Działanie na szkodę spółki – odpowiedzialność karna

Data: 16 grudnia 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Działanie na szkodę spółki reguluje przepis art. 296 k.k.. Czyn ten nazywany jest także przestępstwem niegospodarności bądź nadużycia zaufania, ponieważ z zarzutami mierzą się głównie menadżerowie, którzy zarządzają cudzym majątkiem. Według tego przepisu, zachowaniem karalnym jest doprowadzenie – poprzez nadużycie udzielonych tym podmiotom uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku – do znacznej szkody majątkowej spółki.

Co nazywamy działaniem na szkodę spółki?

Działanie na szkodę spółki może być wynikiem przypadkowego lub celowego działania. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest w Polsce ani proste ani łatwe. W takich warunkach może dojść do sytuacji tak zwanego działania na szkodę spółki. Ryzykowne działania podejmowane przez spółkę powinny mieścić w granicach dozwolonego ryzyka. Owo ryzyko jest za każdym razem indywidualnie rozpatrywane przez sąd, ponieważ każda sprawa i jej okoliczności są inne.

Kto może działać na szkodę spółki?

W spółce istotne decyzje są podejmowane zazwyczaj przez członków rady zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, ewentualnie likwidatorów spółki. W przypadku gdy wspólnik spółki jest też w jej zarządzie, status wspólnika nie zwalnia go z odpowiedzialności. Takie osoby nie powinny podejmować działań, mogących w jakikolwiek sposób narazić firmę na szkodę. W przeciwnym wypadku mogą podlegać karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Rodzaje działań na szkodę spółki

  • prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka zarządu
  • nie płacenie podatków
  • przekraczanie uprawnień
  • fałszowanie danych i informacji o stanie i kondycji firmy
  • podejmowanie decyzji na szkodę spółki

Do działań na szkodę spółki należą na przykład:  zakup dużej ilości wadliwego towaru, jak i niedokonanie zakupu towarów pełnowartościowych po korzystnej cenie. Działanie na szkodę spółki to również niepoinformowanie o możliwości zawarcia korzystnego kontraktu lub podanie błędnych informacji na jego temat.

Odpowiedzialność karna

Regulacje Kodeksu spółek handlowych

Maksymalna kara pozbawienia wolności to rok. Dodatkowo często w ramach artykułów 586-595 KSH mówi się także o każe grzywny lub ograniczenia wolności.

Regulacje Kodeksu Karnego

Według art. 296 Kodeksu Karnego z kolei, działanie na szkodę spółki jest traktowane jako przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu i nadużycie zaufania.

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Z pewnością wyższej karze podlegać będą osoby, działające umyślnie na szkodę firmy, natomiast sprawcy nieumyślnych działań które powinny były zachować należytą ostrożność na swoim stanowisku są zagrożone karą pozbawienia wolności do roku (KSH) oraz do 3 lat (KK).

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *