Prawo cywilne

Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z dziedziny jaką jest prawo cywilne. Obsługujemy klientów indywidualnych posiadających status podmiotów fizycznych.

Wiele prowadzonych przez nas spraw dotyczy prawa spadkowego. Zajmujemy się sprawami bezpośrednio związanymi z dziedziczeniem (automatyczne oraz na podstawie testamentów zmarłych). Aktywnie uczestniczymy w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, zrzeczenia się spadku oraz jego podziału pomiędzy uprawnionych spadkobierców. Pomagamy także w sporządzaniu testamentów.

Zajmujemy się także sprawami o zasiedzenie oraz pomocą w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących praw majątkowych (ustanowienie lub zniesienie współwłasności).

Bierzemy udział w sprawach dotyczących rozliczenia należności (różnego typu umowy, procesy odszkodowawcze. Zajmujemy się również rozstrzyganiem odpowiedzialności oraz kwestiami wypłacalności z tytułu gwarancji czy rękojmi.

Windykacja należności

Kancelaria Adwokata Adama Zaborskiego dysponuje szerokim doświadczeniem w efektywnym odzyskiwaniu należności od osób opóźniających się z zapłatą długów czy od nieuczciwych kontrahentów. Szybko i sprawnie analizujemy występujące problemy prawne, które mogą pojawić się na ścieżce odzyskiwania długów. Przygotowujemy wezwania do zapłaty i sprawnie kierujemy daną sprawę na drogę sądową.

Dzięki egzekucji należności (sądowy nakaz zapłaty) przyczyniamy się do skutecznego odzyskania pieniędzy (komornik poinformowany jest automatycznie o obszarach egzekucji).

Sprawy o bezpodstawne roszczenie o zapłatę

  • reprezentujemy stronę przed sądem
  • sporządzamy skargi na czynności komornicze
  • sporządzamy powództwa przeciwegzekucyjne

Korzystając z usług naszej kancelarii zawsze liczyć można dodatkowo na fachowe doradztwo prawnicze mające odzwierciedlenie w sprawnym procesie sądowym.

Prawo zobowiązań

  • analiza i opiniowanie umów cywilno- prawnych
  • opracowywanie umów uwzględniających potrzeby klientów oraz zabezpieczające ich interesy
  • tworzenie umów sprzedaży, zlecenia, najmu, o dzieło, współpracy handlowej, deweloperskich, z zakresu prawa pracy i umowy spółek prawa handlowego
  • dochodzenie roszczeń, które wynikają z zawartych umów
  • postępowania sądowe nakazowe, upominawcze, uproszczone, gospodarcze, konsumenckie

Ochrona dóbr osobistych

Prowadzimy doradztwo związane z ochroną dóbr osobistych (renoma, wizerunek, prywatność) zarówno jeśli chodzi o płaszczyznę transakcyjną, jak i sporną. W postępowaniach spornych prowadzimy działania po stronie powoda, jak również pozwanego.