Pomawianie przedsiębiorstwa – konsekwencje prawne

Data: 6 września 2017

l

Opublikowane przez: admin

Wszystko oparte jest na art. 26 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Osoby które rozpowszechniają niezgodne z prawdą informacje o przedsiębiorstwach, a w szczególności ich kierownikach, dyrektorach czy menedżerach, ale również ich usługach, towarach, cenach i tym podobnych podlegać będzie karze grzywny, lub nawet aresztu karnego.

Tym samym karom podlegają również osoby, które dla korzyści finansowych rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat swojego przedsiębiorstwa lub jego głównych przedstawicieli. Głównym celem podobnego działania jest zachowanie stabilności na rynku i nie wprowadzanie zamieszania w funkcjonowanie innych, konkurencyjnych przedsiębiorstw czy też samych klientów.

Podlegającymi karze informacjami są wiadomości nieprawdziwe oraz wprowadzające w błąd.

Zarzutu nie można natomiast postawić osobie, która nie miała na celu zaszkodzić danemu przedsiębiorstwu. Mowa tutaj głównie o informacjach o charakterze ocennym oraz obiektywnym ocenianiu rynku. Najczęściej karani są więc przedsiębiorcy, którzy rozgłaszają nieprawdziwe informacje w celu osłabienia konkurencji. Nie ma natomiast znaczenia fakt, czy rozpowszechnione informacje ostatecznie komukolwiek zaszkodziły, czy też nie.

Sytuacja bardzo podobnie wygląda w sytuacji, kiedy oczernienie przedsiębiorstwa ma na celu przyniesienie zysków osobie która to robi bądź osobom trzecim. W tym wypadku natomiast winnymi są nie tylko sami przedsiębiorcy, ale również inne osoby, których działania miały na celu pozyskanie korzyści majątkowych. Karze podlegają zarówno osoby, które doprowadziły skutku swoje działania, jak i te, którym się to nie powiodło. Nie musi dojść do określonego przepływu czy pozyskania majątku.

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *