Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Data: 12 sierpnia 2020

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Czy zawsze skazanego na karę pozbawienia wolności czeka pobyt w więzieniu? Kiedy można liczyć na odroczenie kary? W jakich okolicznościach sąd musi udzielić takowego odroczenia?

Kto może liczyć na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest przesunięciem w czasie odbywania kary. Można odroczyć wyłącznie taką karę, która jeszcze się nie rozpoczęła. Mówimy tu o karze pozbawienia wolności lub karze pozbawienia wolności orzeczonej zastępczo za grzywnę. W przypadku, gdy kara jest już odbywana w zakładzie karnym, jest możliwość z innego rozwiązania, mianowicie przerwy w wykonaniu kary.

W jakich okolicznościach można liczyć na odroczenie wykonania kary?

Istnieją okoliczności, które zobowiązują sąd do udzielenia odroczenia kary.  Dzieje się to albo w przypadku choroby psychicznej skazanego lub innej ciężkiej choroby, która nie umożliwia odbywania kary.

Choroba psychiczna skazanego zawsze oznacza konieczność odroczenia odbywania kary. Przyjmuje się, że każda choroba psychiczna jest ciężka i uniemożliwia skazanemu odbywanie kary. Stwierdzenie takiej choroby odbywa się wyłącznie w konsultacji z biegłymi z zakresu psychiatrii, co zawęża w tym przypadku skorzystanie z takiego odroczenia tylko do osób naprawdę chorych (nie ma tu miejsca na nadużycia).

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja skazanych posiadających inne choroby. Przede wszystkim musi to być choroba. która nie może być skutecznie leczona w warunkach pozbawienia wolności a jej nieleczenie zagrażałoby życiu skazanego.

Ile może trwać odroczenie kary z powodu choroby?

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności potrwa tak długo, jak długo trwa choroba. Gdy nie można ustalić ile będzie ona trwała w momencie udzielania odroczenia, wtedy odracza się wykonanie kary na okres po którym racjonalne będzie ponowne przebadanie skazanego. Niektóre z chorób mogą być wyleczone lub zaleczone w takim stopniu, by móc karę odbyć.

Należy pamiętać, że odroczenie wykonania kary ze względu na chorobę ma charakter wyjątkowy I mogą skorzystać z tego przywileju jedynie nieliczni skazani.

Czy choroba to jedyna okoliczność, w której można liczyć na odroczenie kary więzienia?

Sąd może w niektórych przypadkach odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności przez wzgląd na skazanego oraz jego rodzinę. Skutki przebywania za kratami muszą być jednak bardzo znaczące i ciężkie (np. bardzo trudna sytuacja finansowa rodziny, brak rąk do pracy w gospodarstwie itp.).

Jest to oczywiście oceniane przez sąd indywidualnie dla każdego skazanego. Można w ten sposób liczyć na odroczenie kary pozbawienia wolności nawet kilka razy lecz łączny czas nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Czy istnieje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności nawet na 3 lata?

Tak. Dotyczy to jednak wyłącznie kobiet spodziewających się dziecka a także osób, które samotnie dziecko wychowują. Odroczenie udzielone z powyższych względów nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko trzech lat.

Czy możliwe jest odroczenie kary pozbawienia wolności przez przeludnienie w zakładach karnych?

Polskie zakłady karne od jakiegoś czasu są mocno przepełnione. Oprócz wskaźników przeludnienia odroczenie na takiej podstawie wymaga jeszcze kilku współistniejących okoliczności. Dotyczy to jedynie skazanych na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającej 12 miesięcy. Wyłączeni są z tej możliwości recydywiści, przestępcy notorycznie skazywani oraz pewna grupa sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.

Odroczenie wykonania kary oznacza nie tylko jej przesunięcie w czasie, ale również szansę na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

Najlepiej polegać na doświadczonym w prawie karnym adwokacie, który złoży odpowiedni wniosek w imieniu skazanego. Bez względu na podstawę odroczenia, wniosek składany jest do sądu, który wydał wyrok w I instancji.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *