Przestępstwo paserstwa (art. 291 k.k.)

Data: 12 grudnia 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

PaserstwoPaserstwo powszechnie kojarzy się ze skupowaniem rzeczy kradzionych. W istocie jest to jednak obrót rzeczami, które pochodzą z nielegalnych źródeł. Przestępstwo to jest opisane w art. 291 kodeksu karnego.

Osoba, która nabywa, pomaga zbyć lub przyjmuje rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadkach mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Przestępstwo paserstwa można popełnić na cztery różne sposoby: nabywając rzecz, przyjmując rzecz, pomagając zbyć rzecz lub pomagając ukryć rzecz. Nie ma przy tym znaczenia czy pomoc w zbyciu czy ukryciu rzeczy była skuteczna. Poza tym samo zbycie czy ukrycie rzeczy kradzionej nie jest przestępstwem. To zachowanie niejako wliczone w karę za popełnienie przestępstwa kradzieży czy rozboju.

Paserstwo to w zasadzie obrót rzeczy. Przestępstwo to może dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Co ciekawe, jeśli wartość danej rzeczy nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, wówczas ma miejsce nie przestępstwo, a jedynie wykroczenie zgodnie z art. 122 kodeksu wykroczeń.

W przypadku paserstwa kluczowe znaczenie ma pochodzenie rzeczyz czynu zabronionego. Nie ma większego znaczenia natomiast rodzaj tego czynu. Może być to zarówno zwykła kradzież, jak i brutalny rozbój.

Rzecz zdobyta na skutek czynu zabronionego zawsze już pozostaje skażona, nawet jeśli na przestrzeni danego okresu czasu kilka razy zmieni właściciela. Wówczas ostatni nabywca odpowiada za paserstwo zgodnie z art. 291 k.k., o ile wiedział o pochodzeniu rzeczy.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.