Nierówny podział majątku - jakie dowody?Podstawową zasadą zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest to, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, kiedy to małżonek z istotnych powodów może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do zbudowania tego majątku.

Ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest możliwe wówczas, gdy przyczynili się oni w nierównym stopniu do zbudowania tego majątku oraz w przypadku zaistnienia tzw. ważnych powodów. Jednak nie oznacza to, że podczas podziału majątku bierze się pod uwagę tylko wysokość osiąganych przez małżonków zarobków. Istotny jest bowiem całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny. Wynika to z przepisów stanowiących o tym, że podczas oceny stopnia przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, pod uwagę bierze się też nakład osobistej pracy ponoszonej przy wychowywaniu dzieci, a także w gospodarstwie domowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy jeden z małżonków zrezygnował z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad wspólnymi dziećmi i prowadzenia domu.

Istotne powody, które uzasadniają nierówny podział majątku wspólnego to względy natury etycznej, które sprawiają, iż w danych okolicznościach równy podział wspólnego majątku stałby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Kiedy są spełnione powyższe przesłanki można wnioskować o nierówne ustalenie udziałów w majątku wspólnym. Konieczne jest jednak przedstawienie odpowiednich dowodów.

W czasie postępowania sądowego o podział majątku dowodem może być w zasadzie wszystko, co potwierdzi zasadność wysuwanych przez powoda argumentów. Dobór dowodów powinien oczywiście zależeć od przyczyn, które uzasadniają nierówny podział majątku. Zawsze sprawdza się dowód z zeznań świadków, którzy mają wiedzę w danym zakresie.

Kiedy żona nie pracuje, małżonkowie nie mają dzieci, a ona mimo to nie zajmuje się dobrze domem, ale wydaje pieniądze tylko na własne przyjemności, świadkami w sprawie mogą być osoby, które potwierdzą, iż rzadko przebywała ona w domu, a często robiła zakupy itd. Takimi świadkami są zwykle sąsiedzi i znajomi.

Dowodem w takiej sytuacji mogą być rachunki bądź faktury za zakupy. W razie potrzeby można przedstawić również wyciąg z konta bankowego, o ile małżonkowie posiadają wspólny rachunek w banku. Kiedy konta są oddzielne, należy wnioskować, aby sąd zobowiązał żonę do przedstawienia wyciągu ze swojego konta.

Bardzo często o ustalenie nierównych udziałów wnioskuje się, gdy jeden z małżonków nie podjął pracy zarobkowej, a przy tym trwonił pieniądze zarobione przez swojego współmałżonka np. na hazard czy alkohol. Wówczas posiłkować się również można zeznaniami świadków. Do tego warto przedstawić sądowi zeznania podatkowe obu małżonków.