Windykacja i postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Adwokata Adama Zaborskiego oferuje profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne będące skutecznym środkiem do odzyskania należności. Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń finansowych zarówno od osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą.

Dostarczamy skutecznych narzędzi do odzyskiwania należności oraz podpowiadamy jak odpowiednio postępować z dłużnikami.

Pomagamy tym, którzy mają już weszli na długą drogę do zaspokojenia swoich roszczeń, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją walkę o odzyskanie należności.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów; zapewniamy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu należności problematycznych, które wynikają z tytułów wykonawczych, nakazów zapłaty, umów cywilno-prawnych, niezapłaconych faktur, kontraktów, wynajmu, oraz w innych przypadkach.

  • przygotowujemy profesjonalne wezwania do zapłaty
  • kontaktujemy się z dłużnikami i przeprowadzamy negocjacje
  • opracowujemy i egzekwujemy programy dobrowolnych spłat
  • prowadzimy pełną obsługę prawną windykacji
  • reprezentujemy przed sądem
  • uzyskujemy na drodze sądowej tytuły wykonawcze
  • zabezpieczamy wierzytelności
  • przygotowujemy wnioski egzekucyjne
  • wspomagamy komorników biorąc udział w czynnościach egzekucyjnych

W ramach postępowań egzekucyjnych przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz informacje o dłużniku, które konieczne są do wszczęcia egzekucji. Następnie przygotowujemy wniosek o wszczęcie egzekucji, kierując sprawę do Kancelarii Komorniczej. Nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego, wspierając pracę komornika dzięki posiadanym informacjom na temat dłużnika.

 

Windykacja pożyczek prywatnych

Świadczymy pomoc prawną dotyczącą windykacji pożyczek prywatnych. Pomagamy odzyskiwać długi od osób fizycznych dzięki środkom takim jak: mediacja, czynności przedprocesowe, reprezentacja Klienta na etapie sądowym i egzekucyjnym.

 

Windykacja należności z obligacji korporacyjnych

Prowadzimy windykację należności z obligacji korporacyjnych, niebędących już obsługiwanymi przez emitentów. Między obligatariuszem a emitentem obligacji powstaje stosunek prawny, gdzie emitent staje się dłużnikiem obligatariusza.

Windykując roszczenia z obligacji korporacyjnych, oferujemy pomoc prawną w zakresie działań polubownych, jak i przez postępowanie sądowe oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Windykacja należności dotyczących umów o roboty budowlane

Reprezentujemy podwykonawców, inwestorów oraz generalnych wykonawców. Procesy sądowe, które dotyczą roszczeń z umów o roboty budowlane to sprawy w większości skomplikowane, którymi zajmujemy się kompleksowo. Posiadamy doświadczenie w egzekwowaniu kar umownych wynikających z przekroczenia ustalonych terminów lub niewłaściwego wykonania umów o roboty budowlane.