Poniżej przedstawiamy kilka rad dla osób zatrzymanych za jazdę pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Zapraszamy do lektury. Aktualizacja: 20.07.2017 r.

1. Przede wszystkim nie trać głowy i postępuj racjonalnie

Tylko taka postawa daje Ci możliwość zminimalizowania skutków sytuacji, w której się znalazłeś. W szczególności zachowaj spokój i trzymaj nerwy na wodzy – nie kłóć się z funkcjonariuszami Policji i nie obrażaj ich. Powinieneś bowiem pamiętać, że Policjanci dokonujący Twojego zatrzymania będą później świadkami tego zdarzenia w prowadzonym przeciwko Tobie postępowaniu karnym. Postępuj zatem zgodnie z poleceniami funkcjonariuszy Policji, co nie oznacza oczywiście, że powinieneś zrobić wszystko, co Ci każą. Powinieneś znać swoje prawa.

2. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie

Bezwzględnie musisz jednak poddać się badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Podstawowym badaniem w tym zakresie jest badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dokonuje się go za pomocą alkomatu. Jednakże w zależności od Twojej sytuacji, ilości spożywanego alkoholu, upływu czasu od spożycia powinieneś rozważyć możliwość podania się badaniu na obecność alkoholu we krwi. Należy także wiedzieć, że alkomaty używane przez Policję w radiowozach mogą wskazywać błędne wyniki. Powinieneś zatem pamiętać, że masz prawo kwestionować wynik badania dokonanego za pomocą alkomatu. Musisz jednak wiedzieć, że badanie takie (z krwi) jest dokładniejsze, a co za tym idzie może się okazać dla Ciebie mniej korzystne. Tak więc Twoja decyzja w tym zakresie musi być całkowicie przemyślana. Przeczytaj uważnie protokół badania trzeźwości alkomatem zanim go podpiszesz. Sprawdź na wydrukach wyników badania alkomatem, jaką wartość mg/l alkoholu wydmuchałeś i czy pomiędzy kolejnymi badaniami upłynęło co najmniej 15 minut. Jest to bardzo istotne w zakresie zasadności i prawidłowości dokonania tejże czynności.

3. Przeanalizuj uważnie protokół zatrzymania, uważaj na kwestię dobrowolnego poddania się karze

Przeczytaj uważnie protokół zatrzymania przed jego podpisaniem. Szczególną uwagę zwróć na to, czy funkcjonariusz Policji wpisał do protokołu prawidłowe miejsce Twojego zatrzymania. Jeśli zostałeś zatrzymany np. podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu na drodze osiedlowej, to właśnie miejsce powinno zostać wpisane w protokole zatrzymania. Przed podpisaniem protokołu zatrzymania upewnij się, czy wszystkie wskazane w nim okoliczności są zgodne z rzeczywistym stanem sprawy. Nie podejmuj pochopnie decyzji w kwestii dobrowolnego poddania się karze – zapewne taka właśnie propozycja zostanie Tobie przedstawiona w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego. Powinieneś wiedzieć, że przyjęcie propozycji Prokuratora w kwestii dobrowolnego poddania się karze oznacza dla Ciebie wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji jesteś uważany za osobę skazaną i dane w tym przedmiocie będą figurowały w Krajowym Rejestrze Karnym. Powinieneś zatem pamiętać, że wbrew pozorom, dobrowolne poddanie się karze grzywny nie zawsze będzie dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem. Jeśli natomiast złożyłeś już wniosek o dobrowolne poddanie się karze, to powinieneś  wiedzieć, że wniosek ten możesz cofnąć, aż do  posiedzenia Sadu wyznaczonego celem rozpoznania przedmiotowego wniosku.

4. “Ostatnia” deska ratunku – walcz o warunkowe umorzenie postępowania karnego

I teraz rzecz najistotniejsza – w razie zatrzymania Cię na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości walcz o warunkowe umorzenie postępowania karnego. To bez wątpienia najkorzystniejsze orzeczenie, jakie możesz uzyskać za to przestępstwo i dzięki temu zachowasz status osoby niekaranej. Jednakże możliwość orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania zależy od wielu czynników, w tym od okoliczności całego zdarzenia. Wyłącznie do Ciebie należy zatem przedstawienie Sądowi okoliczności świadczących o tym, że w okolicznościach sprawy zasługujesz na takie właśnie zakończenie prowadzonego wobec Ciebie postępowania karnego. Istotna jest w tym zakresie zatem taktyka procesowa i przemyślane prowadzenie procesu tak, by Sąd nie miał żądnych wątpliwości, że zasługujesz na wyjątkowe potraktowanie. Niezwykle istotna w tej materii jest rola obrońcy, który doprowadzi sprawę do korzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia. Wszystko zatem w Twoich rękach.

Z poważaniem, Adwokat Adam Zaborski

Sprawdź również:
Stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu
Charakterystyka przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego
Co grozi za prowadzenie pojadzu po wpływem alkoholu lub środka odurzającego