Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa oznacza, że po upływie określonego okresu czasu, czyn popełniony przez sprawcę wszak dalej stanowi przestępstwo, to jednak nie można za nie pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Innymi słowy, jeżeli upłynął termin przedawnienia...

Mały świadek koronny – art. 60 § 3 Kodeksu karnego

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa ,,mały świadek koronny” (tzw. 60-tka), to sprawca czynu zabronionego, który popełniając ten czyn współpracował z innymi osobami, a następnie w toku postępowania przygotowawczego ujawnił organom ścigania...