Przerwa w wykonywaniu kary i dozór elektroniczny w dobie koronawirusa

Data: 18 kwietnia 2020

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Wraz z wejściem w życie tak zwanej tarczy antykryzysowej, zmieniły się również zasady udzielania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz udzielania zgody na wykonanie jej w systemie dozoru elektronicznego. To pozytywna zmiana dla skazanych, spośród których jeszcze więcej osób może korzystać z tej możliwości.

Pierwszego kwietnia bieżącego roku w życie weszła ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, jak również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach tej ustawy wprowadzono również zmiany w przepisach prawa karnego wykonawczego.

Jedną z istotniejszych zmian z punktu widzenia osoby odbywającej karę pozbawienia wolności jest udzielanie przerwy w wykonaniu tej kary oraz możliwość skorzystania z instytucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Przerwa w wykonywaniu kary

Zgodnie z art. 14c. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności mógłby popełnić przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dyrektor zakładu karnego może wnioskować o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeśli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia bądź wyeliminowania epidemii.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Kolejną zmianą dla odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym jest możliwość szybszego opuszczenia zakładu dzięki skorzystaniu z instytucji udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dotyczy to skazanych, którym orzeczono karę pozbawienia wolności do półtora roku, a nie tak jak dotychczas do roku. Ważne jest również to, że z takiej możliwości mogą korzystać także osoby, które jeszcze nie rozpoczęły wykonywania kary.

Sąd udziela zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

– kara pozbawienia wolności nie może przekraczać roku i 6 miesięcy

– jest to rozwiązanie wystarczające do osiągnięcia celów kary

– skazany ma określone miejsce stałego pobytu

– osoby, które ukończyły 18 lat, zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, również na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie kontroli

– odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne oraz organizacyjne.

Co ważne, pomimo że obecnie mamy do czynienia z ograniczeniami w funkcjonowaniu sądów, z powyższych możliwości można skorzystać już od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego lub przerwy w wykonywaniu kary, zapraszam na bezpłatne konsultacje telefoniczne.

 

Przeczytaj także:

https://www.adwokat-zaborski.pl/dozor-elektroniczny-czym-jest-i-kto-moze-na-niego-liczyc/

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *