Witam na moim blogu.

Co oczywiste tematyka blogu związana będzie z prawem w różnych jego aspektach. Spróbuję w nim poruszyć od strony praktycznej ciekawe tematy i zagadnienia z różnych dziedzin prawa, w tym zwłaszcza prawa karnego, jako materii, z którą w szczególności związana jest moja praca zawodowa.  Postaram się w jasny i zrozumiały sposób  przedstawić problematykę różnego rodzaju przestępstw, a także udzielić rad, które mogą być pomocne dla osób zainteresowanych.

Poruszane tematy w miarę rozwoju bloga rozciągać się też będą na prawo cywilne, w tym także prawo rodzinne i gospodarcze, w różnych jego aspektach.

 

Jedna, bardzo ważna uwaga:
przedmiotowy blog powstał po to, żebyście wszyscy Państwo mogli – bez jakiejkolwiek różnicy i wyjątków – uzyskać niezbędną i podstawową wiedzę w danych sprawach. Podkreślam – podstawową – albowiem odpowiedzi na Państwa zapytania na tym blogu – z oczywistych względów – nigdy nie będą stanowiły swoistej i kompleksowej porady prawnej. Przedstawione przez Państwa informacje zazwyczaj nie są wystarczające do oceny danej sytuacji. Taką możliwość daje bowiem tylko i wyłącznie indywidualne spotkanie w Kancelarii i co z tym związane – pozyskanie niezbędnych informacji co do tematu sprawy jak również zapoznanie się z aktami sprawy. To z kolei pozwoli na podjęcie skutecznej obrony, względnie reprezentacji w danej  sprawie.
Z nabytego przeze mnie doświadczenia zawodowego oraz z praktyki procesowej wynika, że osoba reprezentowana przez obrońcę/pełnomocnika czuje się bezpieczniej a przede wszystkim, ma możliwość uniknięcia negatywnych skutków wynikających z niepełnej jednak wiedzy i braku doświadczenia. Wpływ na to ma niewątpliwie skomplikowany system obowiązujących w Naszym kraju norm prawnych, który w przeważającej ilości przypadków jest dla zwykłego obywatela niezrozumiały i częstokroć nieczytelny. W swojej pracy zawodowej walczę bezwzględnie o interesy Klienta ,uznając, że każdy z Nas jest równy wobec prawa, zaś osoby nie mogące (z różnych przecież względów) uzyskać pomocy profesjonalisty, winny taką pomoc bezwzględnie uzyskać od Państwa i to za darmo!!!
Pamiętaj więc zawsze o tym, że w każdej sytuacji  i w każdej chwili możesz poprosić organ procesowy o ustanowienie dla Ciebie obrońcy lub pełnomocnika procesowego z urzędu w celu ochrony/obrony swoich praw. Stanie się tak oczywiście w sytuacji, gdy wykażesz dostatecznie, że nie stać Cię na opłacenie takiej osoby z własnych środków.
Reasumując, to zatem, jak potoczy się Twoje postępowanie sądowe, a co za tym idzie, jak wyglądać będzie Twoja przyszła sytuacja procesowa i co najważniejsze – Twoje przyszłe życie, zależeć będzie wyłącznie od Ciebie i podjętych przez Ciebie decyzji, starań oraz złożonych wniosków. Nikt nie będzie przecież postrzegał Ciebie, jako osobę nie znającą swoich praw i obowiązków, skoro zostałeś/aś o tym pouczony/a (jest to bezwzględnym obowiązkiem organów sprawiedliwości). W tym stanie rzeczy, w sposób idealny znajduje zastosowanie łacińska paremia wybrzmiewająca w następującym tonie: ,,ignorantia iuris nocet” czyli ,,nieznajomość prawa szkodzi”
Wszystkim odwiedzającym mojego bloga oraz stronę internetową służę dobrą radą.
Zapraszam zatem do przeglądania bloga i jednocześnie zachęcam do komentowania umieszczanych w nim wpisów, a także  zadawania pytań, na które postaram się odpowiedzieć.
Adwokat Adam Zaborski