Nieodpowiednie zachowanie podczas demonstracji – z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć?

Data: 6 sierpnia 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Każdy uczestnik zgromadzenia publicznego powinien zachowywać się w sposób odpowiedzialny. Za skrajnie nieodpowiednie zachowanie w czasie manifestacji można nawet trafić za kratki.

W przypadku zgromadzeń trzeba zachować ostrożność, bo w takich warunków o konflikt z prawem nietrudno. Za znieważanie słowne czy na transparencie można dostać 2 lata więzienia, a 3 za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Kara 5 lat więzienia grozi za spowodowanie urazu trwającego dłużej niż 7 dni.

Demonstranci stosunkowo często dopuszczają się wykroczeń. Do nich według art. 63a kodeksu wykroczeń, zalicza się umieszczanie plakatów i afiszów w miejscu publicznym bez zgody jego zarządcy. Takie wykroczenie na ogół karane jest grzywną w wysokości od 20 do 5000 złotych. O wysokości grzywny decyduje sąd. Zamiast tego może on zasądzić karę ograniczenia wolności na miesiąc lub areszt od 5 do 30 dni.

Na demonstracjach może dojść również do naruszenia nietykalności cielesnej bez uszkodzenia ciała, co określa art. 217 par. 1 kodeksu karnego. Poszkodowany może wówczas złożyć prywatny akt oskarżenia, za który trzeba uiścić opłatę w wysokości 300 zł. Wysokość grzywny dla sprawcy waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Czasami sąd może nakazać kilkumiesięczną karę więzienia.

Podczas demonstracji często dochodzi do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego np. policjanta czy strażnika miejskiego będącego na służbie. To przestępstwo ścigane urzędu, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Można też otrzymać grzywnę w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Za doprowadzenie do rozstroju zdrowia pokrzywdzonego, a więc urazu ciała trwającego ponad 7 dni, grozi grzywna w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. Kara pozbawienia wolności może wynosić wówczas od 3 miesięcy do 5 lat (art. 157 par. 1 kodeksu karnego).

Karane jest też publiczne znieważanie osób trzecich. Za obelgę wymierzoną za pośrednictwem mediów grozi kara więzienia do roku. W tym przypadku granica między wolnością słowa a obrażaniem jest bardzo cienka.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *