Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zaufaj doświadczonej kancelarii adwokackiej z Warszawy.

Główne specjalizacje

Nasza kancelaria świadczy profesjonalne usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniu karnym, karno-gospodarczym i karno-skarbowym. Zajmujemy się kompleksową obroną osób fizycznych zarówno w postępowaniach przygotowawczych, jak i w postępowaniach przed sądami – powszechnym i Sądem Najwyższym. Reprezentujemy także pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Podejmujemy się obrony osób fizycznych w postępowaniach karno-skarbowych, które wszczynane są przez Prokuraturę, Urząd Skarbowy, Inspektorat Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Straż Graniczną, Policję, ABW czy CBA.

W razie potrzeby stosujemy dodatkowe instytucje prawne, jak odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Pomagamy również w postępowaniach wykonawczych, w sprawach o wykroczenia oraz o zadośćuczynienie.

Kompleksowa obrona osób fizycznych i przedsiębiorców w sprawach karnych. Reprezentacja pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Szybka pomoc: tymczasowe aresztowanie.

Dlaczego my?

Zaufaj doświadczonemu zespołowi.

Szeroki zakres usług

Reprezentujemy przed sądami i urzędami osoby fizyczne, jak również przedsiębiorców. Od lat specjalizujemy się z szeroko pojętego Prawa Karnego. 

Wiedza i doświadczenie

Studia doktoranckie z prawa karnego pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego, 6 lat pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Indywidualne podejście

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, poświęcając danej sprawie tyle czasu, ile tego wymaga. Przywiązujemy dużą wagę do wysokiego standardu usług i odpowiedniej komunikacji z klientami.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś.

Blog Kancelarii

Przedawnienie przestępstwa czyli ustanie karalności

Przedawnienie przestępstwa czyli jego karalności, polega na tym, że po upływie określonego czasu od chwili popełnienia przestępstwa sprawca unika odpowiedzialności karnej za jego popełnienie. Terminy przedawnienia są proporcjonalne do wagi przestępstwa. Istotne jest...

Kiedy śledztwo a kiedy dochodzenie?

Postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy popełnione zostało przestępstwo. Wyjaśniane są jego okoliczności oraz zbierane dowody. Następnym krokiem jest skierowanie aktu oskarżenia do Sądu bądź wydanie...

Udział w bójce jako przestępstwo z art. 158kk

Udział w bójce jest kwalifikowane jako przestępstwo z art. 158kk. Czyn ten cechuje się daleko idącą specyfiką. Z pewnych względów – możliwe że wynikających z podyktowanych trudnościami w ustaleniu konkretnego zachowania poszczególnych uczestników – umożliwia on...

ŚLEDŹ NAS NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ NAS NA: