Termin do wniesienia pozwu

Data: 16 marca 2013

l

Opublikowane przez: Adam Zaborski

Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić w każdym czasie, gdy przedsiębiorca wykorzystuje to postanowienie w obrocie z konsumentami. Istotne jest, że z żądaniem takim można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć miesięcy. Wynika to wprost z treści art. 479(39) Kodeksu postępowania cywilnego.

Tak więc nawet w sytuacji, gdy pozwany zaniechał stosowania wzorca, w którym zawarte były niedozwolone postanowienia umowne, możliwe jest wytoczenie powództwa i wydanie orzeczenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem jest zachowanie sześciomiesięcznego terminu między zaniechaniem używania wzorca a wytoczeniem powództwa.

Termin ten ma charakter prekluzyjny. Nie ulega więc przedłużeniu ani przywróceniu. Powództwo zaś wytoczone po upływie powyższego terminu powinno zostać przez Sąd oddalone.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Adam Zaborski

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *