Rozszerzona prawomocność wyroku o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Data: 16 marca 2013

l

Opublikowane przez: Adam Zaborski

Zgodnie z treścią art. 479(43) Kodeksu postępowania cywilnego wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawomocny wyrok sądu ochrony konkurencji i konsumentów w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone z chwilą stosownego wpisu do rejestru wywiera skutek erga omnes. Występuje więc w tym przypadku zjawisko tzw. prawomocności rozszerzonej, a więc wyrok wywołuje skutki nie tylko w stosunku do stron procesowych, ale i wobec osób trzecich (dla wszystkich i przeciwko wszystkim).

Rozszerzona skuteczność odnosi się zarówno do mocy wiążącej tego wyroku, jak i do powagi rzeczy osądzonej wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Wyrok, od chwili wpisania niedozwolonej klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych wyłącza możliwość ponownego wytoczenia powództwa w odniesieniu do tej samej klauzuli wzorca, także przez inne podmioty uprawnione lub przeciwko innemu przedsiębiorcy. Powództwo złożone w takich okolicznościach będzie podlegało odrzuceniu przez Sąd.

Jednak rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone nie wyłącza możliwości wytoczenia powództwa przez tego samego lub innego powoda – w tym także przez organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony interesów konsumentów – przeciwko innemu przedsiębiorcy, niebiorącemu udziału w postępowaniu, w którym zapadł wyrok, stosującemu takie same lub podobne postanowienia wzorca, jak wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 roku, sygn. akt III CZP 89/08).

Wyrok oddalający powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy na niedozwolony nie korzysta natomiast z rozszerzonej prawomocności. Wywołuje więc skutki tylko między stronami procesu. Dlatego może być wytoczone kolejne powództwo, dotyczące tego samego wzorca, przez inną uprawnioną osobę bądź przeciwko innemu przedsiębiorcy

Opublikowane przez Adam Zaborski

Zobacz także

Termin do wniesienia pozwu

Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić w każdym czasie, gdy przedsiębiorca...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *