Jakie dowody trzeba posiadać, aby sąd podzielił majątek nierówno podczas rozwodu?

Data: 28 września 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Nierówny podział majątku - jakie dowody?Podstawową zasadą zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest to, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, kiedy to małżonek z istotnych powodów może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do zbudowania tego majątku.

Ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest możliwe wówczas, gdy przyczynili się oni w nierównym stopniu do zbudowania tego majątku oraz w przypadku zaistnienia tzw. ważnych powodów. Jednak nie oznacza to, że podczas podziału majątku bierze się pod uwagę tylko wysokość osiąganych przez małżonków zarobków. Istotny jest bowiem całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny. Wynika to z przepisów stanowiących o tym, że podczas oceny stopnia przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, pod uwagę bierze się też nakład osobistej pracy ponoszonej przy wychowywaniu dzieci, a także w gospodarstwie domowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy jeden z małżonków zrezygnował z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad wspólnymi dziećmi i prowadzenia domu.

Istotne powody, które uzasadniają nierówny podział majątku wspólnego to względy natury etycznej, które sprawiają, iż w danych okolicznościach równy podział wspólnego majątku stałby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Kiedy są spełnione powyższe przesłanki można wnioskować o nierówne ustalenie udziałów w majątku wspólnym. Konieczne jest jednak przedstawienie odpowiednich dowodów.

W czasie postępowania sądowego o podział majątku dowodem może być w zasadzie wszystko, co potwierdzi zasadność wysuwanych przez powoda argumentów. Dobór dowodów powinien oczywiście zależeć od przyczyn, które uzasadniają nierówny podział majątku. Zawsze sprawdza się dowód z zeznań świadków, którzy mają wiedzę w danym zakresie.

Kiedy żona nie pracuje, małżonkowie nie mają dzieci, a ona mimo to nie zajmuje się dobrze domem, ale wydaje pieniądze tylko na własne przyjemności, świadkami w sprawie mogą być osoby, które potwierdzą, iż rzadko przebywała ona w domu, a często robiła zakupy itd. Takimi świadkami są zwykle sąsiedzi i znajomi.

Dowodem w takiej sytuacji mogą być rachunki bądź faktury za zakupy. W razie potrzeby można przedstawić również wyciąg z konta bankowego, o ile małżonkowie posiadają wspólny rachunek w banku. Kiedy konta są oddzielne, należy wnioskować, aby sąd zobowiązał żonę do przedstawienia wyciągu ze swojego konta.

Bardzo często o ustalenie nierównych udziałów wnioskuje się, gdy jeden z małżonków nie podjął pracy zarobkowej, a przy tym trwonił pieniądze zarobione przez swojego współmałżonka np. na hazard czy alkohol. Wówczas posiłkować się również można zeznaniami świadków. Do tego warto przedstawić sądowi zeznania podatkowe obu małżonków.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *