Co grozi za niezgłoszenie upadłości spółki?

W Kodeksie Spółek Handlowych przewidziano kilka przestępstw, które mogą być popełnione przez osoby zasiadające w organach spółek. Jedno z nich to niezgłoszenie w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki (art. 586 k.s.h.). Zgodnie z tym przepisem każdy, kto będąc...