Niesłuszne zatrzymanie a odszkodowanie

Data: 10 listopada 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

niesluszne zatrzymanie a odszkodowanie-minPrawo do odszkodowania za niesłusznie odbywaną karę czy niesłuszne aresztowanie to kwestia, która nie budzi większych wątpliwości. Co jednak z osobami, które zostały niesłusznie zatrzymane na 72 godziny? Polskie prawo przewiduje i taką sytuację, co jest opisane szerzej w art. 551 par. 4 Kodeksu postępowania karnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje także na skutek niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania czy zatrzymania. W tym wypadku konieczne jest wykazanie niesłuszności takiego zatrzymania. Niewątpliwie niesłuszne to zatrzymanie, które powoduje dolegliwości, jakich dana osoba nie powinna ponieść. Przykładem jest zatrzymanie bez żadnego istotnego powodu.

Nie wszystkie sytuacje są jednak czarno-białe. Sąd w tym przypadku ocenia ową niesłuszność z punktu widzenia ostatecznego rozstrzygnięcia w danej sprawie. Taka decyzja jest więc podejmowana dopiero po zakończeniu postępowania. Rozwiązanie to ma skłaniać organy ścigania do rozważnego zatrzymywania osób podejrzanych, tak aby uniknąć zbyt pochopnych decyzji.

W razie uznania zatrzymania za niewątpliwie niesłuszne, osobie zatrzymanej przysługuje żądanie odszkodowania, które ma wyrównać to, co z majątku zatrzymanego ubyło na skutek zatrzymania. Taka osoba może się też ubiegać o zadośćuczynienie, które ma za zadanie zrekompensować krzywdę wyrządzoną poprzez niesłuszne zatrzymanie.

Z uwagi na krótki czas zatrzymania, kwoty z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia są w tym przypadku znacznie niższe niż w sytuacji niesłusznego skazania.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *