Charakterystyka przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego

Data: 30 marca 2013

l

Opublikowane przez: Adwokat Adam Zaborski

art. 178a kkZgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast zgodnie z § 2 art. 178a k.k. „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 178a § 4 k.k. stanowi, że jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W art. 178a k.k. opisane zostały zatem dwa typy podstawowe przestępstwa oraz typ kwalifikowany. Typami podstawowymi są prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu mechanicznego (§ 1), oraz prowadzenie w takim stanie innego pojazdu niż mechaniczny (§ 2). Ich rozróżnienie związane jest z rodzajem pojazdu. Typem kwalifikowanym natomiast zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego przez sprawcę, który był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 k.k., popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo który dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo (§ 4).

Przestępstwo spenalizowane w art. 178a Kodeksu karnego polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zachowanie przestępne sprawcy polega więc na prowadzeniu pojazdu,  przez co należy rozumieć  zarówno pokonywania pojazdem jakiegoś dłuższego odcinka drogi, jak również samo uruchomienie pojazdu i podjęcie jazdy. Prowadzić pojazd znaczy nie tylko obsługiwać układ kierowniczy, lecz także wszystkie podstawowe mechanizmy mające bezpośredni wpływ na jazdę. Generalnie za prowadzącego pojazd uważa się tego, kto bezpośrednio włada mocą silnika oraz nadaje pojazdowi ruch i kierunek. Pojazd prowadzi ta osoba, która wykonuje czynności związane bezpośrednio z ruchem danego pojazdu.

Warunkiem uznania osoby za prowadzącą pojazd jest to, by pojazd znajdował się w ruchu. Jeżeli pojazd nie znajduje się w ruchu, to niemożna uznać za prowadzącą pojazd osobę, która nawet siedzi za kierownicą i ma kontakt ze wszystkimi urządzeniami służącymi do wprawiania go w ruch i kierowania nim. Należy bowiem podkreślić, że jeżeli sprawca nie przejechał nawet minimalnego odcinka drogi, ale miał zamiar jechać, to popełnia przestępstwo  w formie usiłowania. Samo bowiem zajęcie przez nietrzeźwego kierowcę miejsca za kierownicą i uruchomienie motoru z zamiarem prowadzenia pojazdu rozważać należy w płaszczyźnie usiłowania (vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1960 roku, sygn. akt VI KO 64/60).

Należy w tym miejscu wyjaśnić znaczenie użytego w przepisie art. 178a k.k. pojęcia  „pojazd mechaniczny”. W praktyce termin ten bowiem rodzi wiele wątpliwości.  Za pojazd mechaniczny należy uznać pojazd zaopatrzony w poruszający go silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy).

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Adwokat Adam Zaborski

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

36 komentarzy

 1. Witam 5 marca zatrzymała mnie policja i miałem w wydychanym powietrzu 0,22 i drugi wynik 0,11 zapisane mam art.178a czy to jest traktowane jako przestępstwo czy wykroczenie i jaka kara może mnie czekać , w piątek mam się zgłosić na komisariat.

  Odpowiedz
  • Pana czyn zakwalifikowany został, jako przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. przestępstwo z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, zagrożone alternatywnie karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2. Od tak zakwalifikowanego czynu zależy natomiast wymiar grożącego Panu środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku bowiem popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sprawcy – na zasadzie art. 42 par. 2 Kodeksu karnego w zw. z art. 43 par. 1 Kodeksu karnego – grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres od 3 lat do 15 lat.

   Odpowiedz
 2. witam meza zatrzymała policja i miał 0,22 w wydmuchanym powietrzu ,był na rozmowie u prokuratora i powiedziała mu ze prawojazdy zabiorą mu na 3 lata i 5000 tys kary i 20 godz w celu społecznym do odpracowania , bardzo wysoka ta kara tak mysle

  Odpowiedz
 3. Witam mam pytanie 11.06 jadąc rano do pracy zostałem zatrzymany do kontroli alkomatem wynik na alkomacie przenośnym 1 i 2 taki sam 0,26 mg/l następnie badanie w komendzie alkomat stacjonarny 1badanie 0,23 mg/l ; 2 badanie nieważne, odłożyłem ustnik na stolik ,policjant powiedział weź sobie pan któryś 3 badanie 0,25 mg/l; nie jestem pewny czy miedzy moimi badaniami nie dmuchał gość któremu wyszło 0,38 ale do rzeczy na wezwaniu na przesłuchanie wpisali art 178a, na przesłuchanie idę 18.06 ,czy jest szansa na to by zmienili mi przewinienie na art. 87 kw ,pytałem kolegę oficera policji powiedział że on kazałby swoim ludziom wykonać 3 badanie by stwierdzić na pewno czy zawartość zmierza do powyżej 0,25mg/l czyli art178a różnica zasadnicza czego można się spodziewać ?

  Odpowiedz
 4. Witam mam pytanie mój maz mial wczesniej wyrok w po stacji 3 lat za rozbój wyszel po 2 za dobre zachowanie . Warunek juz się skończył . Teraz ma mieć proces z art178a&1kk co mu grozi dodam ze jest żywicielem rodziny ja wychowuje dziecko i nie pracuje .

  Odpowiedz
 5. Witam serdecznie.W Sylwestra w nocy zadzwoniono do mnie ze szpitala ze syn pełnoletni jest na pogotowiu.Nie potrafię powiedzieć dlaczego pojechałam tam autem Emocje wziely gora placz myslalam o najgorszym poniewaz byl u znajomych a choruje na celiakie.Po chwili podeszla do mnie policja Zapytali czy to ja przyjechałam tym autem p otwierdzilam ze tak.zabrali mnie na komendę byłam rozczesiona przeżyłam traumę Miałam na pierwszym pomiarze 2 promile.Nie chciałam w to uwierzyć.za każdym następnym pomiarem spadały wyniki.Jutro idę na przesłuchanie z art.178a Nigdy nie miałam punktów ani problemów.Nie pracuje w obecnej chwili.Opiekuje się chorym ojcem i jeździłam do niego autem. MAM maloletnia córkę sama ja wychowuje.Biore leki na nadcisn.oraz cholesterol czy one czy stres leki mają tu znaczenie.Czy mam się nie zgadzać na dobrowolną karę czy rzadac na przesluch.o tymczasowe umorzenie kary

  Odpowiedz
 6. Witam Pana, Mój mąż spowodował wypadek będąc w stanie nietrzeźwości ( 1,6 promila ), odjechał z miejsca zdarzenia, poszkodowane zostały 2 osoby, w tym jedna doznała ciężkiego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Mąż nigdy wcześniej nie był karany z żadnego paragrafu, nie miał nawet mandatu poważnego.
  Jest tymczasowo aresztowany już od 5 miesięcy, czy jest szansa, żeby wyrok pozbawienia wolności nie był wyższy niż 3 lata? Wg kodeksu karnego, jeśli dobrze rozumiem, widełki kary mieszczą się w granicy od 9 miesięcy do 12 lat. Proszę bardzo o odpowiedź.

  Odpowiedz
 7. Jestem skazany za jazdę po alkoholu. Art 178a paragraf 1 k.k.. W banku, w którym podjąłem pracę, mam ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności do KNF. W umowie z bankiem mam podpisać oświadczenie:
  Że nie byłem prawomocnie skazany za umyślne przedstępstwo przeciwko:
  – życiu i zdrowiu
  – wymiarowi sprawiedliwości
  – ochronie informacji
  – wiarygodności dokumentów
  – mieniu
  – obrotowi gospodarczemu
  – obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowy
  – za przestęptwo skarbowe.
  Czy skazanie z tytułu art 178a skutkuje na któryś rodzaj przestępstwa. Czy mogę podpisać takie oświadczenie?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie Bartoszu,
   przestępstwo określone w treści przepisu art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, za które został Pan skazany, nie mieści się w kategorii przestępstw, które Pan wskazał. Przestępstwo to bowiem zalicza się do przestępstw z kategorii przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Tak więc może Pan być zupełnie spokojny i z czystym sumieniem może Pan podpisać przedmiotowe oświadczenie.

   Odpowiedz
 8. Witam serdecznie.
  Moje pytanie dotyczy opp.
  Czy osoba karana z art 178kk może zostać członkiem zarządu opp?
  Statut mówi: Członkiem Zarządu może zostać jedynie osoba niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  Czy przestępstwo o którym mówimy (wyrok, 1 rok pozbawienia prawa jazdy) jest przestępstwem umyślnym?

  Z góry dziękuję za poradę.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie,
   przestępstwo określone w art. 178a par. 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym.

   Odpowiedz
 9. Witam Pana
  Dzisiaj zostało zabrane mi prawo jazdy. Alkomat wykazał 0,27 promila alkoholu kolejne pomiary to 0,21 a na Policji 0,19 i ostatnie badanie 0,17. Jest to moje pierwsze wykroczenie. Prawo jazdy i samochód jest jedynym moim środkiem dochodu. Mam 57 lat 33 lata pracy i dzięki samochodowi utrzymywałam się. W Policji zażądałam badania krwi, które według mnie mogło być dokładniejsze, nie wiem czy dobrze zrobiłam. Policja informowała mnie, że badanie krwi wykazuję większe stężenie alkoholu i kosztuje mimo to pojechałam na to badanie. Proszę mi odpisać co mi grozi jaka kara i na jaki czas może Sąd pozbawić mnie prowadzenia pojazdu. Proszę o pilną odpowiedz jestem bardzo załamana.

  Odpowiedz
  • dot. komentarza stenia:

   Sąd może orzec wobec Pani karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2. Poza tym Sąd orzeknie również wobec Pani środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 10. Może Pani strać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a w takiej sytuacji także o odstąpienie przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. W tym celu należy złożyć wniosek do Sądu w tym przedmiocie, w którym należycie i dokładnie trzeba opisać okoliczności zdarzenia oraz okoliczności przemawiające za takim właśnie rozstrzygnięciem.

   Odpowiedz
 10. Witam Panie Adamie.Mój partner został zatrzymany pod wpływem alkoholu ,badanie wykazało prawie 2 promile w wydychanym powietrzu.Pierwszy raz się to zdarzyło.Czy jest coś co możemy zrobić ,żeby kara była możliwie niska?Wcześniej nawet nie miał punktów karnych.Proszę o pomoc

  Odpowiedz
 11. Witam. Proszę o radę bo juz nie wiem co mam robic. W lipcu 2012r zostalo mi zatrzymane prawo jazdy za jazde po alkoholu (2,09 promila) z tym ze nie zostalem zlapany za kierownica tylko policja przyjechala po zgloszeniu przez kogos po ok godz. Byl to teren zakladu pracy z tym ze firma jest panstwowa. Prokurator zaproponowal mi zabranie prawa jazdy na 2 lata. Poczatkowo sie zgodzilem ale po kilku dniach wzialem adwokata i napisalem pismo ze chce byc sadzony przez sad. Po roku zrezygnowalem z adwokata ze wzgledu na brak postepu w sprawie. Niedlugo minie 2 lata a ja nadal nie mialem sprawy i nie wiem juz co robic?? Bardzo prosze o porade.

  Odpowiedz
 12. Witam panie Adamie,zostałem zatrzymany 18.01.2014 i wydmuchałem nienormalny wynik tj.3,7 promila .Złożyłem wniosek o samo ukaranie i dostałem propozycje; 3 lata zakaz prowadzenia i 1000 grzywnej zgodziłem się.Czy mogę starac sie o zmiejszenie wyroku zakazu prowadzenia np.na 12mc wzamian za wyrok w zawieszeniu a moze na przyklad jakas kara 500zlmc przez rok na dom dziecka . Gdzie mialbym zlozyc wniosek do prokuratury czy do sadu .Przyszło mi dopiero postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.

  Odpowiedz
  • Panie DANIELU,
   zaproponowana Panu kara, którą Pan zresztą przyjął, jest dla Pana bardzo korzystna, biorąc pod uwagę zawartość alkoholu w Pana organizmie w dniu zdarzenia. W podanych przez Pana okolicznościach nie ma jakichkolwiek szans na uzyskanie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Co do drugiej części Pana pytań – wniosek należy złożyć do Prokuratora (jeśli sprawa jest jeszcze w fazie postępowania przygotowawczego) lub do Sądu (jeśli sprawa jest na etapie postępowania jurysdykcyjnego).

   Odpowiedz
 13. Witam zostało zatrzymane mi prawo jazdy z wynikiem o,54mg co mi za to grozi wczesniej nie bylem karany

  Odpowiedz
 14. Witam panie adamie mam na kartce o orzexczeniem tak wypisane:
  na mocy art 42 § 2 k.k. w zw. z art 43 § 1 k.k orzeka wobec oskarzonego zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych w ruchu padowym na okres 2 lat.
  Czy to oznacza ze jednak niema szans na wczesniejsze zakonczenie?
  Aaa i jeszczejest takie doczepione pouczenie:
  Powyzszy wyrok jest nieprawomocny i i terminie do 7 dni mozna zlowyc wniosek o uzasadnienie wyroku. Czy on sie uprawomocnil?

  Odpowiedz
 15. sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Czy w moim przypadku niema takiej mozliwosci? minelo juz pultora roku a nic nieprzeskrobalem w tym czasie i wogule niema jakiejkolwiek mozliwosci?nic?zeby odzyskac wczesniej?

  Odpowiedz
  • Panie Grzegorzu, wszystko się zgadza. Zacytował Pan przepis art. 84 par 1 Kodeksu karnego. Z tym że stosownie do treści przepisu art. 84 par 2 k.k.”przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2-3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.”. W Pana przypadku orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu nastąpiło zapewne na podstawie art. 42 par. 2 k.k., stąd nie ma jakiejkolwiek możliwości jego skrócenia.

   Odpowiedz
 16. Witam. proszę o pomoc. Mój mąż został zatrzymany pod wpływem alkoholu miał robione 4 badania 0,21 0,26 0,28 i 0,32 i podpisał trzy z nich co się okazało tego najniższego nie. I teraz walczymy o to aby uznali ten pierwszy pomiar bo było by to jako wykroczenie ale jeśli nic się nie uda to jaka może sąd wymierzyć mu karę. Dodam tylko, że wcześniej w 2010r popełnił czyn z artykułu 178 & 1kk i jest w okresie próby. Nie wiem na co mamy się szykować jak rozmawiać z prokuratorem. Mojego męża karta karna nie świeci pustkami ale taki czyn zrobił pierwszy raz. błagam o pomoc jestem tym załamana

  Odpowiedz
  • Panie Grzegorzu,
   nie ma możliwości, by uzyskać skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Musi Pan zatem poczekać aż do zakończenia orzeczonego okresu.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
  • Pani Ewo,
   z uwagi na wcześniejszą karalność Pani męża, jak również z uwagi na fakt, iż był on już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, nie ma jakichkolwiek możliwości, by w tym postepowaniu Sąd warunkowo je umorzył. Czyn popełniony przez Pani męża zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W tych granicach Sąd będzie się poruszał przy wydawaniu orzeczenia wobec Pani męża. Nie znając akt postępowania, jak również nie znając wszystkich okoliczności zdarzenia ciężko jest mi się wypowiadać na temat możliwego wymiaru kary. Z pewnością okolicznością przemawiającą na niekorzyść Pani męża będzie fakt uprzedniej karalności, w tym zwłaszcza skazania za taki sam czyn. To może skłaniać sędziego rozpoznającego sprawę do orzeczenia bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Okolicznością łagodzącą będzie fakt, że badanie zawartości alkoholu w organizmie Pani męża wykazywało tendencję spadkową. Ponadto, co istotne, zawartość alkoholu stwierdzona w organizmie męża mieściła się w okolicach dolnej granicy normy dla stanu nietrzeźwości, o jakim mowa w art. 115 § 16 k.k. Podkreślenia wymaga, że ostatni pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wskazał już normę 0,21 mg/l. Z powyższego zatem wynika, że gdyby Pani mąż poddał się badaniu na zawartość alkoholu niewiele później, to wówczas badanie stanu nietrzeźwości wykazało by w jego organizmie stężenie alkoholu w normie poniżej 0,25 mg/l , co oczywiście powodowałoby, że popełnił on wyłącznie wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu określone w art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Być może w sprawie Pani męża jest więcej okoliczności, na które należy się powołać, tak by spowodować korzystne dla niego orzeczenie. Proszę oczywiście zacząć od rozmowy z Prokuratorem i wybadania, jakie on widzi możliwości rozstrzygnięć wobec Pani męża.

   Odpowiedz
 17. Witam.29 sierepnia 2012r zabrali m i prawo jazdy na 2 lata kare pieniezna juz niepamietam ile i odpracowanie godzin chyba 30.Otrzymalem sadowy zakaz prowadzenia poj mechanicznych. Kare zaplacilem od razui godz tez odpracowalem od razu minelo 1,5 roku i czy teraz moge sie ubiegac o skrucenie zakazu?.W czasie zabrania bylem kawaler ozenilem sie i mam miesieczne dziecko a prawo jazdy potrzebne mi jest do dojazdu do pracy.Czy jest jakas szansa na skrucenie tego okresu zostalo niby pul roku ale teraz potrzebuje tego prawka moglbym nawet jakas kaucje wplacic no cokolwiek zeby tylko odzyskac.
  Z gury dziekuje Grzesiek

  Odpowiedz
 18. A czy mimo tego, że w moim przypadku nie będzie rozprawy, tylko sam wyrok w porozumieniu Sądu z Prokuratorem mogę zostać obciążony jakimiś kosztami sądowymi?

  Odpowiedz
 19. Już mam rozmowę z prokuratorem za sobą. Zabrał mi prawo jazdy na rok ale niestety 2000 grzywny zamiast „zawiasów”. Ale mi to w niczym nie przeszkadza gdyż nie podejmuje nigdzie takiej pracy gdzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Dobre jest też to, że pani prokurator skonsultowała wyrok z Sędzią i wiem, że został przyjęty i nawet sprawy nie będzie. Także koszta sądowe mnie też ominą.

  Odpowiedz
  • Panie Bartłomieju, faktycznie to korzystna dla Pana propozycja kary, w szczególności jeśli chodzi o zaproponowany okres zakazu prowadzenia pojazdów. Rzadko zdarza się, by przy takim wyniku badania na zawartość alkoholu w organizmie, Prokurator wyraził zgodę na orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na 1 rok. Uznać zatem, że w Pana przypadku jest dobra wola po stronie organów wymiaru sprawiedliwości.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 20. Przy czym dopiero co wyjechałem z parkingu na drogę przyległą do niego.

  Odpowiedz
 21. Ogólnie zdarzenie miało miejsce o godzinie ok. 1 w nocy a droga którą się poruszałem jest wówczas nie uczęszczana. Miałem przy zatrzymaniu 0,65mg alkoholu. Trochę mnie to zdziwiło bo jechałem normalnie i czółen się trzeźwy ponieważ tego dnia byłem na pępkowym u kolegi gdzie skończyliśmy pic alkohol około godz 15, a później poszedłem do domu spać do około godz 22 i około 24 po zjedzeniu kolacji i kąpieli poszedłem na osiedle obok po auto. Policjanci zatrzymali mnie w momencie gdy lekko zarzuciło mi auto na śliskiej jezdni. Poddałem się dmuchaniu i wyszło jak wyżej. Nigdy prędzej nie byłem karany ani notowany. Na co mogę liczyć ze strony prokuratora i na co ze strony Sądu?

  Odpowiedz
  • Panie Bartłomieju,
   prawdopodobnie Prokurator zaproponuje Panu karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby co najmniej 2 lat i orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Jednakże w przypadku stwierdzonego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w ilości 0,65 mg są szanse na to, by Sąd orzekł wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, co byłoby rozwiązaniem o tyle korzystnym, że nie musiałby Pan ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. W Pana przypadku, nie ma natomiast szans na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

   Odpowiedz
 22. Jak w ogóle rozmawiać z prokuratorem na komendzie. Chodzi o to, czy negocjować z nim ewentualną wysokość kary jeśli to w ogóle możliwe? Pytam bo jestem w tej chwili bezrobotny, ale jestem w stanie zapłacić grzywnę do wysokości 2000 zł bo dostane około 20 grudnia zasiłek z Holandii co prawda już ostatni ale na taką grzywnę by wystarczył. Nie chciałbym dostać żadnych godzin do przepracowania bo muszę po nowym roku wracać za granicę.

  Odpowiedz
 23. Z czym wiąże się orzeczenie o umorzeniu postępowania karnego i czy można tego dokonać samemu czy wtedy trzeba mieć adwokata? I o ile mogą wzrosnąć koszty takiej rozprawy?

  Odpowiedz
 24. Jeżeli jestem sprawcą art. 178 p 1 kk i jest to moje pierwsze jakiekolwiek przewinienie wobec prawa to jaką karę może wyznaczyć prokurator i czy sąd sam czasami umarza postępowanie karne czy trzeba wydać orzeczenie o umorzeniu.?

  Odpowiedz
 25. Czy przy złamaniu artykułu 178 paragraf 1 KK zawsze jest zawieszane prawo jazdy?

  Odpowiedz
  • Panie Bartłomieju,
   zapewne chodzi Panu o przestępstwo określone w art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, czyli o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. W przypadku popełnienia tego czynu Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Stanowi o tym przepis art. 42 par. 2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. Jednakże jest możliwość, by Sąd odstąpił od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Taka ewentualność może zajść w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego.

   Odpowiedz

Funkcja trackback/Funkcja pingback

 1. Kilka rad dla osób zatrzymanych za jazdę po pijanemu | Kancelaria Adwokacka Adam Zaborski - […] również: – Stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu – Charakterystyka przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego –…

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *