Co grozi za prowadzenie pojadzu po wpływem alkoholu lub środka odurzającego

Data: 30 marca 2013

l

Opublikowane przez: Adam Zaborski

Przestępstwo stypizowane w art. 178a § 1 k.k. zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat, określone zaś w § 2 – grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a w § 4 – karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wobec sprawcy czynu z art. 178a k.k. sąd może orzec – zgodnie z dyrektywą zawartą w art. 58 § 1 KK – karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie mogą spełnić celów kary. Sąd może zatem wobec sprawcy tego przestępstwa warunkowo umorzyć postępowanie na podstawie art. 66 § 1 k.k. Umarzając warunkowo postępowanie karne Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat (art. 67 § 3 k.k.), mimo że zgodnie z art. 42 § 2 k.k. jego orzeczenie jest obligatoryjne. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone pozostaje fakultatywnym (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 tycznia 2002 roku, sygn. akt I KZP 33/01).

Należy podkreślić, że w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1, 2 lub 4 k.k. obligatoryjne jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na podstawie art. 42 § 2 k.k.  Zgodnie z jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego, zakaz powinien obejmować uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju pojazdu, który sprawca prowadził, popełniając przestępstwo. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach od roku do 10 lat. Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Okres na który orzeczono zakaz nie biegnie do chwili wykonania obowiązku.

Ponadto, w razie skazania za którekolwiek z tych przestępstw, sąd jest obowiązany orzec świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której zadań lub statutowych celów należy świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, które nie może przekroczyć 60 000 zł stosownie do treści art. 49 § 2 k.k.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Adam Zaborski

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

1 komentarz

  1. Witam. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy kat. b podczas kontroli drogowej na pustej drodze gminnej w terenie zabudowanym w środku nocy z powodu stanu po użyciu alkoholu. W wydychanym powietrzu miałem 0.15 mg zawartości alkoholu czyli 0, 3 promila. Jak wiadomo jest to wykroczenie. Co zrobić aby czas zatrzymania prawa jazdy był jak najkrótszy? Mam 24 lata i od 2009 roku prawo jazdy. Była to moja pierwsza kontrola drogowa, do tej pory nie miałem na swoim koncie żadnego wykroczenia na drodze ani punktów karnych.

    Odpowiedz

Funkcja trackback/Funkcja pingback

  1. Kilka rad dla osób zatrzymanych za jazdę po pijanemu | Kancelaria Adwokacka Adam Zaborski - […] Sprawdź również: – Stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu – Charakterystyka przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego…

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *