Jak wygląda odpowiedzialność za przestępstwo skutkowe?

Data: 11 września 2017

l

Opublikowane przez: admin

Odpowiedzialność za przestępstwo skutkoweZa przestępstwo popełnione na skutek zaniechania, odpowiedzialności karnej podlega tylko ta osoba, na której ciężył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia temu skutkowi.

Przestępstwo skutkowe popełnione poprzez zaniechanie polega na tym, że zostało popełnione w związku z naruszeniem obowiązku spoczywającego na danej osobie. Taki obowiązek powinien mieć charakter prawny i szczególny. Przy czym, zaniechanie nie zawsze jest utożsamiane z bezczynnością, ale też z cechą człowieka, która ujawnia się w momencie braku jego aktywności, co do powierzonych mu obowiązków.

Przestępstwem popełnionym z zaniechania jest np. przestępstwo stypizowane w art. 162 Kodeksu karnego. Mówi on o odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy osobie potrzebującej. Nie udzielenie pomocy osobie, której życie narażone jest na utratę lub której grozi ciężki uszczerbek na zdrowiu, wiąże się z karą pozbawienia wolności do lat 3.

Jednak obowiązki zapobiegnięcia skutkowi nie wynikają jedynie z Kodeksu karnego. Opisują je także inne ustawy, które nakładają na określone osoby przyjęcie funkcji gwaranta. Pojęcie gwaranta związane jest z podjęciem działania, które chroni osobę znajdującą się pod jego opieką przed negatywnymi konsekwencjami. Od gwaranta nie można jednak wymagać działań, które znajdują się poza jego możliwościami.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *