Jakie są skutki niedoręczenia aktu oskarżenia?

W akcie oskarżenia zawierają się podstawowe informacje, które wyjaśniają zakres i przedmiot oskarżenia, kwalifikację prawną zarzucanego czynu, dowody zebrane przez oskarżyciela i uzasadnienie oskarżenia. Zdarza się, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu....

Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych

Od początku 2018 roku obowiązuje podatek od nieruchomości komercyjnych. Jest to jeden z wielu kroków, jakie podjął rząd, aby z jednej strony zrównać wobec prawa podmioty gospodarcze różnej wielkości, a z drugiej uszczelnić dziurę budżetową. Podatek od nieruchomości...

Umorzone wierzytelności jako koszt uzyskania przychodu

Obwiązująca w polskim prawodawstwie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość, aby umorzone wierzytelności zostały zaliczone przez podatnika w koszt uzyskania przychodów. Aby jednak można było je do nich zaliczyć, muszą być spełnione pewne...

W jaki sposób odbywa się podział majątku wspólnego?

Obecnie do rozwodów dochodzi coraz częściej. Największym problemem niejednokrotnie jest wówczas podział majątku wspólnego. Jest kilka sposobów na wyjście z tej sytuacji. W zasadzie w chwili zawarcia związku małżeńskiego na mocy ustawy między małżonkami powstaje...