Pojęcie miejsca zamieszkania dziecka w ujęciu kodeksu cywilnego

Data: 5 lutego 2018

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Pojęcie miejsca zamieszkania w przypadku dzieci nie jest tożsame z miejscem zamieszkania dorosłych osób fizycznych. Wynika to z faktu, że dziecko pozostaje pod opieką rodziców i nie ma możliwości wyboru miejsca zamieszkania.

Według kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w którym taka osoba przebywa na stałe. Co istotne, wedle prawa, miejscem tym nie jest adres w tradycyjnym ujęciu, a miejscowość.  W przypadku dziecka miejsce to jest ściśle powiązane z miejscem, w którym mieszkają jego rodzice i jest nim miejscowość, w której mieszkają rodzice.

W przypadku dziecka miejscem zamieszkania jest:

  • miejscowość, w której mieszkają oboje rodzice, niezależnie z którym rodzicem dziecko zamieszkuje i kto ma władzę rodzicielską, jeśli oboje rodzice mieszkają w tej samej miejscowości;
  • miejsce zamieszkania rodzica, u którego dziecko stale przebywa, jeśli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom;
  • miejsca zamieszkania rodzica, któremu sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej, przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego;
  • miejsce określane przez sąd opiekuńczy, gdy dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z rodziców, jeżeli ci mają równą władzę rodzicielską i pełnią tzw. opiekę naprzemienną (dziecko nie może mieć dwóch miejsc zamieszkania).

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *