Skazanie bez rozprawy

Data: 1 września 2017

l

Opublikowane przez: admin

Skazanie bez rozprawySkazanie bez rozprawy polega na ustaleniu przez podejrzanego wraz z prokuratorem proponowanej kary za popełnione przestępstwo, w trakcie trwania postępowania przygotowawczego. Następnie prokurator złoży w sądzie odpowiedni wniosek i będzie ubiegać się o skazanie oskarżonego bez przeprowadzania procesu.

Jest to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy oskarżony przyznaje się do popełnionego czynu, a w trakcie wyjaśniania okoliczności i przebiegu przestępstwa nie pojawiają się żadne wątpliwości. Przyznanie się do winy musi zostać wykonane przez samego oskarżonego, nie może zrobić tego w jego imieniu obrońca reprezentujący sprawę. Za przyznanie do winy nie jest również uznawane samo ustalenie proponowanej kary z prokuratorem.

Prokurator występuje więc do sądu z wnioskiem o skazanie bez rozprawy podczas posiedzenia, zamiast z aktem oskarżenia. Ewentualne czynności wyjaśniające prowadzi się wówczas wyłącznie w niewielkim zakresie. Samo przyznanie się do winy przez oskarżonego nie zwalnia bowiem sądu i prokuratora ze zbadania sprawy i upewnienia się, że jest on rzeczywiście winien.

Jeżeli sąd zdecyduje się odrzucić wniosek prokuratora, nie można go już ponowić. Następuje więc wówczas rozprawa sądowa.

Uwzględnieniu wniosku może sprzeciwić się również pokrzywdzony, który zostaje powiadomiony o terminie posiedzenia, na którym będzie zapadała ostateczna decyzja sądu. Zarówno pokrzywdzony, jak i oskarżony oraz prokurator mają możliwość udziału w takim posiedzeniu, w niektórych przypadkach sąd zarządza nawet taki obowiązek.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie prowadzenia sprawy pojawią się wątpliwości, co do faktycznego popełnieniu zarzucanego czynu przez oskarżonego, sąd może odrzucić wniosek skazujący i przeprowadzić dodatkowe dochodzenie.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *