Niesłuszne skazanie a odszkodowanie

Data: 3 listopada 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Niesłuszne skazanie a odszkodowanieWciąż są niestety przypadki skazywania niewinnych osób, mimo zgodnych co do winy i sprawstwa orzeczeń sądów obu instancji. Dla takich sytuacji wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego art. 551 par. 1 i 2.

Osoba oskarżona, która na skutek wznowienia postępowania lub kasacji zostanie uniewinniona lub skazana na mniejszą karę może od Skarbu Państwa domagać się odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, co wynika z wykonania względem niej w całości lub w części kary, która nie powinna zostać zasądzona.

Kto więc może ubiegać się o odszkodowanie? Przede wszystkim najpierw musi dojść do prawomocnego skazania i rozpoczęcia odbywania zasądzonej kary. Skazanie na karę z warunkowym jej zawieszeniem nie jest więc w tej sytuacji podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Poza tym wyrok musi zostać zmieniony na uniewinniający lub orzekający karę łagodniejszą. Pod pojęciem tym należy rozumieć nie tylko niższy wymiar kary, ale i jej zamianę na karę łagodniejszego rodzaju – np. karę pozbawienia wolności zastępuje kara ograniczenia wolności. Taka zmiana musi nastąpić na drodze kasacji lub wznowienia postępowania.

W par. 2 art. 552 k.p.k. przewidziano takie uprawnienia również w wypadku umorzenia postępowania na skutek uwzględnienia pominiętych wcześniej okoliczności. Mowa o sytuacji, gdy nie uwzględniono istniejących już okoliczności, które powinny zostać uwzględnione i prowadzić do umorzenia postępowania. Chodzi jednak o okoliczności pominięte, a nie te ujawnione już po wydaniu orzeczenia przez sąd.

Dopiero po spełnieniu tych przesłanek osoba oskarżona może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa. Odszkodowanie ma służyć naprawieniu szkody rozumianej jako faktycznie poniesiona strata. Jego zadaniem jest wyrównanie stanu majątkowego osoby poszkodowanej, w jakim ta znajdowałaby się, gdyby nie odbywała niesłusznie kary pozbawienia wolności. Zadośćuczynienie za krzywdę to rodzaj odszkodowania za szkody niematerialne, na co składają się negatywne odczucia osoby niesłusznie skazanej.

Jaka jest wysokość takiego odszkodowania? W tym przypadku nie ma jednej reguły. Pod uwagę bierze się natomiast czas izolacji oraz okoliczności związane z osobą niesłusznie skazaną – jej wiek, status zawodowy czy stan zdrowia. Sąd bierze też pod uwagę inne okoliczności np. rozłąkę z dziećmi itd.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

1 komentarz

  1. Po 18 latach walki zmienilem wyrok z 6 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat . odsiedzialem 14 miesięcy wiec tym samym wyszedlem na swoje z ogromnymi dlugami. Zblizam sie do 60 tki tym samym Sad RP wyszedl obronna ✋

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *