Z jakimi konsekwencjami trzeba liczyć się po ucieczce z miejsca wypadku?

Data: 19 lipca 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Ucieczka z miejsca wypadku nie stanowi samodzielnego przestępstwa, jest jednak podstawą do nadzwyczajnego zaostrzenia kary. Na jej skutek można stracić prawo jazdy oraz trafić za kratki. Trzeba też wiedzieć, że nie każde oddalenie się z miejsca wypadku jest przestępstwem.

Na mocy art. 44 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku drogowym, w którym są osoby ranne, ma obowiązek pozostać na miejscu, a jeśli w celu wezwania pogotowania lub policji musiał oddalić się, powinien powrócić na miejsce wypadku.

Bardzo często osoby uciekające nie wiedzą, że ubezpieczyciel może domagać się zwrotu odszkodowania za uszkodzony pojazd, jeśli sprawca uciekł z miejsca wypadku. Jednak nie każde oddalenie się z miejsca wypadku to ucieczka. Ucieczka to sytuacja, w której sprawca szybko opuścił miejsce zdarzenia bez zamiaru powrotu, tak aby go nie zauważono.

Sama ucieczka z miejsca wypadku nie stanowi samodzielnego przestępstwa. Jest natomiast okolicznością, która może spowodować zwiększenie wymiaru kary. Sąd traktuje takiego sprawcę tak samo jak tego pozostającego w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem środków odurzających, w przypadku przestępstw takich jak:

  • spowodowanie katastrofy,
  • sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy,
  • spowodowanie wypadku, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć jego uczestnika.

Zaostrzenie kary polega wówczas na wymierzeniu kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo w wymiarze od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w przypadku przestępstw określonych w art. 177 par. 2 w wysokości nie mniejszej niż 2 lata do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

W przypadku ucieczki z miejsca wypadku trzeba się też liczyć z możliwością utraty prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów na okres minimum 3 lat, jeśli sprawca zbiegł z miejsca przestępstwa określonego w art. 173, 174 lub 177. Jeśli sprawca dodatkowo był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających sąd ma obowiązek zasądzenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Poza tym ucieczka z miejsca zdarzenia niekiedy wiąże się też z popełnieniem przestępstwa nieudzielenia pomocy na mocy art. 162 par. 1 k.k. Za to grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Fot. Arkadiusz Sikorski (CC BY-ND 2.0), Flickr

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *