Prawo cywilne

Profesjonalna obrona i reprezentacja w sprawach cywilnych 
+48 500 427 274

Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z dziedziny jaką jest prawo cywilne. Obsługujemy klientów indywidualnych posiadających status podmiotów fizycznych.

Wiele prowadzonych przez nas spraw dotyczy prawa spadkowego. Zajmujemy się sprawami bezpośrednio związanymi z dziedziczeniem (automatyczne oraz na podstawie testamentów zmarłych). Aktywnie uczestniczymy w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, zrzeczenia się spadku oraz jego podziału pomiędzy uprawnionych spadkobierców. Pomagamy także w sporządzaniu testamentów.

Zajmujemy się także sprawami o zasiedzenie oraz pomocą w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących praw majątkowych (ustanowienie lub zniesienie współwłasności).

Bierzemy udział w sprawach dotyczących rozliczenia należności (różnego typu umowy, procesy odszkodowawcze. Zajmujemy się również rozstrzyganiem odpowiedzialności oraz kwestiami wypłacalności z tytułu gwarancji czy rękojmi.

Korzystając z usług naszej kancelarii zawsze liczyć można dodatkowo na fachowe doradztwo prawnicze mające odzwierciedlenie w sprawnym procesie sądowym.

 

Prawo zobowiązań

  • analiza i opiniowanie umów cywilno-prawnych
  • opracowywanie umów uwzględniających potrzeby klientów oraz zabezpieczające ich interesy
  • tworzenie umów sprzedaży, zlecenia, najmu, o dzieło, współpracy handlowej, deweloperskich, z zakresu prawa pracy i umowy spółek prawa handlowego
  • dochodzenie roszczeń, które wynikają z zawartych umów
    postępowania sądowe nakazowe, upominawcze, uproszczone, gospodarcze, konsumenckie
  • ochrona dóbr osobistych

Prowadzimy doradztwo związane z ochroną dóbr osobistych (renoma, wizerunek, prywatność) zarówno jeśli chodzi o płaszczyznę transakcyjną, jak i sporną. W postępowaniach spornych prowadzimy działania po stronie powoda, jak również pozwanego. 

Powyższy zakres spraw nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została wymieniona, skontaktuj się z naszą Kancelarią w celu doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo cywilne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Cały zakres świadczonej pomocy prawnej znajdziesz na podstronie: Specjalizacje.

ŚLEDŹ MNIE NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ MNIE NA: