Jak wyglądają podstawy prawne warunkowego zwolnienia?

Data: 21 sierpnia 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Podstawy prawne warunkowego zwolnieniaOsoba skazana może zostać warunkowo zwolniona po odbyciu co najmniej połowy zasądzonej jej kary. Skazanego określonego w art. 64 par.1 można zwolnić warunkowo po odbyciu 2/3 kary, a określonego w art. 64 par. 2 po odbyciu 3/4 kary. Osoba skazana na karę 25 lat więzienia może zostać zwolniona warunkowo po odbyciu 15 lat kary, a skazana na karę dożywotniego więżenia po odbyciu minimum 25 lat kary.

Podstawowym założeniem warunkowego zwolnienia jest odbycie przez osobę skazaną minimum kary pozbawienia wolności, jaka jest określona w przepisach. Dopiero wówczas można rozważać jej zwolnienie z reszty odbywania kary, o ile skazany ma pozytywną prognozę kryminologiczną.

W zasadzie przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary może nastąpić po odbyciu co najmniej połowy zasądzonej kary. Surowsze wymagania są stawianie recydywistom szczególnym opisanym w art. 64 par. 1 i 2 k.k. Osoba skazana w warunkach recydywy specjalnej jednokrotnej może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 2/3 kary, a recydywista wielokrotny opisany w art. 64 par. 2 k.k. po odbyciu ¾ kary.

Z uwagi na funkcję ochronną kary dożywotniego więzienia, która orzekana jest w przypadku osób, które popełniły największe zbrodnie, sąd może ustalić w wyroku skazującym surowsze warunki ubiegania się o warunkowe zwolnienie np. po 30, a nie 25 latach. Nie można jednak skazanemu takiego prawa w ogóle odmówić.

Podstawą do obliczania terminów do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie jest kara pozbawienia wolności, która podlega wykonaniu. Niekiedy podstawę tę stanowi kara krótsza niż okres kary orzeczony w wyroku sądowym. Ma to miejsce wówczas gdy:

  • orzeczona kara została zmniejszona na skutek amnestii czy aktu łaski,
  • sąd zadecydował o wykonaniu kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, ale na podstawie art. 71 par. 2 k.k. kara pozbawienia wolności uległa skróceniu o okres odpowiadający liczbie zapłaconych stawek dziennych grzywny.2

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Zobacz także

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.