Kara ograniczenia wolności – na czym polega?

Data: 22 czerwca 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Kara ograniczenia wolności jest jedną z tzw. kar wolnościowych. Orzeka się ją w 2 wariantach: jako prace społeczne lub w formie potrącenia części otrzymywanego przez sprawcę wynagrodzenia za pracę. Możliwe jest także orzeczenie obydwu wariantów jednocześnie.

Podstawa prawna kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności została uregulowana w art. 32 pkt 2 Kodeksu karnego (dalej: k.k.). Jest ona drugą, zaraz po grzywnie najłagodniejszą formą kary.

Surowszymi karami w odniesieniu do ograniczenia wolności są: pozbawienie wolności (art. 32 pkt 3 k.k.), 25 lat pozbawienia wolności (art. 32 pkt 4 k.k.) oraz dożywotnie pozbawienie wolności (art. 32 pkt 5 k.k.).

Wymiar i forma kary

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, zaś najdłużej dwa lata. Polega ona na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym) albo na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Gdy kara ograniczenia wolności polega na potrąceniu części wynagrodzenia za pracę, wówczas dotyczy to oczywiście osoby zatrudnionej, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

Istotne jest dokładne określenie wykonania orzeczonej kary poprzez wskazanie celu społecznego oraz określenie terminu potrącenia niezależnie od tego, ile % będzie wynosiło potrącenie.

Dodatkowe obowiązki w trakcie odbywania kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności to swoisty czas próby dla skazanego. Podczas jej wykonywania skazany nie może bez zgody sądu zmienić miejsca stałego pobytu, a jeśli uzyska taką zgodę, ma obowiązek udzielać wyjaśnień dotyczących jego przebiegu.

Ponadto skazany może mieć nałożone obowiązki charakterystyczne dla zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, na przykład:

– przeprosiny pokrzywdzonego

– świadczenie pieniężne na rzecz pokrzywdzonego

– zaniechanie nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających

– poddanie się terapii uzależnień

– poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji

– uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

– powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach

– niekontaktowanie się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób

– nie zbliżanie się do pokrzywdzonego lub innych osób

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *