Jak wygląda prawidłowo wykonane badanie trzeźwości kierowcy pojazdu przy pomocy alkomatu?

Data: 25 lipca 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Aby badanie trzeźwości osoby kierującej pojazdem przy użyciu alkomatu zostało wykonane w sposób prawidłowy, musi być przeprowadzone zgodnie z kilkoma obowiązującymi dokumentami.

1. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji

Podstawowym rozporządzeniem w tym przypadku jest Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Rozporządzenie to zostało zmodyfikowane 21 czerwca 2011 roku Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738.

2. Zasady przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu

Oprócz tego policjanci przeprowadzający badanie alkomatem muszą kierować się zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości, które są wydane przez Instytut Ekspertyz Sądowych z Krakowa i zatwierdzone w dniu 26 listopada 2004 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

3. Instrukcja obsługi alkomatu

Ostatnim istotnym dokumentem jest instrukcja obsługi urządzenia pomiarowego wykorzystywanego do badania trzeźwości kierowcy, a więc alkomatu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzenie przez policję badania trzeźwości osoby kierującej pojazdem, w sposób niezgodny z aktualnym Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 469 i 738 podważa wiarygodność dowodu z protokołu danego badania.

Takie podważenie wiarygodności dowodu z protokołu badania trzeźwości kierowcy pojazdu prowadzić może do jego uniewinnienia od zarzucanego mu przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *