Przestępstwo paserstwa (art. 291 k.k.)

Data: 12 grudnia 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

PaserstwoPaserstwo powszechnie kojarzy się ze skupowaniem rzeczy kradzionych. W istocie jest to jednak obrót rzeczami, które pochodzą z nielegalnych źródeł. Przestępstwo to jest opisane w art. 291 kodeksu karnego.

Osoba, która nabywa, pomaga zbyć lub przyjmuje rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadkach mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Przestępstwo paserstwa można popełnić na cztery różne sposoby: nabywając rzecz, przyjmując rzecz, pomagając zbyć rzecz lub pomagając ukryć rzecz. Nie ma przy tym znaczenia czy pomoc w zbyciu czy ukryciu rzeczy była skuteczna. Poza tym samo zbycie czy ukrycie rzeczy kradzionej nie jest przestępstwem. To zachowanie niejako wliczone w karę za popełnienie przestępstwa kradzieży czy rozboju.

Paserstwo to w zasadzie obrót rzeczy. Przestępstwo to może dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Co ciekawe, jeśli wartość danej rzeczy nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, wówczas ma miejsce nie przestępstwo, a jedynie wykroczenie zgodnie z art. 122 kodeksu wykroczeń.

W przypadku paserstwa kluczowe znaczenie ma pochodzenie rzeczyz czynu zabronionego. Nie ma większego znaczenia natomiast rodzaj tego czynu. Może być to zarówno zwykła kradzież, jak i brutalny rozbój.

Rzecz zdobyta na skutek czynu zabronionego zawsze już pozostaje skażona, nawet jeśli na przestrzeni danego okresu czasu kilka razy zmieni właściciela. Wówczas ostatni nabywca odpowiada za paserstwo zgodnie z art. 291 k.k., o ile wiedział o pochodzeniu rzeczy.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *