklepu ok 300m (mężowi się śpieszyło bo sklep był czynny do 21 a jechał po jajka na śniadanie, banalne to trocha ale akurat prawdziwe). Mąż wypił godzine przed 2 piwa, ale to był przedostatni dzień urlopu podczas którego oczywiście też sobie wypił. Muszę tylko dodadać że mąż jest postawną osobą i nie czuł że w ogóle jest pod wływem tych dwóch piw ani nie było widać że cokolwiek wypił,inaczej bym go nie puściła! a zarzekał mi się że tego dnia nie pił, tu niestety mi sklamał.
  Mąż głównie utrzymuje rodzinę, ja tylko dorabiam w domu ze zwględu na to że mamy trójkę małych dzieci i inaczej się nieda. Niestety dochody meża są niespecjalne bo ok 2900 zł . Mąż co prawda nie pracuje zawodowo jako kierowca ale czynne prawojazdy jest w dużej mierze związane z jego obowiązkami służbowymi.
  I jeszcze dodam że mąż posiada prawo jazdy od 15 lat, nigdy nie był karany , nie posiadał i nie posiada żadnych punktów karnych, dostał jakiś drobny mandat za jazdę bez świateł.
  Prokurator a w zasadzie assesor ( haa 5!!! z kolei do którego policjantka zdołała się dodzwonić) zaproponował:
  3 miesiące w zawieszeniu na 2 lata oraz zabranie prawojazdy na 3 lata!! i 600 zł grzywny ! Mąż się nie zgodził!

  Czy jest jakaś szansa w sądzie na łagodniejszą karę. Zależy nam w szczególności na czas zabrania dokumentu prawa jazdy, choć każda kara finansowa jest też baardzo dotkliwa. Chcelibyśmy złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postempowania karnego, akt oskarżenia już poszedł do sądu ale na razie nie jest jeszcze zarejestrowany.

  Chciała bym zapytać jaki był by koszt reprezentowania w sądzie

  Proszę o informację co do kosztów, moze będziemy w stanie to udźwignąć, ewentualnie małą podpowiedź czy jesteśmy w stanie „otrzymać” pełnomocnika z urzędu, przy takich dochodach.

  Odpowiedz
  • Pani Kingo,
   muszę Panią zmartwić, bowiem z przedstawionych przez Panią okoliczności, a zwłaszcza z wyników badania na zawartość alkoholu w organizmie Pani męża, nie ma szans na warunkowe umorzenie wobec niego postępowania karnego. W przypadku Pani męża jest natomiast szansa na orzeczenie krótszego zakazu prowadzenia pojazdów, aniżeli tego jaki został zaproponowany przez Prokuratora.
   Jeśli zaś chodzi o wskazaną przez Panią kwotę 600 złotych, to zapewne chodzi o środek karny w postaci świadczenia pieniężnego. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że zaproponowana kwota nie jest zbytnio wygórowana, aczkolwiek zawsze można „negocjować” w kwestii jej obniżenia. Jeśli chodzi o koszt reprezentowania w Sądzie, to jest to zawsze kwestia indywidulanych ustaleń. Kwotę w tym zakresie podaję na spotkaniu z Klientem, po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawą i jej wszystkimi aspektami, jak również po przeanalizowaniu dokumentów, okoliczności sprawy etc. Co do wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu, to jak najbardziej Pani mąż może ubiegać się o przyznanie mu adwokata. Zależeć to będzie jednak od należytego wykazania we wniosku trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej, uniemożliwiającej skorzystanie z usług obrońcy z wyboru.

   Odpowiedz
 174. Witam,mam pytanie zatrzymala mnie policja i badanie alkomatem wykazalo mi 0,42mg/l pozniej o,43 zabrano mnie na komende tam po badaniu wyszlo mi 0,31 i w drugim badaniu 0.30 jaka kara mi grozi?prawo jazdy mam 2 lata jestem mlodym kierowcą jest o co walczyc?czy bede musial wyrabiac prawko od nowa? i policja radzila mi ze jak wstawie sie na komendzie gdy wytrzezwieje zebym przyznal sie do popelnienia przestepstwa przy zatrzymaniu bylem spokojny i opanowany,a wydychane wyszlo mi z wczesniejszego dnia tzn. z samego rana z dyskoteki,z gory dziekuje

  Odpowiedz
  • Panie Mariuszu,
   w Pana przypadku jest szansa na warunkowe umorzenie postepowania karnego i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, co oznacza, że nie musiałby Pan ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Tak naprawdę, przy takim wyniku stężenia alkoholu w Pana organizmie jest nawet szansa na to, by Sąd odstąpił od orzeczenia wobec Pana zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. To jednak zależy od wielu okoliczności i rozsądnego uzasadnienia wniosku w tym zakresie. W każdym razie, radzę przyznać się do popełnienia zarzucanego czynu, gdyż tak naprawdę w takiej sytuacji nie ma podstaw do kwestionowania swojego sprawstwa w ramach tegoż czynu.

   Odpowiedz
 175. Witam Bardzo proszę o rade Zostałem w nocy zatrzymany przez Poliucje ale juz ok 5 minut po wyjsciu z samochodu. kiedy zaparkowałem prawidłowo pojazd i udałem sie w kierunku domu. po wyjsciu z samochodu otworzyłem bagaznik i wypiłem półtorej setki wódki zaznaczam ze nie zostałem zatrzymany w trakcie prowadzenia pojazdu.badanie alkomatem pokazało o,86 mg z tendencja spadkową.na komendzie nie podpisałem protokołu przyznającego ze prowadziłem pojazd w stanie nietrzeżwosci jednak policjanci powiedzieli ze wezwą mnie na komende celem postawienia zarzutów prosze o porade jak mam sie zachowac,co moge zrobic??

  Odpowiedz
 176. Tak jak pisalem bylem na przesluchaniu policjant mi powiedzial ze kobieta zeznala ze czula alkochol i dla tego odjechalem ze bylem pijany co jest nie prawda nie mialem badan bo odjechalem przed policja na komisariacie przyznalem sie tylko do kolizji powiedzialem ze bylem trzezwy w dzien kolizji i po kolizji i przed kolizja dostalem pouczenie z 86/1 86/2 97kw i powiedzieli mi ze sprawa jest kierowana do sadu czy sad morze mie ukarac na podstawie zeznan tej kobiety jesli tak to by wyszlo ze za kolizje na trzezwo zabrali mi prawojazdy obawiam sie tego jak bez dowodow mogli by tak zrobic bardzo sie martwie bo bez prawojazdy strace dobra prace pozdrawiam i dziekoje za odpowiedz

  Odpowiedz
 177. Witam, moja sprawa wygląda następująco; pojechałam do siostry zaparkowałam pojazd na jej podwórku i po ok 3 godzin przyszła policja twierdzac iz jakis kierowca oskarża mnie że podczas wjechania na podwórko zajechałam mu drogę on wpadł w poślizg i 60 metrow dalej uderzył w ogrodzenie. i tu mam swaidka ktory twierdzi jak widzial tego pana juz stojacego w tym ogrodzeniu przed tym ja wogole przyjechalam. niestety pech chcial ze podczas dmuchania wyszllo mi 0.23 mg pozniej 0.31 mg i po 1.5 godzinie 0.17 mg. Własnie dowiedziałam sie ze zostana mi postawione zarzutu poniewaz biegly stwierdzil ze spozycie alkoholu było wczesniej. Co robić?

  Odpowiedz
  • Panie Radku,
   zapewne niebawem otrzyma Pan wezwanie do stawiennictwa na Policję. Wówczas Policjant przestawi Panu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego i przesłucha w charakterze podejrzanego o ten czyn. W takiej sytuacji może Pan skorzystać z przysługującego prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania. Jeśli chodzi o opinię biegłego, to w tym zakresie przedstawił Pan zbyt mało informacji, by móc się do tego w jakikolwiek sposób ustosunkować. Niemniej jednak w Pana przypadku istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego z uwagi na wyniki badania na zawartość alkoholu w Pana organizmie.

   Odpowiedz
 178. Mam pytanie co do mojej kolizji byla ona ok17,30 przytarlem kobiecie zdezak zatrzymalem sie i przyznalem ze moja wina zaproponowalem ze napisze oswiadczenie kobieta powiedziala zaraz zobacze zaczela dzwonic po znajomych ja w tym czasie zostawilem jej wizytowke na masce i odjechalem w trosce o wlasne dziecko bo zaczelo sie zle czuc i bardzo sie spieszylem zona sobie z nim nie radzila po10 dniach przyszlo wezwanie czego sie wsumie spodziewalem ale jak uslyszalem ze kobieta zeznala ze czula alkochol to malo nie zemdlalem bylem 100% trzezwy ale nie bylo badania bo odjechalem przed policja podejrzewam ze tak zeznala zeby mie bardziej pograzyc jakie beda tego konsekwecje prosze o jakis opis sprawy dziekoje i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam Panie Adamie,
   czy był Pan już przesłuchiwany? Skąd dowiedział się Pan, że kobieta, o której Pan pisze, złożyła już określone zeznania? Jeśli chodzi o pomówienie Pana o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, to na Pana miejscu w ogóle bym się tym nie martwił. Skoro nie było badania urządzeniem pomiarowym na zawartość alkoholu w organizmie to tak naprawdę nic Panu nie grozi w tym zakresie. Zapewne wezwanie ma związek z kolizją, jakiej był Pan uczestnikiem.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 179. Witam. Zatrzymała mnie policja do kontroli okolo 2 w nocy na drodze wiejskiej przy zerowym natezeniu ruchu. Mialem 0,40, 0,43 i 0,41 mg/l. Zatrzymano mi prawo jazdy. W sierpniu mialem podobną sytuacje jednak plynalem motorowka po jeziorze i skonczylo sie na grzywnej 1500 i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu wodnym. Czy poddać się dobrowolnie karze? jesli tak to co zaproponować, ile grzywny i jaki najmniejszy zakaz poł roku? czy walczyc o umorzenie? dodam, że w pracy prawo jazdy jest mi niezbędne.

  Odpowiedz
 180. Witam. Wczoraj około 2 w nocy zostalem zatrzymany do kontroli. Wykazano nietrzezwosc i zabrano mnie na komendę w celu sprawdzenia alkomatem stacjonarnym. Wykazano 0,40 mg/l, 0,43mg/l i 0,41 mg/l. Była to droga wiejska, na obrzeżach małego miasta. Dodam, że w sierpniu dostalem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu wodnym (za prowadzenie motorówki pod wplywem 0,40 mg/l). W pracy dużo jeżdżę, takze prawo jazdy jest mi niezbędne. Poki co dostalem tylko informację o zatrzymaniu prawa jazdy. Czy złożenie wniosku o umorzenie w moim przpadku coś da? Czy poddać sie dobrowolnie karze i zaproponować wiekszą grzywną? Proszę o pomoc.

  Odpowiedz
  • Panie Piotrze,
   nie mam dla Pana dobrych informacji. Z Pana opisu wynika bowiem, że popełnił Pan przestępstwo określone w art. 178a par. 4 Kodeksu karnego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że za tego typu czyny Prokuratorzy wnoszą o wymierzenie sprawcom krótkich kar pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na długi okres (od 3 do 10 lat). W przypadku tego przestępstwa nie ma możliwości, by Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne. Tak naprawdę najważniejsze jest, by jak najbardziej zminimalizować karę i środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. To oczywiście jest uzależnione od podjęcia skutecznej obrony w postępowaniu karnym i wykazania wszystkich korzystnych dla sprawcy okoliczności.

   Odpowiedz
 181. Witam. Mój dobry znajomy został zatrzymany przez policje po wypiciu dwóch piw prowadząc samochód osobowy po drodze na niewielkiej wsi i o małej częstotliwości ruchu. Oczywiście na spokojnie się zatrzymał nie dyskutował, grzecznie się zachowywał w stosunku do funkcjonariuszy, wiedział że źle zrobił, strasznie teraz tego żałuje, nigdy wcześniej nie był karany, ma ciężką sytuację rodzinną i bardzo mu potrzebne prawo jazdy. Nie długo ma się wstawić na komendę na przesłuchanie. Mam pytanie czy jest szansa na najniższą ( JAKĄ ? ) karę ? jak może się bronić ? czy przysługuje mu jakiś adwokat ? czy na przesłuchaniu się to skończy czy nie? czy jednak lepsza jest rozprawa ? czy w grę wchodzi grzywna w jakiej wysokości aby nie stracił prawa jazdy czy jest to możliwe?
  CO NAJLEPIEJ ZROBIĆ ???
  Bardzo proszę o odpowiedź i pomoc. 🙁

  Odpowiedz
  • dot. pytania Żanety

   Witam,
   proszę o podanie informacji, jaki był wynik badania zawartości alkoholu w organizmie Pani znajomego? O której godzinie nastąpiło zatrzymanie? Czy znajomy był już uprzednio karany, a jeśli tak, to za co? Ile lat ma znajomy? Wszystkie te informacje będą miały znaczenia w sprawie Pani znajomego. bez nich zaś nie mogę nic doradzić.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 182. Policja mnie zatrzymała i miałem 0,83 mgl. Wiem jestem nieodpowiedzialny, powinienem nie prowadzić. Dostałem wezwanie i policjanci powiedzieli mi że najlepiej jeśli dobrowolnie poddam się karze. Dostane prawdopodobnie wyrok w zawieszeniu i zakaz prowadzenia na 2 lata. Pytanie brzmi czy jeśli będzie jak wyżej pisałem, przystać na to ? Może będzie lepiej jeśli skontaktuje się kancelaria adwokacką i sad wyda mniejszą kare. Dodam że jestem kawalerem, moja praca raczej nie jest związana z prowadzeniem samochodu.

  Dziękuje za pomoc

  nigdy nie dostałem żadnego mandatu na drodze
  nie byłem karany za tego typu rzeczy
  mam 22 lata i prawo jazdy od 4 lat
  Czy jest jakaś szansa że przy dobrowolnej poddaniu się karze, mogę ten zakaz obniżyć, gdyż nie wiem jak mam się zachować podczas przesłuchania ?

  Odpowiedz
  • dot. pytania Mateusz.

   Witam,
   proszę o podanie więcej informacji na temat samego zdarzenia, tj. o której godzinie prowadził Pan pojazd, jakiego rodzaju był to pojazd, w jakim miejscu Policja Pana zatrzymała, etc. Są to bardzo istotne informacje, które mogą mieć istotne znaczenie w Pana sprawie.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • Witam, wczoraj o około 3.30 zostałem zatrzymany przez policję pod wpływem alkoholu. Wsiadlem pijany do samochodu na bocznej drodze, spuscilem ręczny i uderzyłem w straż akademicka. Nikomu nic się nie stało, ale policja zabrała mnie na badania. Robiłem im trochę trudności. Byli ze mną trzej pijani koledzy. Mam 19 lat i prawo jazdy pół roku. Jaki wymiar kary mi grozi?

    Odpowiedz
 183. Witam,
  w dniu dzisiejszym o godzinie 5.20 rano niefortunnie zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. Jak się okazało wykryto w pierwszym badaniu alkomatem 0,27 mg w wydychanym powietrzu, w drugim po piętnastu minutach 0,27 mg, natomiast na komendzie alkomat stacjonarny wskazał dwukrotnie wynik 0,23 mg.Po czym wykonałem prywatne badanie krwi koło godziny 8 rano i wyszło 0,18 mg. Jak widać była to tendencja spadkowa. Niestety na pokwitowaniu odebrania prawo jazdy wpisano powód jazdy w stanie nietrzeźwym, czyli już kategoria przestępstwa. Nadmienię,że fakt takich pomiarów był skutkiem wypicia raptem kilku kieliszków wódki w dniu poprzednim, w godzinach wieczornych. Jestem Żołnierzem zawodowym na etacie kierowcy, posiadam kategorię B i C, jeśli otrzymam zakaz prowadzenia pojazdów kategorii C zostanę zwolniony z pracy w trybie natychmiastowej, ponieważ nie będę posiadła potrzebnych kwalifikacji na dane stanowisko. Nigdy nie byłem karany, prawo jazdy mam 7 lat, mam nieposzlakowaną opinię. Spłacam kredyt za mieszkanie oraz sam się utrzymuje, jeśli stracę prawo jazdy, stracę źródło utrzymania,a co za tym idzie płynność finansową i mieszkanie. Czy istnieje realna możliwość umorzenia kary(na jakich warunkach) lub dobrowolnego poddania się karze,ale bez zakazu prowadzenia pojazdów kat. C?Jestem gotowy zapłacić wyższą grzywnę, opłacić jakiś fundusz związany z celem charytatywnym, wykonać prace społeczne. Byle tylko nie utracić prawo jazdy kat. C
  Z góry dziękuję za pomoc i czekam na odpowiedż

  Odpowiedz
  • Przepraszam, w pierwszym badaniu miałem 0,26 mg.

   Odpowiedz
  • dot. pytania a.b.
   w Pana przypadku, jak najbardziej istnieje możliwość zachowania prawa jazdy.
   Po pierwsze, w opisanej przez Pana sytuacji oraz mając na względzie wyniki badań na zawartość alkoholu w organizmie można postarać się o zakwalifikowanie Pana czynu, jako wykroczenia określonego w art.87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za takie wykroczenie Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 6 miesięcy. Jednakże, może Pan w takim przypadku złożyć do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego na karę grzywny z jednoczesnym odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Taką możliwość przewiduje przepis art.39 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie Sąd może odstąpić od wymierzenia kierującemu samochodem zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli Sąd uwzględni Pana wniosek, wówczas zostanie Pan skazany za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu na karę grzywny, ale tym sposobem zachowa Pan prawo jazdy.
   Po wtóre, bez względu na powyższe rozwiązanie (tj. bez starania się o zakwalifikowanie czynu jako wykroczenie), może Pan wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego i odstąpienia od orzekania przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to możliwe, jednakże uzyskanie takiego rozstrzygnięcia będzie uzależnione od wielu czynników, w szczególności od okoliczności zdarzenia, tj. okoliczności w jakich prowadził Pan samochód pod wpływem alkoholu. Istotne w tej materii będzie także wykazanie, jak ważne jest dla Pana zachowanie prawa jazdy, czy prawo jazdy jest Panu niezbędne do wykonywania pracy i utrzymania rodziny, a także czy w zamian za zachowanie prawa jazdy jest Pan gotów zapłacić wysokie świadczenie pieniężne. Wszystko to trzeba będzie wskazać i należycie uzasadnić we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Należy bowiem pamiętać, że Sąd podejmować będzie decyzję w tej materii na podstawie całokształtu okoliczności sprawy. Istotne znaczenie w tym zakresie będzie miała także Pana osobista aktywność (bądź też Pana obrońcy) w toczącym się postępowaniu karnym.
   Tak więc osobiście uważam, że jak najbardziej są duże szanse na uzyskanie korzystnego dla Pana orzeczenia, co uzależnione jest od podjęcia odpowidnich działań w postępowaniu karnym.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie zostałem zatrzymany do badania alkomatem gdy wjechałem na swój teren prywatny. Policja jechała za mną bez sygnałów świetlnych i dźwięku. Czy to zgodne z prawem zgodziłem się i podałem się badaniu alkomatem. Moje pytanie brzmi czy taka sytuacja jest zgodna z prawem i dlaczego nie zostałem zatrzymany na drodze publicznej.

   Odpowiedz
 184. witam serdecznie.
  mam wielki problem gdyż zostałem zatrzymany prze policję jadąc samochodem osobowym pod wpływem alkoholu ( wynik 0.49mg/l ), zostałem zatrzymany około godziny 18,00 pod domem na ulicy o niskim natężeniu ruchu. Byłem spokojny opanowany, dokładnie wykonywałem polecenia policjantów. Prawo jazdy miałem od 24 lat, nigdy nie byłem karany mandatem a co za tym idzie nie miałem nigdy nawet jednego punktu karnego. Teraz zostałem wezwany do komendy policji na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Jak mam się zachować, co mówić, co robić. Oraz jakie mogą być rokowania w mojej sprawie. (nadmieniam że jestem emerytowanym policjantem- odszedłem z policji 10 lat temu iczy ten fakt może mieć pływ na wysokość kary

  Odpowiedz
  • Panie Jacku,
   jeśli chodzi o Pana sprawę, to należy wskazać, że po stawieniu się na Komendę zapewne zostanie Panu postawiony zarzut prowadzenia pojazdu osobowego w stanie nietrzeźwości i w związku z tym zostanie Pan przesłuchany w charakterze podejrzanego o popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a k.k. Policjant zapyta Pana, czy się Pan przyznaje do popełnienia zarzucanego czynu i czy będzie Pan wyjaśniał, czy też korzysta Pan z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. W tego typu sprawie nie przyznanie się do winy nic jednak nie daje ze względu na okoliczności zatrzymania. W przypadku, gdy przyzna się Pan do popełnienia zarzucanego czynu zostanie Panu złożona propozycja wymierzenia określonej kary i środków karnych w trybie art. 335 k.p.k. Zapewne będzie to kara grzywny lub kilku miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 2 lat tytułem próby oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 lub 2 lat. Nie musi się Pan godzić na tak zaproponowaną karę, co spowoduje, że zostanie przeciwko Panu skierowany do Sądu akt oskarżenia. Podjęcie decyzji w tej materii (dobrowolne poddanie karze) zależy jednak od tego, na czym tak naprawdę Panu zależy – czy na zachowaniu tzw. czystej karty karnej, czy też na jak najkrótszym zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. W Pana sytuacji bardzo wątpliwe (choć niekoniecznie nierealne), by Sąd warunkowo umorzył wobec Pana postępowanie karne. Z pewnością istnieją jednak duże szanse na to, by otrzymał Pan zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, co w praktyce oznacza, że nie będzie Pan musiał ponownie zdawać egzaminów na prawo jazdy. Natomiast nie sądzę, by wskazane przez Pana okoliczności mogły mieć znaczenie przy rozstrzygnięciu Pana sprawy.

   Odpowiedz
  • Dzień dobry 21 .02 o godz 7.20 zostałem zatrzymany do kontroli trzeźwości akurat paliwem papierosa pierwszy wynik 0.24 później 0.26 0.28 na komisariacie 0.26 wieczorem wypiłem setkę wódki i trzy piwa nic nie zjadłem rano wstałem nic nie zjadłem i po może 1 km zostałem zatrzymany. Jestem zawodowo kierowca mam jednoosobową działalność jest to moje utrzymanie na jaki wyrok mogę liczyć jutro idę na komisariat na zeznania ponoć mam odmówić składania zeznań nigdy nie byłem karany z góry dziękuję

   Odpowiedz
   • Z analizy przedstawionych przez Pana okoliczności sprawy wynika, że niewątpliwie ma Pan duże szanse na uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a co za tym idzie – na uzyskanie korzystnego orzeczenia co do środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W Pana przypadku istnieje bowiem możliwość, by Sąd odstąpił w ogóle od orzeczenia tego środka karnego lub też orzekł go na okres 1 roku. Jednakże rozstrzygnięcie w tym zakresie zależeć będzie od tego, jakie wnioski oraz jaką linię obrony podejmie się w prowadzonym postępowaniu karnym.

    Odpowiedz
 185. witam
  Mam takie pytanie wczoraj zatrzymała mnie policja i w wydychanym powietrzu miałem 0,22 a następnie 0,19 bylo to o godz 1 w nocy na dosyć malo ruchliwej drodze . Policjant powiedział żebym się zgłosił po weekendzie na komendę gdyż poinformowałem go że wyjeżdżam za granice . Co mi grozi ? bo policjant twierdził że raczej mi zwrócą prawo jazdy . Dodam ze prawo jazdy ma od 7 lat i żadnych wykroczeń wcześniej nie miałem a tym bardziej związanych z prowadzeniem auta po spożyciu alkoholu .

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,
   z Pana opisu wynika, że prowadził Pan samochód w stanie po użyciu alkoholu, a zatem popełnił Pan wykroczenie określone w art.87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Za takie wykroczenie Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 6 miesięcy.
   W tego typu sytuacji Policja zatrzymuje prawo jazdy a następnie przedstawia zarzut popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu i przesłuchuje w charakterze podejrzanego. Ma Pan jak najbardziej szanse na zachowanie prawa jazdy. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny oraz odstąpienie przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art.39 § 1 Kodeksu wykroczeń.
   Tak wiec po tym jak zgłosi się Pan na Komisariat Policji wówczas zostanie Panu złożona propozycja dobrowolnego poddania się karze grzywny (około 1000 zł) oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 6 miesięcy. Do Pana należeć będzie wtedy decyzja, czy przyjmować tą propozycję, czy też nie. Jeśli chce Pan zachować prawo jazdy, wówczas najlepiej odmówić a następnie złożyć pisemny wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny oraz odstąpienie przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie wspomnianego wyżej przepisu. Oczywiście ów wniosek trzeba należycie uzasadnić, by Sąd podjął taką właśnie korzystną dla Pana decyzję. Z przedstawionych przez Pana okoliczności towarzyszących zdarzeniu wynika, że istnieją bardzo duże szanse na takie właśnie zakończenie postępowania.

   Odpowiedz
   • Witam pana mam pytanie.16lutego zostalem zatrzymany do kontroli przez policje z uwagi na stan techniczny pojazdu przy okazji przebadano mnie na alkohol wykazalo mi 0,29 po 15 min 0,29.a na komendzie 0,27 oraz 0,26 zostalem przesluchany na komendzie kilka dni puzniej prokurator dostal moje papiery 22 luty I niby prokurator ma trzy m-ce na rozpatrzenie sprawy tylko ja niedostalem zadnego pisma ani z policji ani z prokuratury wiec co mam robic po trzech miesiacach oczekiwania podkreslam ze policjant wnioskowal rownoczesnie o warunkowe umorzenie postepowania ale ani odpowiedzi ani prawka nic kompletnie wiec co mam robic panie mecenasie???

    Odpowiedz
   • Wiem serdecznie zostalam zlapana przez policje 13października i mialam pierw 0’48-apotem 0.47 to na ile moga mi zabrać prawo jazdy ja mam na wychowaniu 4 malych dzieci i 5w drodzr

    Odpowiedz
 186. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.
  Wezwanie na policję jako podejrzany z Art. 178 a.k.k. odebrała osoba, która przyjechała po mnie po około 1 godzinnym pobycie na komisariacie. Na policji powiedziałem tylko, że nic mi nie zrobią, ponieważ ja nie jechałem autem, tylko stałem na parkingu prywatnej posesji, gdzie dojechała policja i policjant dobiegł do mnie. Twierdził, że jechali za mną. Nie jestem tego pewien, dlaczego nie zajechali mi drogi, ani nie włączyli koguta? Tak, jak wspomniałem całe zdarzenie miało miejsce na parkingu prywatnej posesji. Widziało je kilka osób z okna tej posesji. Na komisariacie badania krwi nie miałem. Wczoraj wezwanie zostało zostawione na komisariacie przez znajomą z prośbą o przestawienie terminu z powodu ataku korzonków i rwy kulszowej. Pani prowadzącej sprawę nie było o wyznaczonej godzinie, więc znajoma przekazała to dyżurującemu. Dzisiaj Pani prowadząca skontaktowała się ze mną telefonicznie i umówiła się na telefon pod koniec przyszłego tygodnia. Na komisariat trafiłem chyba głównie z tego powodu, że byłem niegrzeczny wobec policjantów, utrzymywałem, że nic mi nie zrobią. Wtedy wezwali radiowóz BUS, który zawiózł mnie na komisariat. Całe zdarzenie miało miejsce w czwartek wieczorem.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam,
   został Pan wezwany w celu postawienia Panu zarzutu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Na ile jednak ten zarzut się utrzyma zależy od podjęcia skutecznej obrony w postępowaniu. Z pewnością policjanci, którzy Pana zatrzymywali zeznawali bądź będą zeznawać w charakterze świadków na okoliczność kierowania przez Pana samochodem. Bardzo ciężko zatem będzie podważyć ich zeznania w tym zakresie, co nie jest oczywiście niemożliwe. Wszystko zależeć będzie od tego, co dokładnie widzieli i co powiedzą. Czy na komisariacie badana była zawartość alkoholu w organizmie? W pierwszej wiadomości pisze Pan bowiem, że było badanie alkomatem, w drugiej zaś, że takowego badania nie było. Ta kwestia będzie miała duże znaczenie w sprawie. Oczywiście fakt zatrzymania na prywatnej posesji ma również bardzo istotne znaczenie w sprawie. Znamienny jest także fakt, że są jacyś świadkowie tego całego zdarzenia. Wszystko to powoduje, że są szanse na pozytywny dla Pana obrót sprawy. Proszę mnie jednak zrozumieć – w obecnej chwili ciężko jest cokolwiek Panu doradzać, tym bardziej, że to dopiero początek postępowania i gromadzenia dowodów.

   Odpowiedz
 187. Witam serdecznie.
  Mam pewna problematyczna sytuacje, byłbym wdzięczny za radę.
  Na wstępie zaznaczę, że w 2004 roku zostało mi zabrane prawo jazdy na 4 lata. Czy prawdą jest, że uległo to już przedawnieniu i nie zaszkodzi mi?
  Teraz z kolei mam taką sytuację-
  Prowadziłem samochód pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu się na parkingu, wyłączeniu silnika i wyskoczeniu z auta doszli do mnie policjanci. Podobno jechali za mną… Kazali dmuchnąć, alkomat wskazał 3 promile, a po chwili 1,70 promila. Zabrali mnie na komisariat, samochód mój zostawili na parkingu z kluczykami niby pod opieką mojej przyjaciólki. Na komisariacie alkomat wskazywał malejąco ale zdecydowanie spożycie. Po chwili mnie wypuścili, prawa jazdy nie zabrali (mam je nadal), samochod został na tamtym parkingu wraz z kluczykami. Niczego nie podpisałem, przyjaciółka, która mnie z komisariatu odebrała również. Dostałem wezwanie na komisariat. Jak mogę „ugryźć” tę sprawę, by zachować prawo jazdy? Mam na to szanse??

  Odpowiedz
  • Witam,
   jeśli chodzi o Pana pierwsze pytanie, to faktycznie podane przez Pana skazanie uległo zatarciu, a zatem w świetle prawa jest Pan osobą niekaraną (pod warunkiem, że nie popełnił Pan kolejnych przestępstw), co oczywiście będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w tej nowej sprawie.
   Odnośnie zaś przedstawionej przez Pana sytuacji, to odpowiedź na Pana pytanie nie jest możliwa bez wiadomości na temat zawartości alkoholu we krwi. Jeśli bowiem zawartość alkoholu będzie przybliżona do tej, jaką wskazało pierwsze urządzenie, to raczej nie ma możliwości na zachowanie przez Pana prawa jazdy. Jednakże ciężko cokolwiek „wróżyć”, bez uzyskania szczegółowych informacji na temat okoliczności sprawy. Czy był Pan przesłuchiwany w tej sprawie? Czy został Panu przedstawiony zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości? W jakim charakterze został Pan wezwany na Komisariat? Natomiast okoliczność, że Policja nie zatrzymała od Pana prawa jazdy po dokonanej kontroli, nie oznacza, że tego nie uczyni, gdy stawi się Pan na Komisariat w celu złożenia wyjaśnień. W celu uzyskania bardziej szczegółowej odpowiedzi proszę o przedstawienie dokładniejszych informacji na temat zdarzenia.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz
   • Witam. Po ilu latach ulega zatarcie prowadzeniu po alkoholu? W 2008 roku zostalem ukarany zakazem prowadzenia pojazdu na 18 miesiecy i 600 funtow grzywny. Czy dalej w rejestrze jestem osoba karana?

    Odpowiedz
    • Witam dzisiaj po południu miałem kontrole policyjna i badanie alkomatem pierwsze badanie wykazalo 0.10 a po kilku minutach nawet nie po 15 drugie badanie wykazalo 0.09 i zatrzymali mi prawo jazdy czy mam szanse na odzyskanie prawa jazdy i jaka może być grzywna? I ile to może trwac bo sprawa poszła do sądu?

     Odpowiedz
     • Jeśli chodzi o przedstawioną sprawę, to Pana czyn zakwalifikowany został, jako wykroczenie i od tak zakwalifikowanego czynu zależeć będzie wymiar grożącego środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku bowiem popełnienia wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu, Sąd (na zasadzie art. 29 par. 1 Kodeksu wykroczeń) może orzec wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3. Oczywiście w Pana przypadku istnieją szanse na odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Myślę też, że w Pana sytuacji istnieją także dość solidne podstawy do spowodowania, że zostanie Pan uniewinniony od popełnienia zarzuconego czynu, z uwagi na wartości wynikające z przeprowadzonego badania na zawartość alkoholu w Pana organizmie. Czy tak się stanie zależeć będzie wyłącznie od podjętych działań w postępowaniu przed Sądem. Jeśli chodzi o karę grzywny, to jej wymiar zawsze uzależniony jest od możliwości zarobkowych oraz sytuacji majątkowej. Stad też nie jestem w stanie oszacować wysokości grzywny, w przypadku gdyby hipotetycznie miała ona zostać wobec Pana orzeczona. Nie jestem też w stanie odpowiedzieć, jak długo potrwa Pana postępowanie, albowiem uzależnione jest od wielu okoliczności, jak choćby leżących po stronie Sądu i związanych z jego działalnością.

   • Witam dznia . 20.07.2019r Wypiłem 3 piwka od godziny 18.30 do około 20 . Następnego dnia wyjechałem autem do pracy i o godzinie 5.40 zostałem zatrzymany przez policje badanie wykazało 0.26 po 15 minutach było już 0.20 wydychanym powietrzu i przed dmuchaniem funkcjonariusz nie poczuł odemnie alkocholu tylko paliłem papierosa przed kontrolą . Czy winą testu może być papieros ponieważ posiadam alkomat i wykazuje prawojazdy zostało mi wzięte i sprawa trafi do sądu . Zrana nieczułem się żebym coś wydmuchał tylko trzeżwo nie byłem nigdy karany za nic najwyżej mandatami . Czy moge liczyć na łagodny wymiar kary bądz nie uzasadnione zabranie prawojazdy przez policje .

    Odpowiedz
 188. witam zostałem zatrzymany o godzinie 24 wydychanym powietrzu miałem o,20.w drugim pomiaże 0,17.0,18czy jest możliwosi żeby dostać zatyrzymanie prawojazdy na trzy miesiące lub zapłacić większom kałcje żeby odzyskac to prawojazdy jaka kara mi grozi

  Odpowiedz
  • Z Pana opisu wynika, że popełnił Pan wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu określonego w art.87 par.1 Kodeksu wykroczeń. Moim zdaniem ma Pan szanse na zwrot prawa jazdy. Może Pan złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny i odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli organ takiej propozycji nie uwzględni wówczas należy złożyć wniosek do Sądu o dobrowolne poddanie się karze grzywny z jednoczesnym odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Oczywiście wniosek, o którym mowa powyżej należy należycie uzasadnić, tak by przekonać organy wymiaru sprawiedliwości do swych racji.

   Odpowiedz
   • Witam, 13 czerwca miałem badanie alkomatem, wykazało 0,20. Policjant nie czekał 15 minut tylko natychmiast zrobił następne badanie i wykazało to samo. Ponad to data na wydruku z alkomatu jest z 2018 roku, a jest 2019.. powinienem nie przyznac się do winy ?

    Odpowiedz
 189. Witam!. Zostałem zatrzymany jakieś dwa tygodnie temu około godziny 22 pamiętam była to niedziela jechałem droga techniczną nie otwartego odcinka autostrady A4 gdzie ruch nawet w ciągu dnia jest równy zeru anie dopiero o 22 po zajechaniu mi drogi i zatrzymaniu mnie i podaniu mi alkomatu stwierdzono wynik 0,61 a po 20 min 0,59 czy mogę liczyć na rok bez prawka czy jest o co walczyć? nie byłem karany,a samochód jest mi bardzo potrzebny bo muszę dowozić żonę do lekarzy bo ma jakieś komplikacje w ciąży i do pracy do której chodzę w soboty i niedziele na 3 zmiany a nie mam czym się dostać!.Proszę o Odpowiedz!. Pozdrawiam!.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,
   jeśli chodzi o Pana zapytanie, to moim zdaniem jak najbardziej istnieje szansa na to, by wobec Pana Sąd orzekł zakaz powadzenia pojazdów na 1 rok. Przemawiają za tym wskazane przez Pana okoliczności towarzyszące zdarzeniu. Oczywiście uzyskanie takiego rozstrzygnięcia będzie uzależnione od wielu czynników. Należy pamiętać, że Sąd podejmować będzie decyzję w tej materii na podstawie całokształtu okoliczności sprawy. Istotne znaczenie w tym zakresie będzie miała także Pana osobista aktywność (bądź też Pana obrońcy) w toczącym się postępowaniu karnym. Dobrze byłoby oczywiście już na etapie postępowania przygotowawczego podjąć odpowiednie działania ukierunkowanego na osiągnięcie zamierzonego przez Pana celu. Tak więc osobiście uważam, że jak najbardziej są duże szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia, jednakże tak naprawdę wiele zależy od Pana.
   W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz
   • Witam.zatrzymano mnie pod wpływem alkoholu miałem 0.61mg na drodze krajowej nr 45 woj opolskie za szybkość zachowywalem sie normalnie do policji zabrano mi prawo jazdy .Co mnie teraz czeka w sądzie jaki wyrok jak sie bronić nigdy nie byłem karany za jazdę po alkoholu zoro punktów karnych żadnej stłuczki 60%zniszki oc .Stało sie to 5.03.2020

    Odpowiedz
    • Pana czyn zakwalifikowany zostanie, jako przestępstwo z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast od tak zakwalifikowanego czynu zależeć będzie wymiar grożącego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku bowiem popełnienia przestępstwa z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego sprawcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres od 3 lat do 15 lat.
     Oczywiście w Pana przypadku istnieją szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia, oscylującego w dolnej granicy ustawowego zagrożenia karą oraz środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Jednakże rozstrzygnięcie w tym zakresie zależeć będzie przede wszystkim od tego, jakie czynności i wnioski oraz jaką linię obrony podejmie się w prowadzonym postępowaniu karnym. Z uwagi jednak na nieznajomość akt sprawy, jak również zbyt mało niezbędnych informacji, niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć się co do tego, jaka realnie kara Panu grozi za popełniony czyn.

     Odpowiedz
     • W piatek zatrzymanie miałem pierwsze badanie 0.69 w alkomacie a drugie na komedzie 0. 77 a ostatnie 0.67

     • Witam, dziękuję za wiadomości i wskazanie wartości badania. Proszę jednak podać informacje na temat okoliczności zdarzenia oraz sprecyzować Pana oczekiwania w przedmiotowej sprawie.

 190. Witam. Zostałem zatrzymany przez policję miałem w wydychanym powietrzu 0,61 alkoholu. Na jaką najłagodniejszą karę mogę liczyć? Dobrowolnie poddałem się karze, ale mam zamiar cofnąć tą decyzję. Otrzymałem wyrok pozbawienia wolności na okres sześciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata, oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata. Zostałem zatrzymany o godzinie 3:45 w nocy. Czy jest możliwość zamiany kary „zawiasów” na grzywnę?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,
   Rozumiem, że pisząc „otrzymałem wyrok …” ma Pan na myśli, że otrzymał Pan opisaną przez Pana propozycję dobrowolnego poddania się karze w postępowaniu przygotowawczym? Jeśli tak, to należy stwierdzić, że zaproponowana Panu kara 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat i orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat jest standardową propozycją wymiaru kary za tego typu przestępstwo. Oczywiście jeśli nie zgadza się Pan z tym rozwiązaniem zawsze może Pan złożyć oświadczenie, że cofa Pan udzieloną zgodę na złożenie przez Prokuratora do Sądu wniosku o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej kary. Może Pan to uczynić zarówno na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego, jak również wówczas, gdy sprawa wpłynie do Sądu.
   Jeśli chodzi o kwestię możliwej kary za popełniony przez Pana czyn, to trudno mi w tym zakresie wyrazić jakiś pogląd, bowiem podał Pan za mało istotnych informacji na temat okoliczności całej sprawy. Jak najbardziej pora nocna jest okolicznością, która będzie miała wpływ na wymiar kary, niemniej jednak istotne są także następujące okoliczności:
   – na jakiej drodze prowadził Pan pojazd (droga ekspresowa, droga dwupasowa, podrzędna droga o znikomym natężeniu ruchu, droga osiedlowa etc. ),
   – w jakich okolicznościach został Pan zatrzymany,
   – czy był Pan karany, zwłaszcza za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   – czy był Pan karany mandatami za wykroczenia drogowe,
   – jakiego rodzaju samochód Pan prowadził (samochód osobowy, samochód o większej masie).
   W przypadku stwierdzonego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w ilości 0,61 mg są szanse na to, by Sąd orzekł wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, co w większości przypadków jest rozwiązaniem bardzo korzystnym, z uwagi na fakt, iż w takim przypadku nie trzeba ponownie zdawać prawa jazdy.
   Jednakże by ocenić realnie, jaka faktycznie karę Sąd może Panu wymierzyć za przedmiotowy czyn, potrzebuję wskazania wszystkich okoliczności zdarzenia.
   Jeśli chodzi o „zamianę” kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę grzywny, to pragnę Pana poinformować, że zatarcie skazania orzeczonej kary grzywny następuje z upływem 5 lat od daty jej wykonania, zaś w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, zatarcie skazania następuje z upływem 6 miesięcy od daty zakończenia okresu próby.

   Odpowiedz
   • Zostalem zatrzymany o godz 14:55 za jazde pod wplywem wydychane w powietrzu mialem 0,55 poddalem sie dobrowolnie kaze prokurator dal mi wyro zakaz prowadzenia na 3 lata pojazdu kategorii B kare pieniezna 5000 tys + 1800 + za brak prawo jady skierowanie do sadu prowadzilem auto daweo tico jak napisac o rozlozenie na raty ten grzywnej lub kare zawieszeniu za popelniony czyn zostalem zatrzymany poaz pierwszy pod wplyem alkoholu (czy ma to jakes znaczenie nie wspomnialem pilicij ze posiadam stopien niepelnosprawnosci o stopniu znacznym wystawione na stale pracuje w zakladzie nie chcial zebym to mialo jakis wplyw na prace ) spawa bez mojej obecnosci odbedzie sie za kilka dni prosze o pilna odpowiedz

    Odpowiedz
    • Popelnilem blad pracuje w zakladzie chrononym

     Odpowiedz
   • Witam Mecenasa
    Zostałem zatrzymany jadac motocyklem o pojemności 125 cm. Pod wplywem alkocholu (0,62). Posiadam prawojazdy kat.B . zapewne dostane zakaz sadowy na pojazdy mechaniczne na 3 lata. Czy mogę wnioskować o wyłączenie z zakazu prowadzenie pojazdów kat. B ? gdyż jechałem motorem po alkocholu a nie samochodem. Jutro mam przesłuchanie. Wiem ze moge sie poddać dobrowolnie karze, czy wtedy mogę negocjowac z prokuratorem warunki kary?

    Odpowiedz
    • Witam,
     18.93.2020 o godz 20 zarysowałem auto wyjeżdżając z ulicy osiedlowej (osobówkę posiadam) , przyjechała policja sprawdzili mnie na alkomacie i wyszło 0,58. Nigdy wcześniej nie miałem takich sytuacji, nie dostaje dużo mandatów, czy widnieje szansa na pozbawienia prawa jazdy na mniej niz rok? Tudzież rok?

     Odpowiedz
     • Niestety posiadam zbyt mało informacji na temat okoliczności zdarzenia, ażeby jednoznacznie odpowiedzieć na zadane przez Pana pytanie.

  • Dzień dobry mam pytanie wczoraj tzn 07.04.2018 o godz 19 zostałem zatrzymany przez policję na parkingu osiedlowym po przebadaniu na zawartość alkoholu wydychanym powietrzu miałem 0.50 drugie badanie 0.46 i trzecie 0.45 kierowałem pojazdem osobowym na jaka karę mam się godz tłumaczyłem się tym że rozwodzie się 7 czerwca i mieliśmy sprzeczke z żoną i pod wpływem nerwów zapomniałem że wypiłem dwa piwa jakie konsekwencje mnie czekają z góry dziękuję

   Odpowiedz
  • Witam miałem wypadek, w slinie wykryto thc, pobrano mi krew jeszcze nie znam wyniku, zabrano mi prawo jazdy czy mogę liczyć na umorzenie?

   Odpowiedz
   • Obawiam się, że w Pana sytuacji brak jest podstaw do zakończenia postępowania poprzez wydanie decyzji o umorzeniu postępowania karnego. Nie mniej jednak, z oceną w tym zakresie należy zaczekać do czasu uzyskania oficjalnych wyników badań krwi. Od tego bowiem uzależniony będzie dalszy tok prowadzonego postępowania karnego. Co zaś się tyczy możliwości warunkowego umorzenie karnego nie mogę się wypowiedzieć w tym zakresie, albowiem posiadam zbyt mało niezbędnych informacji, a przede wszystkim nie znam akt postępowania.

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *