Jak przebiega wybór rodzaju kary?

Data: 11 sierpnia 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Jeśli przepisy przewidują możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania wówczas, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.

Grzywna nie jest orzekana wtedy, gdy dochody sprawcy lub jego możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że nie uiści on grzywny, a nie będzie można jej ścigać na drodze egzekucji. Ma to miejsce wówczas, gdy sprawca nie posiada majątku i dochodów, które pozwoliłyby mu na zapłacenie najniższej grzywny. Dotyczy to osób bezrobotnych i żyjących w nędzy.

Kary ograniczenia wolności związanej z obowiązkiem określonym w art. 35 par. 1 k.k. nie orzeka się wówczas, gdy stan zdrowia oskarżonego lub jego warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że oskarżony tego obowiązku nie wykona.

W sytuacji, gdy przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat sąd zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności do lat 2. Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach.

Według obowiązującego kodeksu karnego sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania wówczas, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary.

Zasada preferencji kar nie izolacyjnych rozciąga się też na występki zagrożone tylko karą pozbawienia wolności do lat 5. Sąd w takiej sytuacji może zamiast kary pozbawienia wolności orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności, zwłaszcza jeśli równocześnie orzeka środek karny. Ten przepis nie obowiązuje w przypadku osób, które dopuściły się występku o charakterze chuligańskim.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *