Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z drobnymi kradzieżami

Data: 21 lipca 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Resort sprawiedliwości przygotował projekt nowej ustawy, która ma pozwolić na skuteczną walkę z tzw. drobnymi kradzieżami, a także paserstwem czy niszczeniem cudzej własności.

Tego rodzaju czyny cechują się dużą szkodliwością społeczną, ale w obecnym stanie prawnym ich sprawców, nie spotyka najczęściej zasłużona kara, która odstraszyłaby ich od ponownych kradzieży, o ile w ogóle zostaną złapani. Dlatego konieczna jest zmiana przepisów.

Projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń i niektórych innych ustaw zmienia główną zasadę, według której określa się czy dana kradzież jest wykroczeniem, a może już przestępstwem. Ma to wbrew pozorom duże znaczenie. Za wykroczenie sprawcy grozi jedynie 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem kara do 5 lat więzienia.

Obecnie różnica między tymi dwoma pojęciami wyznaczana jest przez ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi  500 złotych. Po wprowadzeniu zmian kwota ta wynosić ma 400 złotych. Próg ten będzie stały i niezależny od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz od innych czynników. Do tej pory wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosła też graniczna kwota, która kwalifikowała kradzież jako wykroczenie lub przestępstwo. Dlatego też wielu sprawców umyślnie przedłużało postępowanie, aby z początkiem nowego roku popełnione przez nich przestępstwo zamieniło się w wykroczenie.

Dzięki takim przepisom osoby dokonujące tzw. drobnych kradzieży mogły liczyć na łagodne kary. Sprawę ułatwiał im niezbyt dobry obieg informacji o wcześniejszych postępowaniach. Stąd pomysł resortu sprawiedliwości o utworzeniu rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń oraz tych ukaranych za ich popełnienie. Będzie on służyć policji, prokuraturze i sądom do tego, aby zawodowi złodzieje nie odpowiadali jedynie za pojedyncze wykroczenia, ale za zsumowane przestępstwo.

Fot. Lukas Plewnia (CC BY-SA 2.0), Flickr

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *