Prawo karne

Profesjonalna obrona i reprezentacja w sprawach karnych 
+48 500 427 274

Prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego, a także prawa wykroczeń to istotna dziedzina naszej działalności. Specjalizujemy się w kompleksowej pomocy prawnej w roli obrońcy lub pełnomocnika. Działamy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Przygotowujemy linie obrony w procesach o różnego rodzaju typ przestępstw. Każdą obronę prowadzimy indywidualnie, elastycznie przystosowując swoją wiedzę i świadczenie do konkretnego przypadku. Towarzyszymy naszym Klientom w każdym, poszczególnym etapie postępowania karnego, tuż od chwili podjęcia sprawy.

Wyznajemy ideę całościowej opieki nad Klientem:

 • przeprowadzamy niezbędne czynności podczas postępowania przygotowawczego,
 • doradzamy oskarżonym,
 • szczegółowo analizujemy dowody oraz rzetelnie oceniamy potrzeby i perspektywy oskarżonego.

Przechodząc do etapu postępowania sądowego, wdrażamy linię obrony, a także zajmujemy się innymi czynnościami na tym etapie, które wiążą się z prawami i komfortem Klientów, których bronimy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przygotowujemy się także do obrony na etapie postępowania w Sądzie Najwyższym.


Pomożemy Ci w przypadku:

 • oszustwa,
 • wykroczenia,
 • pobicia,
 • rozboje,
 • kradzieże,
 • przestępstwa ubezpieczeniowe,
 • przestępstwa narkotykowe,
 • przestępstwa gospodarcze.


Postępowanie przygotowawcze

Występujemy jako obrońcy na każdym etapie postępowania. Pierwszy kontakt z nami istotny jest już w momencie rozpoczęcia postępowania przygotowawczego, gdy jest ono przeprowadzane przez Policję bądź Prokuraturę. Bierzemy udział w przesłuchaniu przez: Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne, w śledztwie i dochodzeniu.


Postępowanie sądowe

Działamy jako obrońca w każdej instancji (Sąd I Instancji, Sąd Apelacyjny):

 • przeprowadzamy obronę na sali sądowej
 • składamy wnioski dowodowe
 • składamy wnioski o uchylenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia
 • wnosimy o uchylanie tymczasowego aresztowania
 • składamy zażalenia w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztu
 • spotykamy się z tymczasowo aresztowanymi w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • składamy apelacje od wyroków Sądu I Instancji


Postępowanie wykonawcze

Zajmujemy się:

 • wyrokami łącznymi
 • odroczeniami wykonania kar pozbawienia wolności
 • przerwami w odbywaniu kary
 • rozkładaniu na raty należności dla sądu
 • ułaskawieniami


Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentujemy interesy osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem:

 • w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • w charakterze oskarżyciela prywatnego
 • dochodzenie naprawienia szkody, sprawy z powództwa cywilnego

 

Powyższy zakres spraw nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została wymieniona, skontaktuj się z naszą Kancelarią w celu doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo karne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Cały zakres świadczonej pomocy prawnej znajdziesz na podstronie: Specjalizacje.

ŚLEDŹ NAS NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ NAS NA: