O mnie

Moje doświadczenie zawodowe od kilku lat związane jest z wymiarem sprawiedliwości w różnych jego formach. Zanim zostałem adwokatem przez ponad 6 lat pracowałem na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. W tym czasie zdobyłem wiedzę oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do udzielania porad prawnych oraz reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, cywilnych i karnych. Praca w Sądzie pozwoliła mi na dogłębne poznanie zasad i mechanizmów wydawania orzeczeń sądowych, co z pewnością mogę wykorzystać w zawodzie adwokata. W swojej praktyce zawodowej zdobyłem także doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności, w tym sądowej egzekucji roszczeń pracując w charakterze specjalisty ds. windykacji w dużym warszawskim przedsiębiorstwie. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka.

Zachęcam do zapoznania się z zakresem oferowanych przeze mnie usług oraz skontaktowania się w celu omówienia zakresu potrzebnej Państwu pomocy prawnej.