Wypadek – przestępstwo w kodeksie karnym

Data: 26 maja 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Przepisem, który opisuje przestępstwo spowodowania wypadku drogowego jest przepis art. 177 kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157, § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.”

Czy wypadek drogowy zawsze jest przestępstwem?

Nie każdy wypadek jest przestępstwem. Element decydujący o zakwalifikowaniu wypadku jako przestępstwo to jego skutek, czyli obrażenia odniesione przez osobą poszkodowaną. Muszą to być obrażenia naruszające czynności narządu w ciele lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż tydzień. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawcy wypadku grozi odpowiednio wyższa sankcja karna (art. 177 § 2 k.k.).

Często występujące kolizje drogowe, nawet te wyglądające dość groźnie, w których odniesione przez inne osoby obrażenia są stosunkowo niegroźne, traktowane są zazwyczaj jako wykroczenia. Oczywiście nie wyklucza to możliwości ubiegania się o odszkodowanie za doznane straty.

Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 177 § 2 k.k

Cięższy wariant wypadku komunikacyjnego to sytuacja, w wyniku której dochodzi do śmierci innej osoby lub do wywołania u niej „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” (pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub wywołanie innego ciężkiego kalectwa, choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.)

Popełnienie czynu z art. 177 § 2 k.k. zagrożone jest karą pobawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Art. 177 § 1 k.k. – spowodowanie uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego

Łagodniejsza forma przestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego obejmuje te wypadki drogowe, które wywołały obrażenia trwające powyżej 7 dni u innej osoby niż sam sprawca, lecz nie na tyle poważne by można by było je zakwalifikować jako „ciężkie”. Do tej grupy zaliczać się będą na przykład złamania, skręcenia, zwichnięcia oraz czasowe niedowłady kończyn.

Czyny tego typu również zagrożone są karą pozbawienia wolności – lecz jedynie do lat 3 i bez dolnej granicy kary.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *