Co grozi osobie, która złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów?

Data: 22 sierpnia 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

sądowy zakaz prowadzenia pojazdówNowelizacja kodeksu karnego, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2017 roku zaostrzyła karalność za przestępstwo opisane w art. 244 k.k. a więc złamanie prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów. Zgodnie z nią zwiększeniu uległo ustawowe zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 5. Poza tym wprowadzono obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych już za samo złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z art. 244 k.k. osoba, które nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu na imprezę masową, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, przebywania w danych miejscach i środowiskach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wraz z osobą pokrzywdzoną, zakazu kontaktowania się z danymi osobami, zakazu zbliżania się do danych osób czy opuszczania miejsca pobytu bez zgody sądu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Do tej pory przepisy za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów przewidywały zagrożenie karą więzienia, ale do lat 3.

Poza tym, zgodnie z nowymi przepisami, sądy będą obligatoryjnie orzekać zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych w przypadku osób skazanych za przestępstwo opisane w art. 244 k.k., a więc niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zakaz ten będzie mógł zostać wymierzony w latach do 1 roku do 15 lat.

Przed nowelizacją przepisów sądy nie orzekały zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego, bo nie było przepisu, który by to przewidywał.

Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2017 roku.

Opublikowane przez Kancelaria

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *