Jaka kara za nielegalne posiadanie broni palnej?

Data: 7 października 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Nielegalnie posiadając broń, popełniamy przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu. Kto posiada broń palną lub amunicję do niej bez zezwolenia, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Dopuszcza się jednak sytuacje, kiedy to posiadanie zezwolenia nie jest jednak niezbędne.

Broń, broń palna oraz amunicja

Kwestie związane z karalnością nielegalnego posiadania broni poruszane są w Kodeksie karnym. Według art. 263 kk § 2 kk: „kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Kara ta dotyczy jak można wywnioskować wyłącznie sytuacji, kiedy to posiadamy broń lub amunicję nielegalnie. W rozumieniu ustawy pojęcie broni jest oczywiście szersze od pojęcia broni palnej, ponieważ bronią jest także broń pneumatyczna (wiatrówka), miotacz gazu, broń biała, kusza czy paralizator.

Bronią palną nazywamy każdą przenośną broń lufową, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego bądź większej liczby pocisków czy substancji w wyniku działania materiału miotającego. Do broni palnej należy broń bojowa, broń myśliwska, broń sportowa, broń gazowa, broń alarmowa i broń sygnałowa.

Amunicją nazywamy naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.

Czy można być ukaranym za posiadanie jedynie części broni?

Niestety tak. Część broni taka jak lufa, zamek czy szkielet, jak również spłonka czy proch uważane są za broń lub amunicję, co oznacza, że posiadając je, narażamy się na identyczną karę, jak w przypadku posiadania broni czy amunicji w całości. Sądy jednak zazwyczaj stwierdzają mniejszą szkodliwość społeczną posiadania części broni czy amunicji, a więc wymierzona kara będzie z pewnością mniejsza niż w przypadku posiadania pełnej broni.

Zezwolenie na posiadanie broni

W Polsce nie można obecnie posiadać broni bez wymaganego zezwolenia. W ustawie o broni i amunicji znajdziemy również pojęcie pozwolenia na broń. Zezwolenie trzeba potraktować nieco szerzej –  w zakresie pojęcia „zezwolenie na broń” może zawierać się pojęcie pozwolenia, ale zezwolenie może również oznaczać prawo funkcjonariusza do posiadania broni służbowej.

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – komendanta oddziału ŻW.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na broń?

W niektórych okolicznościach nie jest wymagane posiadanie zezwolenia. Dotyczy to broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm, broni pneumatycznej, broni palnej pozbawionej cech użytkowych, oraz broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni (broni czarnoprochowej).

Fakt, że na wyżej wymienioną broń nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia nie oznacza braku odpowiedzialności karnej, ponieważ może się okazać że dana broń wymaga rejestracji. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z sankcjami z art. 51 kodeksu wykroczeń (kara grzywny lub nawet aresztu).

Czym jest nielegalne posiadanie broni?

Posiadaniem broni palnej lub amunicji jest każde władanie nimi, jeżeli tylko towarzyszy sprawcy taki zamiar, nawet bez chęci zatrzymania tych rzeczy na własność (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 1993 r. WR 107/93),

Do nielegalnego posiadania broni nie należy wzięcie broni palnej bądź też amunicji do ręki w celu jej potrzymania i obejrzenia. Gdy nosimy lub przechowujemy broń bez wymaganego zezwolenia, będzie to już nielegalne jej posiadanie.

Długość nielegalnego posiadania broni może mieć wpływ na społeczną szkodliwość czynu – im krótszy czas tym mniejsza szkodliwość, a co za tym idzie – łagodniejsza kara. Podobnie będzie z rodzajem i ilością posiadanej amunicji.

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *