Udział w bójce jako przestępstwo z art. 158kk

Data: 27 marca 2022

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Udział w bójce jest kwalifikowane jako przestępstwo z art. 158kk. Czyn ten cechuje się daleko idącą specyfiką. Z pewnych względów – możliwe że wynikających z podyktowanych trudnościami w ustaleniu konkretnego zachowania poszczególnych uczestników – umożliwia on pociągnięcie do odpowiedzialności dość szerokiego kręgu potencjalnych sprawców.

Czym jest bójka?

Bójka jest starciem między minimum 3 osobami, w którym obie strony jednocześnie atakują i bronią się. Istotne jest, aby nie można było odróżnić strony, która tylko atakuje od strony wyłącznie broniącej się. Po każdej ze stron może występować więcej osób. Kluczowe w definicji bójki jest, aby wszyscy uczestnicy stanowili więcej niż 2 osoby.

Kara za bójkę czy pobicie?

Bójkę często jest trudno odróżnić od pobicia (w którym to jesteśmy w stanie wskazać stronę atakującą i broniącą się). Zazwyczaj to okoliczności, które poprzedzają całe zajście rozstrzygają z jaką sytuacją ma my do czynienia.

Karą obarczony jest już sam udział w bójce, w którym to osoby współdziałają jako strona starcia. Przestępstwo udziału w bójce jest przykładem odpowiedzialności zbiorowej. Wedle art. 158 kk nie trzeba udowadniać kto faktycznie zadawał ciosy powodujące dane obrażenia.

Warunek karalności z art. 158 kk to sprowadzenie zagrożenia w postaci narażenia innych uczestników starcia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszkodzenia ciała. Wystarczy aby przebieg zajścia mógł teoretycznie doprowadzić do powstania wskazanych skutków. Można równie dobrze zostać skazanym za udział w bójce nawet jeśli nikt nie odniesie w niej żadnych obrażeń.

Bójka a pobicie – płynne granice

Nieczęsto się zdarza, by jakieś zajście o charakterze zbiorowych zachowań od samego początku do zakończenia było tylko bójką. Często opiera się ono na czynach prowokacyjnych przechodzących w agresywne zachowanie się jednej ze stron, co wywołuje nie tylko działania, które zmierzają do odparcia napadu drugiej strony, ale i działania odwetowe – ofensywne.

Bójka więc może stać się pobiciem, kiedy to jedna ze stron uzyska przewagę z jakiejkolwiek przyczyny (np. poprzez użycie niebezpiecznych przedmiotów, czy spowodowania uszkodzeń ciała). Również pobicie może przekształcić się w bójkę z takich lub innych powodów.

Jaka kara za udział w bójce?

Kto bierze udział w bójce, w której naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku w postaci:
1. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2. innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
3. naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, inny niż określony powyżej w punkcie 1 i 2.
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Gdy następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku, kiedy to bójka doprowadziła jej uczestników do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, kara może wynieść nawet 10 lat pozbawienia wolności.

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *