Kara grzywny w Kodeksie karnym

Data: 13 listopada 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Kodeksowy wymiar kary grzywny uregulował ustawodawca, przez co grzywna wymierzana jest jedynie w granicach tzw. widełek. Jaki może być wymiar kary grzywny, kiedy może być ona orzeczona i czy jest możliwe wymierzenie kary grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności?

Podstawa prawna grzywny i jej miejsce w katalogu kar

Karę grzywny reguluje art. 32 pkt 1 Kodeksu karnego (dalej: k.k.) i stanowi najłagodniejszą karę w całym katalogu kar.

Szczegóły dotyczące kary grzywny znajdziemy w art. 33 k.k. i tak zgodnie z §1 k.k. grzywna wymierzana jest w stawkach dziennych oraz w określonej wysokości jednej stawki. Najniższą liczbą stawek dziennych jest dziesięć, a najwyższą pięćset czterdzieści, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli kara grzywny zostanie nadzwyczajnie obostrzona, to jej wysokość nie przekroczy osiemset dziesięciu stawek dziennych (art. 38 §2 k.k.).

Wysokość stawki dziennej grzywny

Jeżeli chodzi o wysokość stawki dziennej, to trzeba zwrócić uwagę, że w myśl art. 33 §3 k.k. jej wysokość została ustanowiona przez ustawodawcę i tak najniższa stawka dzienna wynosi dziesięć złotych, a najwyższa dwa tysiące złotych.

Co bierze się pod uwagę przy wymierzeniu kary grzywny ?

Przy ustalaniu stawki dziennej, bierze się pod uwagę

 • dochody sprawcy
 • warunki osobiste
 • stosunki majątkowe
 • możliwości zarobkowe

Czy kara grzywny może być wymierzona razem z karą pozbawienia wolności?

Tak, kara grzywny może zostać wymierzona łącznie z karą pozbawienia wolności, wówczas, gdy sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub korzyść osiągnął (art. 33 § 2 k.k.).

W jakich przypadkach może być wymierzona kara grzywny?

Kara grzywny może być orzeczona w przypadku sprawcy popełniającego jedno z poniższych przestępstw:

 • narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.)
 • nietrzeźwość (art. 178a k.k.),
 • niszczenie środowiska naturalnego (art. 181 k.k.),
 • naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.),
 • bigamia (art. 206 k.k.),
 • niealimentacja (art. 209 k.k.),
 • zniesławienie (art. 212 k.k.),
 • złośliwe naruszanie praw pracowniczych (art. 218 k.k.),
 • znieważenie funkcjonariusza (art. 226 k.k.) i inne.

Art. 37a k.k

Omawiając zagadnienie kary grzywny, nie można nie wspomnieć o treści art. 37a k.k., stanowiącego, że w przypadku przestępstwa zagrożonego jedynie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą ośmiu lat, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od jednego roku, to wtedy można orzec m.in. karę grzywny nie niższą niż sto stawek dziennych, jeśli równocześnie orzeka się środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że powyższej reguły nie stosuje się do sprawców, którzy działają w zorganizowanych grupach przestępczych czy sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *