Termin do wniesienia pozwu

Data: 16 marca 2013

l

Opublikowane przez: Adam Zaborski

Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić w każdym czasie, gdy przedsiębiorca wykorzystuje to postanowienie w obrocie z konsumentami. Istotne jest, że z żądaniem takim można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć miesięcy. Wynika to wprost z treści art. 479(39) Kodeksu postępowania cywilnego.

Tak więc nawet w sytuacji, gdy pozwany zaniechał stosowania wzorca, w którym zawarte były niedozwolone postanowienia umowne, możliwe jest wytoczenie powództwa i wydanie orzeczenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem jest zachowanie sześciomiesięcznego terminu między zaniechaniem używania wzorca a wytoczeniem powództwa.

Termin ten ma charakter prekluzyjny. Nie ulega więc przedłużeniu ani przywróceniu. Powództwo zaś wytoczone po upływie powyższego terminu powinno zostać przez Sąd oddalone.

Opublikowane przez Adam Zaborski

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *