Kiedy sąd wydaje zgodę na podsłuch telefoniczny?

Data: 6 listopada 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

podsluch telefoniczny a zgoda saduWarunki i przesłanki do stosowania podsłuchu telefonicznego jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego reguluje ustawa o policji. Określono w niej, że uzyskiwanie i utrwalanie rozmów z pomocą sieci telekomunikacyjnej jest możliwe tylko:

– w przestępstwach przeciwko życiu opisanych w art. 148-150 k.k.,

– w przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu opisanych w art. 296-306 k.k.,

– w przestępstwach przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzony jest małoletni lub gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego (art. 202 k.k.),

– w przestępstwach skarbowych, gdy wartość przedmiotu czynu przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę,

– w przestępstwach skarbowych, które dotyczą gier na automatach,

– w przypadku nielegalnej produkcji, posiadania czy obrotu bronią, amunicją, środkami odurzającymi, materiałami wybuchowymi czy substancjami psychotropowymi,

– w przestępstwach, które są ścigane na mocy umów międzynarodowych.

Poza tym podsłuch telefoniczny stosowany jest wówczas, gdy inne środki okażą się nieskuteczne. Decyzję o tym podejmuje sąd okręgowy na wniosek komendanta głównego policji bądź komendanta CBŚP po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego lub na wniosek komendanta wojewódzkiego policji po uzyskaniu zgody prokuratora okręgowego. W postanowieniu sądu określana jest długość trwania podsłuchu. Zwykle trwa on 3 miesiące, ale w niekiedy istnieje możliwość jego przedłużenia do 12 miesięcy.

Gdy uzyskane zostaną dowody, które powalają na wszczęcie postępowania karnego lub mają znaczenie dla postępowania, komendant główny policji, komendant CBŚP czy komendant wojewódzki policji przekazuje wszystkie zgromadzone materiały prokuratorowi.

Art. 19 ust. 3 ustawy o policji określa również warunki zastosowania podsłuchu w sytuacji niecierpiącej zwłoki, kiedy mogłoby dojść do utraty informacji lub zatarcia śladów i zniszczenia dowodów przestępstwa. Wówczas kontrolę operacyjną zarządzić może komendant główny policji, komendant CBŚP i komendant wojewódzki policji po uzyskaniu zgody prokuratora. Jednocześnie powinien złożyć odpowiedni wniosek do sądu w tej sprawie. Kiedy nie zostanie ona udzielona w terminie 5 dni, musi wstrzymać kontrolę i zniszczyć wszystkie zgromadzone materiały.

Gdy w czasie podsłuchu telefonicznego uzyskany zostanie dowód przestępstwa popełnionego przez inną osobę, niż tę, której dotyczyła zgoda na podsłuch, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym, podejmuje sąd, który zarządził kontrolę.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *