Jak skutecznie obronić się przed telemarketingiem?

Data: 8 września 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

jak obronić się przed telemarketingiemKażda osoba może domagać się tego, aby firma telemarketingowa wykreśliła ze swojej bazy jej dane osobowe. Jednak nie wszystkie firmy się do tego stosują.

Art.172 prawa telekomunikacyjnego mówi, że bez wcześniejszej zgody użytkownika nie wolno kierować w jego stronę marketingu bezpośredniego drogą telefoniczną. Poza tym w każdej chwili taka zgoda może zostać wycofana. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dana osoba z firmą telemarketingową jest związana jakąś umową. Wówczas może ona kierować oferty bez zgody, ale tylko do chwili wygaśnięcia umowy.

Obecnie nie ma przepisów, które pozwalałyby na przesyłanie ofert marketingowych bez zgody osoby, której dane dotyczą. Usprawiedliwieniem nie jest nawet zawarcie przez oba podmioty umowy w sprawie wzajemnej promocji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana wtedy, gdy dane mają zostać przekazane innemu podmiotowi. Jednak jeśli dana osoba chce taką zgodę wycofać, musi taką informację przekazać do każdego administratora samodzielnie i oddzielnie. Administrator nie musi bowiem informować wszystkich podmiotów, którym przekazał dane, że zgoda na ich przetwarzanie została wycofana.

Raz na pół roku można sprawdzić, kto jest administratorem danych, od kiedy i jakie dane posiada, jak je uzyskał oraz w jakim celu je przetwarza czy udostępnia. GIODO sugeruje, aby ze względów dowodowych takie informacje uzyskiwać w formie pisemnej lub mailowej.

Od wielu lat zwiększa się w tym zakresie świadomość samych konsumentów. Wiele osób chce mieć wpływ na to, jakie firmy się z nimi kontaktują. Od 2015 roku funkcjonuje tzw. lista Robinsonów. Do osób na nią wpisanych nie można kierować informacji handlowej drogą telefoniczną, mailową czy pocztową.

W maju 2018 roku w życie wejdzie także generalne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogólne_rozporządzenie_o_ochronie_danych), które przyzna konsumentom nowe prawa i ułatwi egzekwowanie tych już istniejących. Nowy urząd będzie mógł też nakładać wysokie kary finansowe. Generalny inspektor danych osobowych w przypadku złożenia skargi ze strony osoby, której prawa zostały naruszone, będzie mógł wydać decyzję nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a więc np. zakazanie przetwarzania danych osobowych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE może ukarać karą pieniężną w wysokości do 3% przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorcę, który bez zgody abonenta wyśle mu komunikat marketingowy. Pod takim kątem działalnością firm zajmuje się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK.

Naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych podlega sankcjom karnym – grzywnie, ograniczeniu wolności lub jej pozbawieniu do roku czy dwóch lat. O tym już decyduje sąd.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Termin do wniesienia pozwu

Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić w każdym czasie, gdy przedsiębiorca...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *