Firmanctwo – odpowiedzialność karna

Firmanctwo pochodzi od słowa „firmant”, czyli osoby firmującej działalność gospodarczą, którą w rzeczywistości prowadzi inna osoba. Posługiwanie się w tym kontekście cudzym nazwiskiem bądź nazwą, mogą okazać się poważne, ponieważ jest to przestępstwo skarbowe. Firmant...

Co grozi za niezgłoszenie upadłości spółki?

W Kodeksie Spółek Handlowych przewidziano kilka przestępstw, które mogą być popełnione przez osoby zasiadające w organach spółek. Jedno z nich to niezgłoszenie w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki (art. 586 k.s.h.). Zgodnie z tym przepisem każdy, kto będąc...