Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zaufaj doświadczonej kancelarii adwokackiej z Warszawy.

Główne specjalizacje

Nasza kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniu karnym, karno-gospodarczym i karno-skarbowym. Zajmujemy się kompleksową obroną osób fizycznych zarówno w postępowaniach przygotowawczych, jak i w postępowaniach przed sądami – powszechnym i Sądem Najwyższym. Reprezentujemy także pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Podejmujemy się obrony osób fizycznych w postępowaniach karno-skarbowych, które wszczynane są przez Prokuraturę, Urząd Skarbowy, Inspektorat Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Straż Graniczną, Policję, ABW czy CBA.

W razie potrzeby stosujemy dodatkowe instytucje prawne, jak odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Pomagamy również w postępowaniach wykonawczych, w sprawach o wykroczenia oraz o zadośćuczynienie.

Kompleksowa obrona osób fizycznych i przedsiębiorców w sprawach karnych. Reprezentacja pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Szybka pomoc: tymczasowe aresztowanie.

Dlaczego my?

Zaufaj doświadczonemu zespołowi.

Szeroki zakres usług

Reprezentujemy przed sądami i urzędami osoby fizyczne, jak również przedsiębiorców. Od lat specjalizujemy się z szeroko pojętego Prawa Karnego. 

Wiedza i doświadczenie

Studia doktoranckie z prawa karnego pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego, 6 lat pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Indywidualne podejście

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, poświęcając danej sprawie tyle czasu, ile tego wymaga. Przywiązujemy dużą wagę do wysokiego standardu usług i odpowiedniej komunikacji z klientami.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś.

Blog Kancelarii

Poręczenie majątkowe a tymczasowe aresztowanie

Kaucja, a więc poręczenie majątkowe pozwala osobie podejrzanej lub oskarżonej opuścić areszt i odpowiadać z wolnej stopy. W Polsce jest to środek zapobiegawczy, który ma gwarantować stawiennictwo na każde wezwanie organu. Ma też zabezpieczać przed utrudnieniem...

Pokrzywdzony a postępowanie karne

Z pozoru wydaje się, że postępowanie karne skupione jest na osobie podejrzanego (oskarżonego) – sprawcy czynu zabronionego. Rzeczywiście celem postępowania jest ukaranie takiej osoby. Jednak oskarżony nie jest jedyną stroną procesu. Poza oskarżycielem publicznym...

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Każdy posiadający wiarygodną informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ma prawo, a czasem i obowiązek, zawiadomić o tym organy ścigania. Może to zrobić zarówno pokrzywdzony jak i świadek przestępstwa. Fakt ten zgłasza się na komisariacie Policji albo w...

Jakie są skutki niedoręczenia aktu oskarżenia?

W akcie oskarżenia zawierają się podstawowe informacje, które wyjaśniają zakres i przedmiot oskarżenia, kwalifikację prawną zarzucanego czynu, dowody zebrane przez oskarżyciela i uzasadnienie oskarżenia. Zdarza się, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu....

ŚLEDŹ NAS NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ NAS NA: