Prawo rodzinne

Profesjonalna obrona i reprezentacja w sprawach rodzinnych 
+48 500 427 274

Jedną z głównych gałęzi prawa, którą zajmuje się Kancelaria Adwokata Adama Zaborskiego jest prawo rodzinne. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw rozwodowych, dotyczących ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalaniem, ograniczaniem i zakazami kontaktów z dzieckiem oraz rozstrzyganiem w kluczowych sprawach dotyczących dzieci. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących podziału majątku, zniesienia współwłasności i rozliczania poniesionych nakładów – w przypadku zniesienia wspólności majątkowej, a także rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu.

Nasze doświadczenie, szeroka wiedza i zaangażowanie pomagają wspierać naszych Klientów, umożliwiając łatwiejsze przejście przez trudne życiowe chwile.  Jednocześnie jako profesjonaliści dokonujemy rzetelnej analizy danej sytuacji dbając, by nasi Klienci uniknęli błędów podczas trwania procesu.

Sprawy rozwodowe i separacje

Reprezentujemy Klientów podczas negocjacji w sprawach dotyczących rozwodu oraz podczas postępowania w sądzie. Pomagamy w uregulowaniu spraw pomiędzy rodzicami, między którymi dochodzi do rozwodu, a dziećmi (kwestie alimentacyjne, ustalenia władzy rodzicielskiej, kontaktów dzieci z rodzicem pozbawionym prawa do opieki na co dzień). Pomagamy również w sprawach o podział majątku.

 • pozwy o rozwód (bez orzekania lub z orzekaniem o winie), także w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Polski
 • sporządzanie odpowiedzi na pozwy rozwodowe
 • zabezpieczanie alimentów, kwestie kontaktowania się z dzieckiem podczas trwania procesu
 • kwestie zabezpieczania kosztów utrzymania
 • mediacja

Rozdzielność majątkowa

Doradztwo w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej, sporządzenie pozwu, reprezentowanie przed sądem, pomoc przy załatwianiu formalności u notariusza (przy zgodności obojga małżonków).

Podział majątku

Pomoc w kwestii podziału majątku, zarówno przed notariuszem (zgodność małżonków) jak i przed sądem.

 • pozew dotyczący podziału majątku
 • ustalanie udziałów w majątku wspólnym
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka
 • kwestie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny (zwroty, rozliczenia małżonków)

Kwestie alimentacyjne

 • negocjacje w sprawach o alimenty
 • pozwy dotyczące zasądzania alimentów, zmiany w zobowiązaniach alimentacyjnych
 • zabezpieczanie roszczeń alimentacyjnych
 • reprezentowanie przed sądem

Sprawy dotyczące dzieci

 • sprawy z zakresu ustalania władzy rodzicielskiej (jej ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie)
 • ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi
 • kwestie rozporządzania przez rodziców majątkiem dziecka
 • uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • kwestie alimentacyjne w związku z ustaleniem ojcostwa

ŚLEDŹ MNIE NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ MNIE NA: