Poręczenie majątkowe a tymczasowe aresztowanie

Data: 28 listopada 2022

l

Opublikowane przez: admin

Poręczenie majątkowe, potocznie określane, jako kaucja, jest środkiem pozwalającym osobie podejrzanej lub oskarżonej opuścić areszt i odpowiadać z wolnej stopy. W Polsce jest to środek zapobiegawczy, który ma gwarantować stawiennictwo na każde wezwanie organu. Ma też zabezpieczać postępowanie przed jego utrudnieniem ze strony podejrzanego lub oskarżonego.

Kto składa poręczenie majątkowe? Zrobić to może oskarżony lub inna osoba. Prawo tego nie precyzuje. Musi być to jednak osoba fizyczna, której tożsamość jest znana. W razie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego przedmiot poręczenia przepada lub jest przekazywany na rzecz Skarbu Państwa. Poręczający jest za każdym razem informowany o wezwaniu oskarżonego do stawiennictwa w celu dokonania pewnych czynności procesowych. Może wtedy tego osobiście dopilnować.

Rodzaj, wysokość, a także warunki i termin złożenia przedmiotu poręczenia majątkowego wyznacza w stosownym postępowaniu organ procesowy, który stosuje ten środek zapobiegawczy. O wysokości kaucji decyduje charakter popełnionego czynu i wysokość wyrządzonej szkody. Mniejsze znaczenie ma sytuacja materialna oskarżonego. Kwota poręczenia bywa więc mocno zróżnicowana. Poręczeniem mogą być nie tylko pieniądze, ale i np. papiery wartościowe czy hipoteka. Jednak zazwyczaj stosuje się pieniądze, bo są najłatwiejsze w obrocie.

W przypadku realizacji celów postępowania karnego przedmiot poręczenia jest zwracany. W czasie trwania postępowania oskarżony może składać wniosek o uchylenie lub zmniejszenie kwoty poręczenia majątkowego. Jeśli orzeczona została kara pozbawienia wolności, zwrot ma miejsce dopiero po rozpoczęciu jej odbywania.

Jak przebiega złożenie poręczenia majątkowego? Po wydaniu postanowienia przez sąd wpłaca się określoną kwotę na konto danego sądu, a potem z dowodem wpłaty należy stawić się do właściwego sekretariatu wydziału sądowego. Tam ma miejsce podpisanie protokołu przyjęcia poręczenia. Podpisuje go upoważniony do tego sędzia.

Kto decyduje o poręczeniu majątkowym – sąd czy prokurator? Zależy to od etapu postępowania karnego. W czasie postępowania przygotowawczego to prokurator jest głównym organem decyzyjnym. Poręczenia majątkowe na ogół stosowane są w sprawach, które dotyczą przemytu, narkotyków, kradzieży czy łapówek.

W praktyce sądy często zgadzają się z adwokatami, że nie tylko tymczasowe aresztowanie może skutecznie zabezpieczyć prawidłowość toku procesu. Mogą być to bowiem także inne środki zapobiegawcze, również o charakterze wolnościowym.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

2 komentarze

  1. Cieszę się, że istnieje taka możliwość jak kaucja w Polskim systemie prawnym. To sprawiedliwe, że osoba podejrzana może odpowiedzieć z wolnej stopy, pod warunkiem, że spełni określone warunki. Jednak zawiłe procedury i zróżnicowane formy poręczenia mogą wprowadzać pewne zamieszanie. Mam nadzieję, że system jest skonstruowany w taki sposób, aby skutecznie zabezpieczyć postępowanie, jednocześnie respektując prawa oskarżonego.

    Odpowiedz
    • Słuszna ocena. Poręczenie majątkowe to bardzo przydatny środek zapobiegawczy stosowany w celu zabezpieczenia prowadzonego postępowania karnego.

      Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *