Obowiązki oskarżyciela prywatnego w postępowaniu i sprawie sądowej

Data: 11 lutego 2018

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Oskarżyciel prywatny ma obowiązek stawić się na wezwanie sadu zarówno na postępowaniu pojednawczym jak i na rozprawie głównej. Postępowanie pojednawcze poprzedza rozprawę główną w sprawach prywatnoskargowych.

Będąc oskarżycielem prywatnym należy pamiętać o stawiennictwie na posiedzeniu pojednawczym, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, należy przedłożyć pisemne usprawiedliwienie, załączając do niego dokument potwierdzający powód niemożności stawienia się na posiedzeniu. Może to być np. zwolnienie lekarskie.

Gdy oskarżyciel prywatny nie stawi się na posiedzeniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, ani też nie stawi się na nie ustanowiony przez niego pełnomocnik, sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania.

Obowiązkiem oskarżyciela prywatnego jest też stawić się na rozprawie głównej, do której dochodzi, gdy posiedzenie pojednawcze nie przyniesie skutku w postaci pojednania stron lub gdy nie stawi się na nie oskarżony i nie usprawiedliwi nieobecności. Gdy  oskarżyciel prywatny nie stawi się na rozprawie głównej, efekt jest identyczny jak w przypadku jego niestawiennictwa na posiedzeniu pojednawczym.

Ponadto oskarżyciel prywatny ma kilka innych obowiązków względem sądu. Musi się stawić  na wezwanie sądu w charakterze świadka i złożyć zeznania (niestawienie się może oznaczać zasądzenie kary do 10 tysięcy złotych i przymusowe doprowadzenie do sądu). Ponadto musi on informować sąd o zmianie swojego miejsca zamieszkania (gdy zmieni miejsce zamieszkania bez poinformowania sądu, pismo przesłane przez sąd na poprzedni adres uznaje się za dostarczone).

W przypadku, gdy karalność czynu może wynikać ze stanu zdrowia oskarżyciela prywatnego (np. w przypadku zaistnienia przestępstwa lekkiego uszczerbku na zdrowiu), oskarżyciel prywatny musi się poddać badaniom lekarskim (niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym). Gdy sąd podda w wątpliwość stan psychiczny, stan rozwoju umysłowego czy zdolność postrzegania przez oskarżyciela prywatnego, może zasądzić przesłuchanie go w obecności lekarza lub psychologa i oskarżyciel nie może odmówić poddania się takiemu przesłuchaniu. W innych przypadkach, oględzinom, badaniom czy przesłuchaniom w obecności specjalisty oskarżyciela można poddać jedynie za jego zgodą.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *