Odszkodowania

Profesjonalna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań 
+48 500 427 274

Ilość kolizji i wypadków komunikacyjnych w Polsce stale rośnie, toteż coraz większą rolę odgrywa odszkodowanie będące rekompensatą szkód, które są konsekwencją zdarzeń drogowych. Kancelaria Adwokacka Adam Zaborski od wielu lat z sukcesami świadczy pomoc osobom dotkniętym takimi sytuacjami. Dzięki naszej szerokiej wiedzy i dużemu doświadczeniu w tego typu sprawach, dajemy gwarancję skuteczności w dochodzeniu jak najwyższego odszkodowania.

 

Czym jest odszkodowanie?

Jest ono świadczeniem, mającym za zadanie zrekompensować uszczerbek pokrzywdzonego w wyniku zdarzenia, które wywołało określoną szkodę, np. w okolicznościach wypadku drogowego.

Co niezwykle istotne, wysokość odszkodowania powinna pokrywać prócz faktycznie poniesionej szkody, również tzw. utracone korzyści, będące wszystkim tym, co poszkodowany mógłby uzyskać, a nie uzyska z powodu zaistniałego zdarzenia.

 

Odszkodowanie po wypadku samochodowym

Odszkodowanie za wypadek uzyskujemy jedną z dwóch dróg:

– od zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku drogowego ma zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC),

bezpośrednio od sprawcy nawet jeśli nie posiada ubezpieczenia.

Możliwe jest oczywiście również dochodzenie roszczeń od obu podmiotów jednocześnie. W tej sytuacji jednak odpowiedzialność zaspokojenia roszczeń poszkodowanego przez którykolwiek z wymienionych podmiotów zwalnia z tego obowiązku drugi.

 

Odszkodowanie z OC

Dochodzenie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku drogowego bądź kolizji drogowej jest najszybszą i najskuteczniejszą opcją.

Podstawą wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego może być:

  • własne ustalenie zakładu ubezpieczeniowego – decyzja ubezpieczyciela,
  • ugoda zawarta z uprawnionym do odszkodowania,
  • prawomocny wyrok sądu

Komu należy się odszkodowanie z OC?

Odszkodowanie z OC przysługuje osobom będącym tzw. bezpośrednio poszkodowanymi (nie tylko kierowcom, ale także pasażerom czy rowerzystom). Dochodzenie odszkodowania powypadkowego oraz zadośćuczynienia za krzywdę w przypadku śmiertelnego wypadku komunikacyjnego przysługuje też osobom najbliższym zmarłego.

 

Szkoda na mieniu

Odszkodowanie w przypadku wypadków drogowych będzie w tym wypadku dotyczyć kosztów napraw uszkodzonego pojazdu jak też zniszczonego ubrania, kasku, bądź telefonu osobistego.

 

Szkoda na osobie

Zgodnie z Art. 444 KC poszkodowany może dochodzić wszelkich kosztów, które wynikają z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Przykładowymi kosztami związanymi ze szkodą na osobie w orzecznictwie sądów mogą być na przykład:

  • pobyt w szpitalu
  • usługi lekarzy – specjalistów
  • lekarstwa
  • protezy, aparaty słuchowe, wózek inwalidzki
  • przewóz chorego do szpitala

Osoba poszkodowana może żądać od sprawcy wyłożenia z góry sumy niezbędnej do pokrycia kosztów leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumy niezbędnej do pokrycia kosztów przygotowania do innego zawodu.

 

Zadośćuczynienie

Jest to odszkodowanie dotyczące doznanej krzywdy, które obejmuje cierpienia fizyczne i psychiczne jakich doznał poszkodowany wskutek zdarzenia drogowego. Wysokość zadośćuczynienia wyliczana jest odpowiednio do całego szeregu okoliczności towarzyszących zdarzeniu i następujących po jego wystąpieniu. (np. zakres uszkodzeń ciała, czas trwania uszczerbku na zdrowiu).

 

Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Już na podstawie toczącego się postępowania karnego, zgodnie z Art. 46 KK, w razie skazania sąd może orzec względem sprawcy przestępstwa drogowego obowiązek naprawienia szkody w całości bądź w części albo nawiązkę.

Gdy jednak na drodze karnej nie dojdzie do zasądzenia odszkodowania, albo nie będzie ono w całości pokrywać doznanej w wyniku wypadku szkody, poszkodowany ma prawo wystąpić przeciwko sprawcy na drogę cywilną.

Nasza kancelaria oferuje porady prawne i obsługę prawną we wszelkich sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom ubezpieczeń i sprawcom wypadków drogowych. Pomagamy poszkodowanym w wypadkach drogowych w uzyskaniu od ubezpieczycieli najwyższych kwot odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu.

 

Powyższy zakres spraw nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została wymieniona, skontaktuj się z naszą Kancelarią w celu doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Odszkodowania to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Cały zakres świadczonej pomocy prawnej znajdziesz na podstronie: Specjalizacje.

ŚLEDŹ MNIE NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

ŚLEDŹ MNIE NA: