Nowe przepisy dla przedsiębiorców w 2018 roku

Data: 29 stycznia 2018

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Od nowego roku przedsiębiorcy muszą spodziewać się przejścia na platformy elektroniczne w rejestrze spółek i rejestrze restrukturyzacji i upadłości. Spora zmiana szykuje się także w sposobach zarządzania spółkami.

Od 1 stycznia tego roku w elektronicznym katalogu dokumentów z Krajowego Rejestru Spółek znajdą się również sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Mowa w tym przypadku o spółkach akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, europejskich i spółkach z o.o. Z kolei w rejestrze przedsiębiorców KRS pojawią się informacje o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, o ile przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

Na mocy ustawy Prawo restrukturyzacyjne od lutego tego roku ma zacząć funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. To platforma elektroniczna, która obsługuje postępowania, a przede wszystkim zawiera orzeczenia i pozwala na składanie pism przez uczestników. Nie wiadomo jednak, czy rejestr faktycznie ruszy w tym terminie.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi z kolei prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który ma zastąpić Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. W ten sposób resort chce dostosować różne ustawy do rozporządzenia PE z maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Zgodnie z nim od 26 czerwca 2018 roku kraje członkowskie UE muszą prowadzić minimum jeden rejestr upadłości.

Na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Przewiduje on m.in. dematerializację akcji i innych tytułów w dochodach lub w podziale majątku spółki.

Do komisji sejmowej po pierwszym czytaniu skierowano projekt ustawy przedsiębiorców. Uzależnia on zakwalifikowanie działalności do działalności gospodarczej od przekroczenia pewnego pułapu dochodu. Przewiduje również zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W tym roku uchwalona zostanie także ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Na dzień dzisiejszy znajduje się ona w komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada ona możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego, który odpowiedzialny byłby za zarząd wyodrębnioną częścią majątku zmarłego, który prowadził działalność gospodarczą. Co więcej, zarządcę mógłby wskazać sam przedsiębiorca, co zapewniłoby automatyczne kontynuowanie działalności. Zarządcę mogłyby również powołać osoby uprawnione. Zarządca sukcesyjny zarządzałby przedsiębiorstwem do chwili dokonania podziału spadku.

Do Sejmu skierowano też projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Dzięki niej wyeliminowane mają zostać wątpliwości prawne, na jakich zasadach firmy zagraniczne mogłyby w Polsce podejmować działalność gospodarczą. Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego wydawany byłby jedynie w przypadku naruszenia przez niego prawa.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *