Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów czyli blokada alkoholowa

Data: 11 grudnia 2020

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Blokada alkoholowa i jej koszt

Blokada alkoholowa jest urządzeniem, które uniemożliwia uruchomienie silnika w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Koszt blokady (około 3000 zł) pokrywa wnioskodawca. Można również wynająć blokadę alkoholową za ok. 90 zł miesięcznie. Montaż to koszt oscylujący w granicach od 400 zł do nawet 2000 zł w zależności od modelu auta. Po montażu blokady samochód musi także odbyć przegląd w Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów, którego koszt to ok. 60 zł.

Zasady skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów spowodowanego jazdą po spożyciu alkoholu jest dopuszczone artykułem 182 a kodeksu karnego wykonawczego.

Wedle powyższego przepisu, jeśli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru (a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat), sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego pod postacią zakazu prowadzenia pojazdów, które nie mają na wyposażeniu blokady alkoholowej.

Oprócz powyższego, także zachowanie, właściwości i warunki osobiste sprawcy w czasie wykonywania środka karnego muszą uzasadniać przekonanie, iż prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie będzie stwarzać zagrożenia komunikacyjnego. Wobec sprawcy musi zachodzić tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna.

Pomocne mogą być w tym przypadku:

– uprzednia niekaralność

– pozytywne opinie z zakładu pracy

– brak problemów z alkoholem

– konieczność posiadania uprawnień ze względu na wykonywaną pracę

Sąd, który ocenia wniosek o blokadę alkoholową, bierze pod uwagę:

– postawę sprawcy, czyli to, w jaki sposób sprawca zachowywał się po popełnieniu przestępstwa np. czy chciał zadośćuczynić pokrzywdzonemu, starał się o naprawienie szkody czy wyraził skruchę.

– stan zdrowia sprawcy, jego cechy osobowościowe, warunki rodzinne i środowiskowe, to jak sprawca radzi sobie ze stresem

– czy w czasie wykonywania środka karnego sprawca przestrzegał porządku prawnego, czy nie nadużywał alkoholu,  czy starał się unikać środowisk patologicznych itp.).

Kiedy można starać się o blokadę alkoholową?

  • Przede wszystkim musi upłynąć co najmniej połowa okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.
  • Równie istotna jest pozytywna prognoza kryminologiczna wskazująca, że prowadzenie przez skazanego pojazdu w przyszłości nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Trzeba pamiętać, że spełnienie tych dwóch przesłanek powoduje jedynie, że sąd może, ale wcale nie musi przychylić się do naszego wniosku. Ważne jest poprawne uzasadnienie wniosku i przedstawienie stosownych dowodów. Warto zwrócić się do w tym przypadku do dobrego adwokata.

Sąd przychyla się do wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Co dalej?

Sprawca może kierować tylko pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, przez okres jaki pozostał mu do końca zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd po wydaniu postanowienia przesyła jego odpis właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, który po otrzymaniu informacji z sądu wydaje decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami.

Do prawa jazdy będzie dopisana informacja przez starostę o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. Wpis dokonywany jest z urzędu na okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku o blokadę alkoholową? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokat Adam Zaborski – tel: +48 500 427 274

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *