Zmiany w kodeksie drogowym. Wyższe mandaty.

Data: 12 sierpnia 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

mandaty 2021 zmianyRząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, w którym znajdziemy między innymi zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych (do 30 tys. zł), a także powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

Grzywna może teraz wynieść nawet 30 tys. zł

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, która zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Podwyższona ma być również grzywna nakładana w postępowaniu mandatowym – do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. zł. Jeśli kierowca uiści mandat w czasie kontroli, wówczas jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 %.

Nowością z kolei jest kara grzywny w kwocie minimum 1,5 tys. zł w sytuacji uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Zmianami objęte zostaną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obniżenie stawki OC dla kierowcy jeżdżącego bezpiecznie

Do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych zostaną dodane informacje o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe będą mogły zaoferować niższe składki kierowcom jeżdżącym bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie zakładom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń ma w obowiązku natychmiast usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Wyzerowanie punktów karnych dopiero po 2 latach

Usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego będzie zależne od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych (obecnie maksymalna liczba punktów wynosi 10).

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Projekt ma znacząco usprawnić postępowanie w sprawie renty, która  przyznawana jest osobom najbliższym gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku umyślnego przestępstwa. W myśl dotychczasowych przepisów nie dochodziło do koordynacji między postępowaniem karnym i cywilnym w sprawie renty po zmarłym, co było bardzo niekorzystne zwłaszcza dla osób małoletnich lub z niepełnosprawnościami, które straciły opiekuna.

W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Większa ochrona pieszych

Minimalną grzywną za między innymi wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 24 miesięcy sprawca ponowi takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie minimum 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, w grę może wejść także zakaz prowadzenia pojazdów.

Podwyższenie kar dla kierowców po alkoholu

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka ma podlegać karze aresztu bądź grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

Zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet mandatu karnego. Zdecydowanie zwiększy to nieuchronność kary i egzekucji grzywien, które nakładane są za popełnione wykroczenia drogowe.

Będzie bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Do najczęstszych przyczyn tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych należą: objechanie, ominięcie opuszczonej zapory lub półzapory, wjechanie lub wejście na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Za takie wykroczenia będziemy mogli otrzymać grzywnę w wysokości 2 tys. zł.

Surowsza kara za nieposiadanie prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni podobne wykroczenie, kara grzywny wyniesie minimum 2 tys. zł.

Odbudowa dróg dzięki pieniądzom z mandatów

Nowością w Prawie o ruchu drogowym jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowę lub przebudowę dróg krajowych, co ma przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *