Jak wygląda rozprawa karna w polskim sądzie?

Data: 27 lutego 2018

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Większość społeczeństwa widuje przebieg rozpraw karnych w filmach, najczęściej amerykańskich. Często są to atrakcyjne widowiska o wzniosłych przemowach, a nierzadko dochodzi podczas nich do niecodziennych zdarzeń. W rzeczywistości przebieg takich rozpraw jest z reguły dużo mniej atrakcyjny, a one same są żmudne.

Niezależnie od tego, jak przebiega rozprawa, jest to ważny element postępowania przed sądem. Może ona mieć wiele przerw i trwać wiele dni. Zazwyczaj jest to spowodowane potrzebą wypoczynku uczestników rozprawy, wezwania nowych świadków czy pojawieniem się nowych okoliczności, najczęściej wskutek przedstawienia nowych dowodów czy składania zeznań.

Rozprawa rozpoczyna się od wezwania na salę, którego dokonuje protokolant. Zainteresowani w sprawie wchodzą wówczas na salę. Tam w pierwszej kolejności sprawdzana jest obecność świadków, oskarżonych i pokrzywdzonych. Lista takich osób zależy oczywiście od charakteru postępowania.

Następnym krokiem jest odczytanie aktu oskarżenia przez prokuratora. W dalszej kolejności głos oddaje się oskarżonemu, który odpowiada na zarzuty i składa wyjaśnienia. Odpowiedź oskarżonego może ograniczyć się do jednego zdania, na przykład w przypadku nieprzyznania się do winy i odmowy składania zeznań, albo być dłuższa i zawierać przedstawienie wersji wydarzeń przez oskarżonego. Treść wypowiedzi oskarżonego zależy w znacznej mierze od przyjętej linii obrony.

Kolejnym etapem jest przedstawienie dowodów. Dowodami mogą być dokumenty, zdjęcia czy nagrania, jak również zeznania świadków. Sąd informuje strony o przeprowadzeniu dowodu z dokumentu i daje możliwość zapoznania się z nim stronom, jeśli wcześniej go nie znały. Często dochodzi do publicznego odczytania treści dowodów jak dokumenty czy protokoły przesłuchań.

Po przedstawieniu dowodów przychodzi czas na zeznania świadków. Mogą one być skierowane zarówno przeciwko jak i w obronie oskarżonego.

Dopiero potem przychodzi czas na mowy końcowe, które często są tak wzniosłe w filmach, a w rzeczywistości już niekoniecznie. Sąd udziela głosu obu stronom. W codziennej sądowej rzeczywistości jest to rodzaj podsumowania przebiegu zdarzeń, jaki wynika z przedstawionych dowodów. Oskarżyciel wymienia i podkreśla okoliczności, które świadczą na niekorzyść oskarżonego, natomiast obrona te, które z kolei świadczą na jego korzyść.

Powyższy opis jest w znacznej mierze uproszczony, gdyż postępowanie może, i z reguły tak jest, składać się z wielu rozpraw, na których dochodzi do analizy kolejnych dowodów. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku, który często jest odraczany przez sąd o siedem dni.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *